Paieška

Vatican News
Spalis - Ypatingasis misijų mėnuo Spalis - Ypatingasis misijų mėnuo 

Artėja Ypatingasis misijų mėnuo

2019-ųjų spalis, kurį popiežius Pranciškus paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, yra skirtas atgaivinti misijos sąmoningumą, sugrąžinti misijoms tikrąją reikšmę ir paminėti popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud šimtmetį.

Popiežiaus Benedikto XV laiškas buvo inovatyvus ir svarbus tuo, kad jame ypatingas dėmesys skiriamas besivystančioms šalims ir Bažnyčios buvimui jose. Pasak Tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto kardinolo Filoni, Benediktas XV savo laišku akcentavo tris dalykus: „Pirmiausia pakvietė visą Bažnyčią ir vietines Bažnyčias imtis misijos atsakomybės. Antra, priminti, kad Bažnyčios misijos vienintelis ir išskirtinis tikslas yra skelbti Evangeliją. Trečia, nutraukti misijas, kurios gali būti neteisėtai susijusios su kolonijiniais interesais, su tuo metu stipriomis eurocentrinėmis nacionalistinėmis ideologijomis“.

Popiežius Benediktas XV, neretai vadinamas misijų popiežiumi, kėlė klausimus apie kolonializmą, vietinių Bažnyčių kituose žemynuose augimą, misionierių vaidmenį, skatino vietinės hierarchijos kūrimą. Galima pamatyti, kad Benedikto XV įžvalgos davė vaisių: jo įpėdinis Pijus XI nuo 1923-ųjų iki 1937-ųjų įšventino vyskupus Indijoje, Kinijoje, Japonijoje, Indokinijoje ir Afrikoje, o Bažnyčia tapo vis globalesnė.

Ypatingojo misijų mėnesio tema: „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Popiežius Pranciškus sako, kad šio mėnesio minėjimas visų pirma padės iš naujo atrasti per krikštą gautą malonę – tikėjimo į Jėzų Kristų misionieriškumą. Misijos prasmė: perduoti gautą dovaną. Kadangi ją gavome laisvai, todėl privalome ir ja laisvai, neišskiriant nė vieno žmogaus, dalintis. Taip pat esame kviečiami atnaujinti misijinius įsipareigojimus.

Bažnyčiai yra reikalingi žmonės, kurie atsilieptų į pašaukimą palikti namus, šeimą, šalį, kalbą ir vietinę Bažnyčią bei leistis būti siunčiami į kitas pasaulio dalis. Pasak Pranciškaus, Bažnyčia vykdo misijas visame pasaulyje, o tikėjimas leidžia viską pamatyti iš kitos perpektyvos, tarsi žiūrėtume į pasaulį paties Dievo žvilgsniu ir širdimi. Būtent todėl Bažnyčiai plečiantis į tolimiausius kraštus yra reikalingas ir svarbus nuolatinis misionierių atsivertimas – žmogus, kuris skelbia apie Dievą, turi ir pats būti Dievo žmogus (plg. Maximum illud).

Reikia atkreipti dėmesį, kad misijų mėnuo yra skirtas ne vien evangelizaciją svetur vykdantiems misionieriams, kaip dažnai gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tačiau ir kiekvienam iš mūsų. Visi pakrikštytieji krikšto malone yra gavę misiją liudyti Kristų ir būti savotišku tikėjimo ambasadoriumi kiekviename gyvenimo žingsnyje – nepriklausomai nuo geografinės vietovės bei supančios aplinkos. (AČ / VaticanNews)

2019 rugsėjo 24, 12:08