Paieška

Vatican News
Bažnyčia Irake Bažnyčia Irake 

Bagdade 2010 metais nužudyti katalikai buvo kankiniai

Irako sostinėje Bagdade Visų Šventųjų iškilmės išvakarėse užbaigta 48 Dievo tarnų, nužudytų per teroristinę ataką 2010 metais, beatifikacijos bylos diecezinė fazė. Kartu paskelbtas pareiškimas dėl 48 Dievo tarnų kankinystės.

Per teroristinę ataką 2010 metų spalio 31 dieną Bagdado sirų katalikų Marijos, Krikščionių pagalbos, katedroje žuvo du dvasininkai ir 46 pasauliečiai. Užpuolimas įvyko Mišių metu, dalyvaujant 150 tikinčiųjų: kunigams, diakonams, chorui ir eiliniams Mišių dalyviams pasauliečiams. Į katedrą įsibrovę penki ginkluoti islamistai paėmė įkaitais visus tikinčiuosius pareikalavę Al Qaidos nario laisvės mainais už tikinčiųjų gyvybę.

Irako ir JAV ginkluotųjų pajėgų operacija išvaduoti įkaitus nebuvo sėkminga. 48 tikintieji žuvo ir septyniasdešimt sužeista.

Pirmieji per ataką nužudyti buvo kunigai Thaer ir Wassim. Klausykloje prie įėjimo durų buvęs kun. Wassim bandė užkalbinti teroristus, bet buvo tuoj pat nušautas. Tuomet Mišias aukojęs kun. Thaer irgi bandė kalbinti teroristus, tačiau ir jis buvo nušautas. Teroristai užminavo katedrą. Užtaisams sprogus žuvo beveik penkiasdešimt žmonių.

Tarp žuvusiųjų – 10 šeimų, įvairaus amžiaus vyrai ir moterys, viena kūdikio besilaukianti moteris, daug jaunimo, įskaitant 11 metų mergaitę, trejų metų berniuką ir trijų mėnesių kūdikį.

Šių metų sausio mėnesį pradėtą beatifikacijos bylą Bagdado sirų katalikų vyskupija užbaigė žudynių devintųjų metinių sukakties dieną. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 05, 15:45