Paieška

Vatican News
Šiluvos Švč. M. Marija Šiluvos Švč. M. Marija 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugsėjo 8)

Prasidėjo ir didieji Šilinių atlaidai. Šeštadienį Šiluvoje minėtas Caritas atkūrimo Lietuvoje 30-metis. Sekmadienį, pagrindinę atlaidų dieną švęsti Švč. M. Marijos Gimimo iškilmę rinkosi šeimos, įsijungė tarptautinio piligriminio žygio iš Kryžių kalno dalyviai.

Prieš tai, pirmąją rugsėjo savaitę švęsti Lietuvos Globėjos Trakų Dievo Motinos atlaidai. Arkivyskupas Gintaras Grušas Trakinių atlaidų sekmadienio homilijoje komentavo liturginiuose skaitiniuose skambėjusią nuolankumo temą. Jis priminė apie pasiaukojimą Nekaltajai Marijos Širdžiai, įvykdytą praėjusiais metais švenčiant Trakų Dievo Motinos jubiliejų ir Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį. Ganytojas aiškino šio akto prasmę: „Tai išpažinimas, kad šiame gyvenime siekiame realizuoti ne savo asmeninius planus, bet norime vykdyti Dievo planą mums, mūsų visuomenei ir mūsų Tėvynei. Marija savo užtarimu stiprina mus kasdien sekti jos pavyzdžiu, jos ištartu „Tebūnie“, kurį kartojame kiekvieną kartą Viešpaties maldoje sakydami „Teesie Tavo valia“.

Penktadienį atlaidų programa kvietė prisiminti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines ir šio jubiliejaus vaisius. Buvo pristatyti šiai progai skirti leidiniai.

Šeštadienį Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras tryliktą kartą sukvietė į tradicinį piligriminį žygį „Vilnius – Lentvaris –Trakai“. Aušros Vartuose prasidėjęs 35 kilometrų kelias leido išgyventi maldos, bendrystės, šlovinimo, džiaugsmo ir nuovargio nuotaikas ir baigėsi Mišiomis Trakų bazilikoje ir šventiniu koncertu. Vyskupas Darius Trijonis Facebook paskyroje ragino prisijungti į žygį iš Aušros Vartų į Trakus, drauge žadino piligrimų vaizduotę nuoroda į europinį maršrutą – tūkstantmetę tradiciją turintį Frankų kelią. Piligrimystėje į Trakus piligrimų laukė ir arkivyskupo Liongino Virbalo katechezė, raginanti „Jaunuoli, sakau tau, kelkis !“ (Lk 7, 14).

Praėjusį sekmadienį pagarsinta žinia apie arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pakėlimą kardinolu kėlė džiugią nuostabą ir dėkingumą – kaip vėliau sužinojome, pirmiausia pačiam paskirtajam. Šios nesurežisuotos staigmenos ir netikėtos naujienos pėdomis paknopstomis, nuolat papildomi sekė žiniasklaidos pranešimai. Sparčiausiai šiais laikais veikia socialiniai tinklai: vysk. Rimantas Norvila Facebook paskyroje pasidalijo nuotraukomis, kur kardinolo Sigito Tamkevičiaus šypsena, tik ką sužinojus apie garbingą paskyrimą, liudija ypatingą staigmeną, kuriai suvokti tiesiog reikia laiko.

Apžvalgininkui Tomui Viluckui, sužinojus apie arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus priėmimą į kardinolų kolegiją, spontaniškai iškilo mintyje Šventojo Rašto eilutė „Darbininkas vertas savo užmokesčio“: taip pavadintas jo komentaras portale „15 min“.

Pats nominuotasis kardinolas Sigitas Tamkevičius pripažįsta, kad šiomis dienomis sulaukė tiek skambučių ir žinučių, kiek nebuvo gavęs per visą gyvenimą. Su būdingu kuklumu jis teigė, kad popiežiaus Pranciškaus gestas taip pat reiškia padėką sovietmečiu kentėjusiems ir išsaugojusiems  tikėjimą Lietuvos žmonėms.

Irena Petraitienė „Bernardinai.lt“ dienraštyje paskelbė straipsnį, kuriuo pažymimas ilgamečio Vatikano radijo lietuviškųjų laidų vadovo mons. Vytauto Kazlausko gimimo šimtmetis. Prof. Vytautas Kazlauskas buvo pirmasis atkurto Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, „Vaiko tėviškės namų“ bendrijos steigėjas. Straipsnyje atskleidžiamos sovietų saugumo agentūros pastangos užtildyti per Vatikano radiją skambėjusią informaciją iš „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“.

Vienas iš naujųjų mokslo metų akcentų – Vilniuje, Pašilaičiuose baigta statyti katalikiška mokykla ir darželis. Šiemet čia veikia darželio ir paruošimosios grupės, kitąmet numatoma kviesti moksleivius į pradines klases. Mokyklos koplyčioje nuo rusėjo renkasi į pamaldas Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos tikintieji.

Į devintuosius ugdymo metus Vilniuje kviečia LKMA Mažoji akademija. Vis augančiam klausytojų būriui iš visos Lietuvos siūloma devyni akademiniai kursai bei programos.

Antradienį Bažnytinio paveldo muziejui buvo dovanotas „Šv. Kazimiero“ paveikslas – jį dovanojo Florencijos Šv. Lauryno bazilikos klebonas mons. Marco Domenico Viola. Pernai Bažnytinio paveldo muziejuje buvo surengta paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva– Italija“. Jos kataloge pasakojama apie mūsų šventojo Globėjo gerbimą, pasklidusį toli už Lietuvos. Violų šeimos rinkiniuose taip pat saugomas 18 a. vario raižinys su šv. Kazimiero atvaizdu.

Penktadienį ir šeštadienį Birštone vyko trečiasis visuomenei atviras diskusijų festivalis „Būtent!“. Vytauto parke vyko daugiau kaip šimtas renginių bei diskusijų visuomenei svarbiomis temomis. „Bernardinai.lt“ šeštadienį sukvietė į diskusiją „Ar Katalikų Bažnyčia nuvertina moteris?“. Festivalyje dalyvavo daugiau kaip 300 kalbėtojų, demokratiškai reiškusių nuomonių įvairovę. Tarp kalbėtojų buvo ir arkivyskupas Gintaras Grušas.

Artėjant „Bernardinai.lt“ inicijuotai diskusijai „Ar Katalikų Bažnyčia nuvertina moteris?“ interneto dienraštyje paskelbtas pokalbi su Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi Andžejum Šuškevič, kuris aiškina, kodėl Kristaus sprendimas pašaukti į kunigystę vyrus jokiu būdu nėra moters orumo menkinimas.

Vilniaus arkikatedroje vykdoma paramos akcija renkant aukas Paryžiaus Dievo Motinos katedros atstatymui. Ta proga šeštadienį surengtas koncertas.

Įsibėgėjus Pasaulio krepšinio čempionatui „Bernardinai.lt“ dienraštyje kalbinamas vysk. Arūnas Poniškaitis dalijasi mintimis apie sporto pamokas – tiek pačiam sportuojant, tiek stebint rungtynes anapus ekrano. Jis siūlo mokytis pralaimėti ir filosofiškai brėžia „antrosios religijos“ ribas, drauge pripažindamas, kad įsitraukti emociškai ir „lengvai išeiti iš proto“ yra tiesiog žmogiška.

(Kastantas Lukėnas)

2019 rugsėjo 08, 12:36