Paieška

Vatican News
Kardinolas Sigitas Tamkevičius Kardinolas Sigitas Tamkevičius 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (spalio 19)

Bene svarbiausias šios besibaigiančios savaitės Bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykis buvo kardinolo Sigito Tamkevičiaus šeštadienį Kauno katedroje aukotos padėkos Mišios. Kartu su juo koncelebravo apaštališkasis nuncijus, Lietuvos vyskupai ir keli vyskupai iš kaimyninių šalių. Mišiose dalyvavo Lietuvos ortodoksų ir liuteronų bendruomenių atstovai, Lietuvos valstybės vadovai.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius, dėkodamas už popiežiaus jam suteiktą naują tarnystę, homilijoje peržvelgė iki dabar nueitą savo gyvenimo kelią. Dėkojo motinai, kuri meldėsi, kad jis būtų kunigas. Dėkojo Dievui už savo tarnystės kelyje sutiktus kilnius vyskupus, kunigus ir pasauliečius. „Tačiau pati didžiausia Dievo dovana buvo kryžius“, – sakė kardinolas. „Anuomet neatrodė, kad kryžius buvo dovana. Mes daug ką perkainuojame tik žvelgdami iš perspektyvos. Lagerio ir tremties kryžius, be jokios abejonės, buvo didesnė Dievo dovana už kardinolo purpurą.“ Kardinolas prisiminė, kaip prieš 36 metus, apsuptas kalašnikovais ginkluotų kareivių su vilkšuniais, jis buvo įlaipintas į kalinių vagoną tolimai kelionei į Uralą. Tą dieną jis savo miglotą ateitį patikėjo Aušros Vartų Gailestingai Motinai. „Nenusivyliau, – sakė kardinolas, – šiandien galiu tik dėkoti už jos motinišką globą.“

Rimas ir kunigas. Portalas „Delfi“ tęsia naują pokalbių ciklą, kur bandoma kalbėtis įvairiais klausimais: iš kur kyla gandai, stereotipai ir nesusikalbėjimas? Dažniausiai – iš nežinojimo. Ar tikrai Bažnyčia maudosi turtuose? Ar kunigai pardavinėja sakramentus? Ar ateistas gali pakrikštyti norintį krikšto? Nežinančiam žmogui klausimų gali kilti ir daugiau. Šį kartą skelbtas pokalbis su kunigu Jureku Czarniawskiu.

Brolis pranciškonas Evaldas Darulis OFM: nenoriu aiškinti žmogui, kaip jis turi gyventi. „Bernardinai.lt“ kviečia klausytis Urtės Karalaitės tinklalaidės „Greito gyvenimo lėti pokalbiai“, kurioje ji kalbina brolį Evaldą. Su juo autorė kalbėjosi apie neturėjimą nieko savo, pinigus, nuolankumo jėgą, didžiausias žmogaus baimes, LGBT+ bendruomenės susitikimus bažnyčioje ir kraujuojančiomis kojomis įveiktą 130 km bėgimą. Be to, aptariama, ko šių dienų lyderiai galėtų išmokti iš Kristaus ir šv. Pranciškaus lyderiavimo patirčių bei apie tai, ko jis visai nepasiilgsta iš pasaulietiško gyvenimo.

Tiriant Šv. Jonų bažnyčios rūsius prikelta legendinių 36 pranciškonų kankinių istorija.  Paslaptingi, bauginantys, bet traukiantys – tokie yra po Vilniaus senamiestį išsiraizgę senieji rūsiai. Kiekvienas vis kitoks: su savo istorija, savomis funkcijomis, praeities legendomis ir galimybėmis juos pažinti ateityje. Po Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčia tokių rūsių būta daugiau kaip 20. Apie jų istoriją – žurnalo „Spectrum“ straipsnis.

Psichologija ir sielogyda: sąsajos ir skirtys. Kas jungia ir kas skiria šias dvi sritis – savaip artimas, nes abi rūpinasi  žmogaus sielos sveikata, ir savaip tolimas, nes pagalbos būdai bei metodai gerokai skiriasi? Ar įmanomas profesinis dialogas? Šia tema kalbasi psichologas, Depresijos gydymo centro vadovas Antanas Mockus ir sielovadininkė, Šeimos ir asmens saviugdos centro konsultantė Elvyra Kučinskaitė. Pokalbis skelbiamas dienraštyje „Bernardinai.lt“.

Kauno arkivyskupijos svetainėje informuojama, kad paminėtas žurnalo  „Artuma“ trisdešimtmetis. „Susirinkome padėkoti Dievui už „Artumą“, už 30 metų – už jos jaunystę“, – sakė Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ spalio 15-ąją, tą pačią, kai lygiai prieš 30 metų, 1989-aisiais, Kaune buvo išleistas pirmasis žurnalo „Caritas“ numeris.

Aušros Vartai bus pritaikyti neįgaliesiems. Vilniaus arkivyskupijos kurija praneša, kad
Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. Teresės bažnyčioje tęsiami atnaujinimo ir koplyčios pritaikymo neįgaliesiems darbai.

Labdaros koncertas - žinia apie bažnyčios atstatymą. Klaipėdos laikraščiai informuoja, kad sekmadienio vakarą Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje koncertavo vienas žymiausių Vokietijos  Flensburgo  Bacho mišrus choras. Labdaros koncertas buvo skirtas Šv. Jono bažnyčios atstatymui Klaipėdoje.

2019 spalio 19, 16:35