Vatican News
Palaimintoji Giuseppina Vannini Palaimintoji Giuseppina Vannini  

Šv. Kamilio dukterų kongregacijos įkūrėja – šventoji

Giuseppina Vannini gimė 1859 m. Romoje. Būdama ketverių neteko tėvo, o septynerių – ir motinos. Be tėvų likę trys vaikai buvo įvaikinti. Giuseppina ėmė rūpintis seserys vincentietės, jos seserimi – šv. Juozapo seserys, o brolį ėmėsi globoti dėdė.

Apsigyvenusi pas seseris vincentietes, Giuseppina ir pati greitai apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą Dievui. Vis dėlto įstojusi į seserų vincentiečių kongregaciją dėl silpnos sveikatos novicijatą Sienoje turėjo palikti. Grįžusi į Romą ji dalyvavo rekolekcijose, kuriose susipažino su tėvu Luigi Tezza. Jo dėka Giuseppina Vannini atrado šv. Kamilio dvasingumą – nusprendė sekti Kristumi, eidama šv. Kamilio pėdomis. Ji priėmė šv. Kamilio tretininkų škaplierių, o praėjus metams davė įžadus, kurių metu taip pat pasišventė ligonių tarnystei. Praėjus dar dvejiems metams, ji priėmė tėvo Tezza pasiūlymą kartu įkurti šv. Kamilio dukterų kongregaciją ir tapo jos vyresniąja.  

Vienuolijai buvo sudėtinga gyvuoti ne tik dėl sunkios finansinės padėties, bet taip pat ir dėl to, kad, dėl popiežiaus Leono XIII sprendimo neleisti kurtis naujoms vienuolių bendruomenėms, kongregacija veikė neturėdama Bažnyčios patvirtinimo. Tačiau bendruomenė plėtėsi, įkūrė trejus naujus vienuolinius namus Italijoje bei po vienus Prancūzijoje, Belgijoje ir Argentinoje. Galiausiai, praėjus 16 metų nuo kongregacijos įkūrimo, ji buvo oficialiai pripažinta Katalikų Bažnyčios.

1910 m. generalinė vyresnioji apkeliavo savo vienuolijos namus Italijoje ir Prancūzijoje ir būdama 51-ių metų mirė.

Giuseppinos Vannini beatifikacijos byla buvo pradėta 1950 m., o beatifikacija įvyko 1994 m. spalio 16 d. Tėvas Luigi Tezza, kuriam kilo sumanymas įsteigti šv. Kamilio dukterų vienuoliją, palaimintuoju buvo paskelbtas 2001 m. lapkričio 4 d. Giuseppinos Vannini kanonizacija – 2019 m. spalio 13. (AČ / VaticanNews)

2019 spalio 07, 16:12