Paieška

Vatican News
 Spaudos apžvalga Spaudos apžvalga 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 31)

Praėjusi savaitė prasidėjo Padėkos už laisvę sekmadieniu, kuris pažymėtas tradicine piligrimų eisena į Šiluvą.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Šiluvos bazilikoje sakytoje homilijoje priminė, kad paskutinis rugpjūčio sekmadienis per sovietmetį tapo kovos už laisvę sekmadieniu. Tikintieji, daugiausia Eucharistijos bičiulių sąjūdžio nariai ir jaunimas, be sovietų valdžios leidimo, kurio, suprantama, negalėjo gauti, žygiuodavo iš Tytuvėnų į Šiluvą. Už šią piligrimystę ses. Jadvyga Gema Stanelytė ir inžinierius Vytautas Vaičiūnas buvo nuteisti. Tačiau iš žmogaus jėga galima atimti tik fizinę, bet ne dvasinę laisvę, kuri yra brangi Dievo dovana, – sakė ganytojas.

Pirmąją rugsėjo savaitę mus ypač lydi Lietuvos Globėjos Trakų Dievo Motinos žvilgsnis, kviečiantis švęsti atlaidus. Sekmadienį Trakuose melstasi už Lietuvą ir jos žmones, politikus, užsienyje gyvenančius tautiečius. Taip pat maldauta taikos susipriešinusiam pasauliui. Vyko tradicinė „Spalvotųjų šypsenų“ šventė.

Prieš prasidedant mokslo metams vyskupijose vyko katechetų ir tikybos mokytojų susitikimai. Kauno arkivyskupijoje susirinkusius katechetus ir tikybos mokytojus savo liudijimu drąsino misionierius kun. redemptoristas Rastislavas Dluhy CSsR, pasidalijęs savo darbo patirtimi mokykloje ir viltimi įveikti ugdymo darbui būdingus sunkumus. Vyskupas Algirdas Jurevičius jaunimo ugdytojams pabrėžė Dievo žodžio galią ir Jo gailestingumą, ragino puoselėti širdyse nuolankumą ir dėkingumą už Apreiškimo pažinimą.

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai pagal tradiciją pradeda naujuosius mokslo metus Rudens konferencija viename iš vyskupijos dekanatų. Šiemet tokia konferencija vyko Alytuje: po Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje konferencija tęsėsi Šv. Benedikto gimnazijoje. Pagrindinį pranešimą skaičiusi sesuo benediktinė Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė akcentavo, kad tikybos mokytojo tikslas yra „būti viltimi kitam“, taip pat „padėti jaunam žmogui atpažinti ugnį savyje“. Metų nominacijų apdovanojimais pagerbti uoliausiai ir išradingiausiai dirbę mokytojai ir katechetai.

Trečiadienį Vilniuje visuomenei pristatyta Bažnyčios metrikų knygų skaitmeninimo iniciatyva ir pirmasis šio darbo etapas. LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas pristatymo metu pabrėžė, kad Bažnyčios archyvai yra reikšminga visuotinės kultūros dalis, o Šventasis Sostas, taip pat pasaulio vyskupai siekia saugoti istorinę atmintį.

Interneto portale „Etaplius“ platus straipsnis skirtas kun. jėzuito Pranciškaus Masilionio SJ gyvenimo liudijimui. Į jo vedamas rekolekcijas traukė vidinė ramybė, paprastumas, nenuilstama tarnystė  ir poetams būdingas iškalbingumas. Eucharistinio sąjūdžio pradininkas kun. Pranciškus Masilionis sakė: rankos nuolat prie darbo, širdis nuolat pas Dievą“.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Nerijus Pipiras plačiai aprašo piligriminę kelionę po Baltarusijoje ir Rusijoje esančias pal. Teofiliaus Matulionio ir kitų tikėjimo liudytojų kančių vietas.

Skelbiami ir reportažai apie įvykius Lietuvos katalikų bendruomenėse.  Kupiškio dekanate Palėvenėje  Šv. Dominyko atlaidai švęsti su istoriniais šokiais, demonstruotas filmas apie kun. Antano Mackevičiaus gyvenimo įvykius. Filme „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ vaizduojamas kun. Antano Mackevičiaus išėjimas į sukilimą iš Palėvenės drauge su suburtais sukilėliais.

Panevėžio vyskupijos svetainėje rašyta apie krikščioniško ekumeninio judėjimo „Motinos maldoje“ penkerių veiklos metų sukaktį. Vyskupijos maldos grupės vienija daugiau kaip du šimtus narių.

Regionų žiniasklaidoje paprastai šiltai pristatomi į parapijas naujai skiriami dvasininkai. Šakių rajono laikraštyje „Draugas“ kalbinamas kun. Arvydas Liepa, vasarą pradėjęs darbuotis Gelgaudiškio ir Plokščių parapijose. Jis be kita ko džiaugiasi parapijiečių bendruomeniškumu ir drąsina : „Gėrio pasaulyje daug daugiau negu blogio, tiktai blogis yra labiau matomas ir garsesnis“.

Mėnesiniame leidinyje „Kaunas pilnas kultūros“ rašyta apie iniciatyvą Švč. Sakramento bažnyčioje rengti kultūros renginius, pastato erdvę dalijantis su katalikų bendruomene: gegužę šiuo tikslu įkurta kultūrinė organizacija „Sakramentas“. Bažnyčios rektorius kun. Gytis Petras Stumbras ir „Sakramento“ projekto vadovė Indrė Grikšaitė pasakoja, kaip po vienu stogu sutelpa religinė bendruomenė ir kultūrinė organizacija. Pažymima, kad tokio bendradarbiavimo iniciatyvų esama kituose Europos miestuose, taip pat Vilniuje. Šiuo atveju būdinga tai, kad iniciatyva kilo iš miesto visuomenės atstovų. Bažnyčios koplytėlėje kasdien švenčiamos Mišios, adoruojamas Švč. Sakramentas, o renginiai antrajame aukšte organizuojami siekiant netrukdyti liturginėms apeigoms.

Šeštadienį Vilniuje Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje pristatyta šios bažnyčios rektoriaus kun. Algirdo Toliato naujausia knyga „Sekmadienio SMS“. Straipsnyje „Bernardinai.lt“ dienraštyje kunigas dalijasi patirtimi, kaip SMS žinutės tapo sekmadienio varpais, sukviečiančiais bendruomenę į gyvąją Bažnyčią.

Vyskupas Darius Trijonis facebook paskyroje pasidalijo mintimis ir nuotraukomis iš tradicinės maltiečių stovyklos, įsikūrusios prie Girulių. Stovykloje dalyvavo iš visos Lietuvos susirinkę maltiečių savanoriai ir jų globojami draugai, iš Austrijos atvyko Maltos ordino ambasadorius Lietuvai.

„Vakarų eksprese“ rašyta apie Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektą, kol kas įstrigusį laukiant Vyriausybės sprendimų.

Šeštadienį Šiluvoje vyko Dievo Motinos komandų judėjimo metinis susitikimas.

(Kastantas Lukėnas)

2019 rugpjūčio 31, 11:13