Paieška

Vatican News
Krekenava Krekenava 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugpjūčio 10)

Artėja Žolinė – Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmė, kuri Lietuvoje labai iškilmingai švenčiama Pivašiūnų ir Krekenavos šventovėse.

Šią savaitę tęsiasi polemika dėl Žiežmarių ir Biržų bendruomenių siekio užkirsti kelią planams jų kaimynystėje įkurdinti be tėvų globos likusius vaikus ir kovos, kad kaimynais netaptų protinę negalią turintys žmonės. Solidarumo klausimą dienraščio „Bernardinai.lt“  puslapiuose gvildena Donatas Puslys. Tam tikrų bendruomeniškų, atsakingų socialinių įgūdžių – savanorystės – stokos problemą kelia ir kunigas Antanas Saulaitis. Išsamus interviu su aštuoniasdešimtmetį šventusiu kunigu jėzuitu, jo kelią, veiklą tiek svetur, tiek Lietuvoje paskelbė „15 min.lt“. Straipsnis pavadintas „Dievas duoda jėgų atlikti tai, ką reikia, ne vien tai, ką norisi“.

Kita „Bernardinai.lt“  publikacija – „Matoma neteisybė padarė kovotoju” – pokalbis su vyskupu Jonu Kaunecku apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindžio veiklą sovietmečiu, evangelizaciją suvaržymo sąlygomis ir drąsą bei „įžūlumą“ veikti grasinimų akivaizdoje.

Aukštaitijos tikinčiųjų bendruomenė ir dvasininkija šią savaitę atsisveikino su ištikimu Bažnyčios tarnu, ligos palaužtu kunigu Edmundu Rinkevičiumi. Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas. Jis vikaro pareigas ėjo Panevėžio katedros parapijoje, klebonavo Ramygaloje, penkiolika metų, kaip pirmasis Panevėžio vyskupijos egzorcistas. Jis rašė eiles, drožinėjo, priklausė Tautodailininkų sąjungai, yra surengęs kelias parodas, išleidęs poezijos knygelių, publikavęs kitų tekstų.

„Buen camino“ – linkima piligrimams keliaujantiems šv. Jokūbo keliu, o Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia „Į Trakus pas Mariją!“. Rugsėjo 7 d. vyks jau tryliktasis piligriminis žygis Vilnius-Lentvaris-Trakai. Šių metų žygio šūkis „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14). Žygis vyksta Trakinių atlaidų proga. Daugiau informacijos apie žygį galima rasti Vilniaus arkivyskupijos svetainėje.

Valakbūdžio bažnyčia neužmiršta nei žmonių, nei Dievo. Šakių rajono laikraštis „Draugas“ pasakoja apie Porciunkulės atlaidus Valakbūdžio kaimo mažutėje bažnytėlėje, kur po ilgo laiko vėl gausiai renkasi tikintieji, o pati bažnyčia jau antrus metus iš eilės juos pasitinka smarkiai pasikeitusi.

Vievio parapijos svetainėje publikuotas kunigo Vytauto Grigaravičiaus komentaras „Sąžinės ugdymas yra viso gyvenimo uždavinys“. Kunigas rašo, kad kiekvienam reikia labai susikaupti, kad išgirstų sąžinės balsą ir jo paklausytų. Juo labiau būtina gilintis į savo vidaus balsą, jei gyvenimas retai tesuteikia mums progą bent kiek susimąstyti, ištirti save ar pakeisti savo sprendimą.

Artėja Žolinė – Švč. M. Marijos ėmimo į dangų iškilmė, kuri Lietuvoje labai iškilmingai švenčiama Pivašiūnų ir Krekenavos šventovėse. Pivašiūnuose atlaidai prasideda rugpjūčio 14-ąją ir užbaigiami rugpjūčio 22-ąją minima Marijos Karalienės švente. Kitoje maldininkų iš visos Lietuvos lankomoje Marijos šventovėje – Krekenavoje, Panevėžio vyskupijoje – Žolinės atlaidai švenčiami nuo rugpjūčio 14-osios iki 20-osios.

Panevėžio vyskupijos interneto svetainėje paskelbtas vysk. Lino Vodopjanovo laiškas. „Kviečiu visus geros valios žmones apsilankyti maldos šventėje Krekenavoje“, – rašo vyskupas. „Tegul mūsų visų bendra malda Motinos Marijos, Malonių Versmės, žvilgsniu apglėbia kiekvieną žmogų, šeimą, parapiją, bendruomenę ir Tėvynę Lietuvą. O taip pat parūpina kuo daugiau pašaukimų vykdyti gailestingojo Dievo valią gelbėti pasaulį ir jo žmones“.

2019 rugpjūčio 10, 15:59