Paieška

Vatican News
2019 m. spalio mėnesio protestai Irake 2019 m. spalio mėnesio protestai Irake  (AFP or licensors)

Irako krikščionių lyderių deklaracija

Spalio pradžioje Irake prasidėjusios ir iki šiol vykstančios manifestacijos prieš vyriausybę yra socialinio pobūdžio: jų dalyviai nepriklauso vienai politinei jėgai ar etninei grupei, bet reikalauja teisingumo, darbo, veikiančių viešųjų paslaugų, elektros tiekimo. To trūksta dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Viena, tai šalį nusiaubęs ilgametis karas. Bet Irakas taip pat pirmauja korupcijos rodikliais: tai viena iš labiausiai korumpuotų valstybių visame pasaulyje. Prie to prisideda ir gentinė visuomenės struktūra. Manifestacijos yra represuojamos jėga: žuvusiųjų yra dešimtys, sužeistųjų šimtai. Kita vertus, smurto protrūkių netrūksta tarp manifestantų. Padegta ar nuniokota daug institucinių pastatų, tarp žuvusių yra policininkų ir kareivių.

Spalio 29 dieną Bagdade reziduojantis kardinolas Louis Sako, chaldėjų apeigų Katalikų Bažnyčios patriarchas, sušaukė Irako krikščionių Bažnyčių vadovų ir jų atstovų susitikimą, po kurio buvo paskelbta deklaracija.

„Mes, Bažnyčių Irake galvos ar jų atstovai, susitikome chaldėjų patriarchato būstinėje Bagdade aptarti dabartinės situacijos mūsų mylimame krašte, kalbėti apie tas priemones, kurios jį apsaugotų ir neleistų nuslysti į nežinomybę. Solidarizuojamės su taikiomis manifestacijomis ir remiame pagrįstus manifestantų reikalavimus dėl darbo, būsto, paslaugų, socialinės ir medicininės priežiūros, ryžtingos kovos su korupcija ir išgrobstyto turto atgavimo“, – rašoma deklaracijoje.

„Kaip ganytojai irakiečiai, istoriškai atsakingi už kraštą, kuris yra civilizacijos židinys, kviečiame vyriausybę priimti drąsius ir istorinius sprendimus, kurie iš tiesų reformuotų tai, kas turi būti reformuota atsakingu ir drąsiu kultūriniu dialogu, nenaudojančiu šaliai nepadedančios jėgos ir prievartos. Pagerbiame tuos jaunus vyrus ir moteris, kurie yra Irako ateitis, už jų taikias manifestacijas, už tarpusavio barjerų peržengimą, už nacionalinės irakietiškos tapatybės pabrėžimą, už siekį, kad Irake gyvuotų pliuralizmą gerbianti pilietinė visuomenė, namai visiems“, – rašo krikščionių lyderiai,  pabrėždami teisę manifestuoti ir išreikšti savo nuomonę, tuo pat metu ir manifestacijų dalyvius kviesdami nepasiduoti prievartos pagundai, nenaikinti viešos ir privačios nuosavybės, neleisti to daryti jų vardu atėjūnams iš šalies.

„Meldžiame visagalį Dievą pasigailėti žuvusiųjų tarp manifestantų ir saugumo pajėgų, išgydyti sužeistus ir apšviesti protus, kad Irakas taptų šlovinga šalimi“, – priduria ganytojai.

Chaldėjų patriarchas kardinolas Sako taip pat asmeniškai aplankė ligoninėje dėl sužeidimų atsidūrusius manifestantus, tarp kurių daug universitetinio ar net mokyklinio amžiaus jaunuolių. (RK / Vatican News

2019 spalio 30, 16:20