Paieška

Vatican News
2019.07.12  mese missionario lituania

Savaitės Lietuvoje apžvalga (spalio 13)

Kauno arkivyskupija Ypatingąjį misijų mėnesį pažymėjo specialia 4 dienų misijų programa Kaune ir Šiluvoje. Ketvirtadienį Kauno arkikatedroje švęstose Mišiose ir maldos vakare apmąstyta Krikšto dovana.

Penktadienio programa buvo skirta jaunimui: arkikatedros šventoriuje buvo dalijamasi liudijimais, buvo siūlomi aktyvūs užsiėmimai kitose Senamiesčio erdvėse. Popietinė programa buvo skirta vaikams su tėvais. Vakare prie arkikatedros vyko koncertas: būgnais grojo profesionalūs būgnininkai iš Jungtinės Karalystės Tomas Hopperis ir Terlas Bryantas (dalyvavęs šiemetinėje Žalgirio arenoje vykusioje šventėje „Valentino diena kitaip“). Buvo gyvai kuriama misiją vaizduojanti kompozicija: šį meno kūrinį formavo du slovakų menininkai. Šeštadienį atskiros programos skirtos vyrams ir moterims: visiems norintiems atpažinti savo pašaukimą ir misiją.

Sekmadienį, spalio 13 -ąją už misijas Lietuvoje ir pasaulyje melstasi Šiluvoje drauge su Mergele Marija. Katechezę sakė iš Jungtinės Karalystės atvykęs misionierius redemptoristas kun. Ronaldas McAintshas CSsR. –jis pamokslavo taip pat Misijų dienomis Kaune švęstose vakaro Mišiose. Šiluvoje šeštadienį ir sekmadienį vyko taip pat sakralinės muzikos festivalis. Vyko maldos vigilija ir adoracija už misijas su „Marijos radiju“.

Apie išskirtinius misijų renginius Kaune rašyta Joanos Gimberytės straipsnyje „Laikinojoje sostinėje“ ir portale „Lrytas“. Čia pristatomas ir vienas iš renginių organizatorių, redemptoristas kun. Rastislav Dluhy CSsR iš Slovakijos.

Kaišiadorių vyskupija spalio mėnesio sekmadieniais kviečia į Rožinio pamaldas Guronyse, apvaikščiojant Rožinio slėpinių koplytėles. Nacionalinė misijų tarnyba parengė pasiūlymus, kaip melstis Rožinio malda švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį. Kiekvienai mėnesio dienai siūloma apmąstyti po mintį, parinktą iš popiežiaus Pranciškaus paraginimo Evangelii gaudium.

Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime Ypatingojo misijų mėnesio proga liudijimu dalijosi salezietis kun. Hermanas Šulcas SDB, daugiau kaip keturiasdešimt metų praleidęs Afrikoje, Ruandoje. Jis sakė, kad misionieriui svarbu būti arti žmonių, suprasti jų rūpesčius, vargus; taip įgyvendinamas kunigo ir vienuolio celibatinis gyvenimas – dovanoti save be išskaičiavimo.

Antradienį Kaune džiugiai pasitiktas iš Romos grįžęs kardinolas Sigitas Tamkevičius. Vyskupas Algirdas Jurevičius nuotraukomis iliustruotu reportažu papasakojo apie kardinolo apsilankymą popiežiaus jam skirtoje Romos Šv. Angelės Meriči parapijoje. Iškilmingas kardinolo įvesdinimas į jam skirtą titulinę bažnyčią numatomas kitų metų pradžioje.

Užsienio žurnalistų dėmesys kardinolui Sigitui Tamkevičiui apėmė taip pat kitus tikėjimo liudytojus iš Lietuvos. Londone leidžiamame „Catholic Herald“ plačiau pasakojama apie Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narį kun. Vincentą Vėlavičių. Straipsnis iliustruotas intriguojančia nuotrauka: pirmąsias Mišias aukoja jo bendravardis giminaitis, pakrikštytas jo garbei, kun. Vincentas Lizdenis. Jo rankose neįprastai mažutė taurė, kurią kadaise lageryje slapta aukodamas Mišias naudojo mons. Vincentas Vėlavičius.

Mažesnieji broliai pranciškonai mini dvi sukaktis: jie jau 550 metų darbuojasi Lietuvoje, taip pat sukanka 30 metų nuo jų išėjimo iš pogrindžio po sovietų okupacijos. „Bernardinai.lt“ dienraštyje apie pranciškonų atsikūrimą pasakoja juos į Vilnių pakvietęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kardinolas prisipažįsta, kad jam asmeniškai artimas pranciškoniškasis dvasingumas – jis buvo įšventintas vyskupu šv. Pranciškaus dieną – ir linki, kad pranciškonai išlaikytų misionierišką dvasią, savo paprastumą, būtų arti žmonių.

Spalio viduryje mėnraštis „Artuma“ mini 30-ąjį gimtadienį. Spalio numeryje Vandos Ibianskos ir Silvijos Knezekytės straipsniai vyresniems skaitytojams atgaivina atsiminimus, o kitus smagiai provokuoja: negi tokių dalykų galėjo būti dar taip neseniai?!

Fokoliarų judėjimo narė, dienraščio „Bernardinai.lt“ bendraautorė Saulena Žiugždaitė pasakoja apie šio judėjimo puoselėjamą bendrystę ir savo tikėjimo kelią. Jau pusantrų metų gyvendama Kroatijoje ji sako: „Iš tolo Tėvynė atrodo dar gražesnė, kupina potencialo“.

Keliose  „Bernardinai.lt“ publikacijose keliami ypač jaunimui aktualūs klausimai. Kun. Mozė Mitkevičius dalijasi mintimis apie socialinį atsakingumą ir linki, kad Lietuvos universitetai padėtų jauniems žmonėms formuoti vertybes, suvokti galimybių ir svajonių santykį.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Daniel Narkun svarsto apie interneto erdvėje paplitusį piratavimą –  autorinių teisių nepaisymą. Jis siūlo žvelgti į autorių teises laikantis sveiko proto ir atsižvelgiant į siekiamą tikslą.

 

Ketvirtadienį minėta Tarptautinė benamystės diena. Vilniaus arkivyskupijos Caritas atkreipia visuomenės dėmesį į benamystės problemas ir augantį mastą.

Laikraštyje „XXI amžius“ Daiva Červokienė rašo apie Lietuvos regionuose išrinktas mažąsias kultūros sostines. Ji apibendrina daugelio jose gyvenančių žmonių nuomonę: svarbiausias žmonių susibūrimo metas yra tradicinės atlaidų šventės.

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ aprašo atsinaujinimo dieną kaimo parapijoje: Jonavos dekanate esančioje Bukonių Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje atlaidų išvakarėse pirmą kartą surengta atsinaujinimo diena

Sekmadienį Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyko IX tarptautinis Šv. Jokūbo festivalio baigiamasis koncertas. Festivalis skiriamas šv. Jokūbo keliui.

Kastantas Lukėnas

2019 spalio 13, 12:57