Paieška

Vatican News
Lietuvos spaudos apžvalga Lietuvos spaudos apžvalga 

Lietuvos spaudos apžvalga (lapkričio 17 d.)

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotos Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas kasmet įgyja naujų akcentų. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į skurdą bei atskirtį patiriančius žmones šiemet jėgas suvienijo Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Caritas organizacijos.
Lietuvos savaitė

Sekmadienį Aušros Vartų atlaidų pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė gilintis į maldos „Tavo apgynimo šaukiamės“ žodžius. Ganytojas pabrėžė, kad šioje ankstyvaisiais krikščionybės amžiais sukurtoje maldoje buvo šaukiamasi Gailestingumo: „Pirmieji krikščionys suvokė, kad Mergelės pagimdytasis Jėzus pats yra Gailestingumas, o ji, būdama Jo Motina, girdi maldavimus, gelbsti nuo pavojų ir padeda varguose“. „Dievo Gailestingumas mums atveria vartus į laimingą amžinybę, tačiau kiek iš mūsų tuo tikrai tikime? Kiek iš mūsų tuo tikime taip, kad galėtume drąsiai dėl šio tikėjimo numirti?“ – reikliai klausė arkivyskupas. Jis taip pat kvietė ugdytis įžvalgą, kad iš perteklinio informacijos srauto gebėtume atskirti tikrus dalykus: besąlyginį priėmimą, nesavanaudišką meilę, tikrą gailestingumą.

Ketvirtadienį Mišiose už valstybės tarnautojus ir politikus arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle kalbėjo apie užtarimą kaip krikščioniškajam pašaukimui būdingą tarnystę. Valstybės tarnautojai ir politikai atstovauja piliečiams, ypač vargstantiesiems, gina jų interesus. Tačiau patiems politikams ir tarnautojams taip pat reikalingas maldos užtarimas, kad jie galėtų atlikti patikėtas pareigas. Ganytojas kvietė įsitraukti į maldos užtarimo tarnystę visus, ypač ligonius, senatvės ar negalių varginamus žmones.

Aušros Vartų atlaidų programoje buvo  taip pat Pasaulinės vargstančiųjų dienos tema: penktadienį Aušros Vartuose buvo meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes.

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotos Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas kasmet įgyja naujų akcentų. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į skurdą bei atskirtį patiriančius žmones šiemet jėgas suvienijo Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Caritas organizacijos. Jų savanoriai pakviesti drauge su globojamais žmonėmis dalyvauti Mišiose savo gyvenamuose miestuose bei gyvenvietėse, surengti vaišes, drauge pabendrauti.

Šeštadienį arkivyskupas Gintaras Grušas drauge su vargstančiaisiais meldėsi Mišiose, taip pat pietavo „Betanijos“ valgykloje. Vilniaus arkikatedros parapijoje sekmadienį surengta „Pyragų akcija“, kurios metu buvo galima susipažinti su „Išklausymo tarnyste“ ir kitomis Caritas veiklos formomis.

Vargstančiųjų dienos proga ketvirtadienį Kauno arkivyskupijos Caritas sukvietė vargstančiųjų labui besidarbuojančius žmones iš bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių apmąstyti savo veiklos nuostatas ir sustiprinti tarpusavio bendrystę. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Po Mišių skurdo reiškinius tyrinėjanti VU sociologė dr. Jekaterina Navickė skaitė paskaitą „Ar vargstantys patys kalti dėl savo padėties?“

Trečiadienį Zarasų rajone ir mieste vyko renginiai minint Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 135-ąsias gimimo metines.

Lapkričio 13-ąją Šiluvoje po Mišių vyko renginys, kuriuo paminėtas Apsireiškimų koplyčios kūrėjo architekto Antano Vivulskio mirties šimtmetis.

Kauno arkivyskupijos svetainėje plačiau rašoma apie Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės maldaknygę „Marija, gelbėk mus“: šią dovaną popiežiui Pranciškui įteikė prezidentas Gitanas Nausėda.

Socialiniuose tinkluose pasklido nuotraukos ir įspūdžiai iš praėjusį penktadienį Kaune vykusio jaunimo sielovados forumo. Viena iš forumo metu pagarsintų naujovių ta, kad pirmąkart susibūrė Lietuvos jaunimo dienų Misijų grupė. Ši savanorių komanda pasirengusi vykti pas kituose miestuose bei miesteliuose gyvenančius jaunuolius ir naujais impulsais prisidėti prie vietos jaunimo veiklos. Artimiausia išvyka numatyta į Skuode vyksiančias dekanato jaunimo dienas, jų metu jaunimas keliaus taip pat į senelių namus.

Penktadienį Palangoje koncertu prasidėjo šventinė programa, kuria minėtas mažesniųjų brolių pranciškonų prieš 30 metų viešai pradėtas grįžimas iš pogrindžio. Šeštadienį ir sekmadienį programa tęsėsi Kretingoje. Svarbus akcentas buvo šeštadienį Šv. Antano rūmų salėje švęsta „Vyrų maldos diena“.

Šeštadienį Šakiuose vyko XVIII šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“. Festivalyje dalyvavo virš trijų dešimčių skirtingų kolektyvų, buvo muzikuojama ir šlovinama Šakių kultūros centre, Evangelikų liuteronų bažnyčioje ir „Varpo“ mokykloje.

„Valstiečių laikraštyje“ rašyta apie Kavarske atgimusią Hubertinių tradiciją. Lapkričio 3-ąją, medžiotojų globėjo šv. Huberto dieną Kavarske vykusi medžiotojų šventė prasidėjo Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Šventę pagyvino istorinio šokio studijos pasirodymas. Pamoksle klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas pabrėžė šv. Huberto pavyzdžiu puoselėjamą atsakingą požiūrį į gamtą ir medžioklę; medžiotojai organizuoja ir aktyviai dalyvauja aplinkosaugos akcijose. Šv. Huberto dieną kukliau ar iškilmingiau pamini beveik visos Lietuvos rajonų medžiotojų bendrijos.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje dalijamasi 15-ojo gimtadienio įspūdžiais bei vaizdais. Šia proga vyr. redaktorė Rosita Garškaitė pristatė keletą įžvalgų apie dienraščio nuostatas taip pat faktų apie jo auditoriją. Per mėnesį dienraštį aplanko vidutiniškai 150 tūkst. vartotojų. Jo feisbuko paskyrą mėgsta beveik 68 tūkst. šio socialinio tinklo vartotojų.

Laisvos visuomenės instituto biuletenis antrašte skelbia gerą žinią: Valstybė imasi spręsti krizinio nėštumo problemas. Džiaugiamasi sėkminga ir žiniasklaidoje plačiai nušviesta akcija „Renkuosi gyvybę“, taip pat praėjusį antradienį Seime vykusia konferencija krizinio nėštumo tema. Apie dvidešimt organizacijų buriasi tęstinėms iniciatyvoms pagalbos, švietimo ir teisėkūros srityse. Seimo narių grupė siūlo įteisinti integruotos kompleksinės pagalbos krizinio nėštumo metu modelį. Tai reiškia jau valstybės institucijų įsitraukimą į šią gyvybės apsaugos sritį, kuria iki šiol rūpinosi nevyriausybinės organizacijos. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2019 lapkričio 17, 12:00