Paieška

Vatican News
Vytautas Kazlauskas ir Jonas Paulius II Vytautas Kazlauskas ir Jonas Paulius II 

Prieš 100 metų gimė Vytautas Kazlauskas

Sukako 100 metų nuo ilgamečio Vatikano radijo lietuvių redakcijos vadovo, kovotojo už religijos laisvę Lietuvoje, kunigo Vytauto Kazlausko gimimo.

Vytautas Kazlauskas gimė 1919 m. rugsėjo 5 d. Avikilų kaime, prie pat Marijampolės. Baigęs Marijonų gimnaziją, 1938 m. įstojo į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 1944 m. balandžio 5 d. priėmė kunigystės šventimus.

Karo pabaigoje pasitraukęs iš Lietuvos tęsė teologijos studijas Austrijoje ir Romoje. Pokario metais Romoje buvo ir daugiau iš Lietuvos per Vokietiją pasitraukusių jaunų kunigų ir seminaristų, kūrėsi Šv. Kazimiero lietuvių kolegija. Šie jauni kunigai sumanė atgaivinti karo pradžioje neilgai (1940–42) transliuotas Vatikano radijo laidas lietuvių kalba. 1946 m. birželio 8 d. Vatikano radijas vėl prabilo lietuviškai. Kunigas Vytautas Kazlauskas, tapęs Vatikano radijo bendradarbiu, ilgainiui visiškai atsidėjo šiam pašaukimui ir Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcijoje dirbo ir jai vadovavo beveik keturis dešimtmečius, iki 1988 m. vasaros.

Pusę gyvenimo atidavęs radijui, po 1990 m. Vytautas Kazlauskas grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos vyskupų konferencijoje, dėstė Vytauto Didžiojo universitete, su rėmėjų iš užsienio pagalba savo gimtinėje, prie Marijampolės, įkūrė „Vaiko tėviškės namus“.

Kunigas Vytautas Kazlauskas mirė 2008 m. rugsėjo 26 d. Buvo palaidotas Kaune, nusipelniusiųjų panteone – prie Prisikėlimo bažnyčios. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 05, 12:51