Paieška

Vatican News
Popiežius Aušros Vartuose 2018 09 22 Popiežius Aušros Vartuose 2018 09 22  (Vatican Media)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (lapkričio 9)

Bažnyčia, gyvenusi Vėlinių oktavos ritmu, šeštadienį įžengė į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų šventę. Šiemet atlaiduose tikintieji kviečiami apmąstyti maldos „Tavo apgynimo šaukiamės“ kreipinius. Specialiai ši proga išleistoje „Atlaidų knygelėje“ aptariami šios maldos kreipiniai ir pateikiamos kelios senovinės jos versijos. Prisimintini popiežiaus Pranciškaus Aušros Vartuose pasakyti žodžiai: Marija yra „visų Motina; kiekviename, kuris čia atvyksta, (…) Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.“

Visų Šventųjų dieną Lietuvos vyskupai paskelbė Kreipimąsi dėl organų donorystės ir transplantacijos. Jame pabrėžiama pagarba gyvybei ir teigiama: „Viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui“. Vyskupų laiške primenami ir popiežiaus Pranciškaus ne kartą išsakyti raginimai būti dosniems, išmokti dovanoti ir dalytis. Jame rašoma: „Donorystė išreiškia gebėjimą matyti toliau nei save pačius, toliau nei vien savo poreikius“. Vyskupai primena, kad vienintelis teisėtas organų transplantacijos pagrindas yra meilė, bendravimas, solidarumas ir absoliuti pagarba žmogaus asmens orumui. Nors akivaizdu, kad gyvybiškai svarbūs organai gali būti dovanojami tik po mirties, pats sutikimas būti donoru yra meilės darbas ir gyvybės liudijimas. Organų dovanojimas „nėra tik gydymo priemonė, bet apima platesnę prasmę: tai meilės ir dosnumo aktas, kuris leidžia pažvelgti anapus mirties tam, kad visada laimėtų gyvenimas“, – rašo Lietuvos vyskupai.

Praėjusią savaitę vykstant akcijai „Renkuosi gyvybę“ ir meldžiantis už negimusius kūdikius vyskupas Darius Trijonis Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle dalijosi „dvasinio įvaikinimo“ iniciatyva. Ši Lenkijoje kilusi ir kitose pasaulio šalyse paplitusi praktika reiškia įsipareigojimą 9 mėnesius melstis už nepažįstamą įsčiose nešiojamą kūdikį, palydint jį svarbiame gyvenimo kelio etape iki gimimo. 

Antakalnio kapinėse Visų Šventųjų dieną aukotose Mišiose vysk. Arūnas Poniškaitis sakė: „Mes šiandien esame keliaujanti, bet ne klajojanti Bažnyčia. Tai reiškia, kad turime gyvenimo tikslą, pranokstantį šio pasaulio horizontą. Apie šį tikslą mums byloja ir dangaus šventieji. <…> Visas mūsų gyvenimas yra misija, kurios tikslas – Dievas. <...> Kiekviena Viešpaties duota diena, kiekviena valanda ar minutė yra reikalinga kaip galimybė žengti dar vieną žingsnį link šio tikslo. Tai ne vien išbandymas, bet ir dovana, malonė, suteikianti reikalingų jėgų tai valandai, tam žingsniui“. Vyskupijų katedrose Vėlinių oktavos proga melstasi už mirusius dvasininkus.

Vėlinių proga portalas „Respublika“ pakalbino jėzuitą t. Antaną Saulaitį SJ. Daug metų kitose šalyse gyvenęs kunigas giria lietuvių puoselėjamą pagarbą mirusiesiems, drauge siūlo labiau įsisąmoninti ir geriau išnaudoti Vėlinių dienas: mirusiųjų minėjimas turi apimti padėkos ir susitaikymo aspektus.

Lapkričio 1-ąją mirė muzikologas, ilgametis VDU dėstytojas prof. Alfonsas Motuzas, ilgai ir vaisingai tyrinėjęs katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikas, ypač daug širdies skyręs Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijai.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie Pašiaušėje (Kelmės raj.) vykusį renginį, kurio metu minėta gyvenvietės 365 metų sukaktis, atstatyto Laisvės paminklo 30-metis, taip pat nuo XVII a. čia veikusios jėzuitų kolegijos vieta.

„XXI amžiuje“ taip pat aprašytas Andrioniškyje vykęs Šiaurės-Rytų Lietuvos partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno 70-ųjų žūties metinių minėjimas. Jam pastatytą paminklą pašventino vysk. Jonas Kauneckas. Primenama, kad paminklas Algimanto apygardos partizanams prieš du dešimtmečius pastatytas ir Troškūnuose.

LR Prezidentūra praneša apie Romoje viešėjusio prezidento Gitano Nausėdos penktadienio audienciją pas popiežių Pranciškų, taip pat ankstesnį apsilankymą Popiežiškojoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.

Šeštadienį Vilniuje interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ kūrėjai, bendradarbiai ir bičiuliai šventė šios iniciatyvos 15-ąjį gimtadienį. Dienraštyje ta proga mintimis dalijasi jo pirmoji redaktorė Elvyra Kučinskaitė.

Laisvos visuomenės institutas reguliariai informuoja apie teisėkūros iniciatyvas, susijusias su šeimos, ugdymo ar pagarbos gyvybei klausimais. LVI biuletenyje atkreipiamas dėmesys į naujai rengiamą Lygių galimybių įstatymo redakciją ir įspėjama dėl jo galimų pasekmių – šeimos bei privataus gyvenimo perteklinės kontrolės. Teisininko Ramūno Aušroto pranešimo santrauka nušviečia Švietimo įstatymo pakeitimus, kuriais numatomas ugdymo namuose įteisinimas.

Penktadienį Kaune vyko Jaunimo sielovados forumas. Tai metinis renginys, skirtas jauniesiems lyderiams, taip pat sielovadininkams: jaunimo vadovams, mokytojams, katechetams. Forume pristatyta kitąmet Šiauliuose vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų programa, dalytasi darbo su jaunimu patirtimi, aptartos jaunimo sielovados aktualijos. Pranešimą apie krikščioniškąjį ugdymą pristatė svečias teologas prof. Robert Cheaib. Šis iš Libano kilęs, Italijoje dirbantis akademikas ir publicistas, konferencijų vedėjas yra taip pat Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos narys. Jis plėtojo popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Christus vivit“ mintis, suformuluodamas 5 krikščioniškojo ugdymo principus. Popietinėje programoje buvo 13 teminių užsiėmimų. Forumas baigėsi maldos vakaru jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

Kastantas Lukėnas

2019 lapkričio 09, 16:48