Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Kaune 2018 09 23 Popiežius Pranciškus Kaune 2018 09 23  (ANSA)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugsėjo 22)

Sekmadienį Lietuvos bažnyčiose aukotos Mišios minint popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Baltijos šalis metines. Tikintieji meldės, kad Viešpats subrandintų šio vizito vaisius, o Šventojo Tėvo žodžiai rastų konkrečią išraišką asmeniniame ir bendruomenių gyvenime. Ta proga LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas priminė ypatingą tomis dienomis vyravusią bendrystės atmosferą, valstybės institucijų ir Bažnyčios glaudų bendradarbiavimą.

Artėjant Lietuvos žydų genocido aukų dienai LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė kreipimąsi, kuriame minėjo popiežiaus Pranciškaus apsilankymą prie holokausto aukų paminklo ir kvietimą „melsti Dievo atleidimo už mūsų brolių ir seserų padarytus nusikaltimus, kad nepasikartotų praeities klaidos, o mūsų šalis galėtų įgyvendinti savo pašaukimą – tapti bendrystės ir vilties tiltu“. Arkivyskupas kreipimesi taip pat primena apie žmones, kurie skatinami krikščioniškosios meilės gelbėjo persekiojamus žydus: jų kapai šiandien žymimi Pasaulio tautų teisuolių ženklais.

Praėjusį sekmadienį pasibaigusių  didžiųjų Šiluvos atlaidų vaizdai tebedžiugina dar nenuslinkę į nepasiekiamas facebooko juostų gelmes. Vyskupas Rimantas Norvila savo paskyroje dalijasi atlaidų nuotaika – taiklia fotografo akimi pastebėtomis akimirkomis.

Žvelgdami į Šiluvos atlaidų vaizdus kardinolo Sigito Tamkevičiaus facebook paskyroje galime drauge su ganytoju džiaugtis jaunų savanorių veidais, vildamiesi, kad estafetę yra kam perimti. Žvelgdami į pilną piligrimų šventovės aikštę negalime neprisiminti jo rūpesčiu atliktų didžiulių darbų tvarkant šios šventovės aplinką, ypač ruošiantis Švč. M. Marijos apsireiškimo jubiliejui 2008-aisiais metais.

Šv. Šeimos kongregacijos vienuolė ses. Fausta Palaimaitė SF facebook juostoje pasakoja, kaip septyni vaikinai iš Kauno nepilnamečių pataisos namų dalyvavo Šiluvoje Jaunimo dienos programoje. Vaikinams labiausiai patiko orientacinis žaidimas, kuriame jie buvo bendrose komandose su propedeutinio kurso klierikais. Nauja patirtis jiems buvo ir aikštėje po atviru dangumi švęstos Mišios.

Ses. Fausta dalijasi ir kita džiugia, žinia, beje, labai tinkančia popiežiaus Pranciškaus vizito metinėms – juk visiems žinomas šio popiežiaus dėmesys kaliniams. Šį sekmadienį pataisos namuose buvo šventinama koplyčia, keletas vaikinų visą vasarą ruošėsi Pirmajai Komunijai. Beje, apie vilties spindulius nepilnamečių pataisos namuose neseniai pasakota LRT laidoje „Šventadienio mintys“. Ses. Fausta Palaimaitė SF yra taip pat Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė.

Šeštadienį Kražiuose vyko Lietuvos ignaciškosios šeimos susitikimas. Jame dalyvavo ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančių bendruomenių  nariai, jėzuitų mokyklų atstovai, žmonės, dalyvaujantys šiandienos jėzuitų misijoje. Šiuo renginiu paminėta jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų sukaktis. 

Laikraštyje „XXI amžius“ pasakojama apie neseniai minėtą Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos 20-metį. Daivos Červokienės reportaže rašoma apie bažnyčios pastatą ir varpinę, puošiamą balto metalo kryžiumi, įrengtą geoterminį šildymą. Šventiniai renginiai vyko aikštėje šalia Šv. Juozapo koplyčios ir parapijos namų.

Rugsėjo pabaigoje numatomi pagrindiniai renginiai minint „Caritas“ atkūrimo 30-metį: Kaune vyks Padėkos šventė, o Vilniuje Seimo Konstitucijos salėje ta proga organizuojama konferencija „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame ?“ Jubiliejinė „Caritas“ sukaktis plačiai minima rugsėjo „Artumos“ publikacijose: parodoma, kaip įvairiopai karitatyvinė ir socialinė veikla skleidžiasi Lietuvos vyskupijose. „Ganytojo žodžio“ skiltyje vysk. Kęstutis Kėvalas pabrėžia: karitatyvinė veikla Bažnyčioje neatsiejama nuo jos skelbiamo Dievo žodžio ir švenčiamos liturgijos.

Vis garsiau skamba Misijų mėnesio tema: ji šiemet Šilinėse pirmąkart susieta su Jaunimo diena. Katechezę tądien vedė Ruandoje globos namus bei mokyklą įkūręs  salezietis misionierius Hermanas Šulcas SDB. „Valstiečių laikraštyje“ paskelbtas platus interviu su kun. Hermanu Šulcu: „Žmonės laimingi, kai prie jų artėji mylinčia širdimi“. Misionierius pasakoje ne tik apie darbą Ruandoje , bet taip pat apie Kretingos rajone, Kėkštuose įkurtą Jaunimo sodybą - ekologinį ūkį.

Į spalį prasidėsiantį Misijų mėnesį kviečia ir žurnalas vaikams „Bitutė“.

Praėjusį penktadienį ir šeštadienį Klaipėdoje LCC universiteto auditorijoje vyko garsaus dvasinių knygų autoriaus benediktino Anselmo Grüno OSB konferencija. Renginyje dalyvavo taip pat Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Svečias taip pat sakė homiliją ir vedė konferenciją Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, šventė sekmadienio Mišias Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje. T. Anselmas Grünas lankėsi Klaipėdoje antrą kartą. Apžvalgininkas Tomas Viluckas interviu pakalbino populiarųjį, beveik 300 knygų autorių.

Praėjusią savaitę į Vilnių atkeliavo dviejų palaimintųjų relikvijos: pranciškonų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje nuo šiol gerbiama pal. Mykolo Giedraičio relikvija, o Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje kviečiama melstis prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos.

Artėjant spalio pradžioje Vatikane vyksiančiai kardinolų konsistorijai, kurioje raudonus kankinystę simbolizuojančius rūbus apsivilks ir kardinolas Sigitas Tamkevičius, „Bernardai.lt“ dienraštyje paskelbtas pokalbis su istorike ambasadore dr. Irena Vaišvilaite: aptariami kardinolų skyrimai popiežiaus Pranciškaus pontifikate. Bažnyčios istorikė be kita ko komentuoja dažnai paviršutiniškai skirstomas „tradiciškumo“ ar „progresyvumo“ etiketes ir primena, kad Bažnyčioje didžiausi skilimai vykdavo tuomet, kai susikoncentruojama į atskirą klausimą, išleidžiant iš akių visumą.

Kastantas Lukėnas

2019 rugsėjo 22, 15:26