Paieška

Vatican News
Supreme Convention Knights of Columbus Minneapolis Supreme Convention Knights of Columbus Minneapolis 

Kasmetinis Kolumbo riterių suvažiavimas

Mineapolyje, JAV Minesotos valstijoje, antradienį prasidėjo kasmetinis – jau 137-asis – Kolumbo riterių suvažiavimas. Jo dalyvius ir visus organizacijos narius pasveikino popiežius Pranciškus.

Sveikinimą popiežiaus vardu Kolumbo riteriams pasiuntė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. „Kolumbo riteriai padeda šeimoms, rūpinasi vargstančiaisiais ir kenčiančiaisiais, savo indėliu padeda kurti teisingesnį pasaulį ir doresnę visuomenę, tarnauja Kristaus karalystės plėtrai ir sielų išganymui. Mūsų dienų pasaulyje, kuriame tiek daug smurto ir neteisingumo, toks vienybės ir tarnavimo Evangelijai liudijimas yra labai svarbus ir reikalingas“, – popiežiaus vardu parašė kardinolas Valstybės sekretorius.

Šiemetinis Kolumbo riterių suvažiavimas prasidėjo Mišiomis ir organizacijos vadovo Carlo Andersono pateikta praėjusių metų veiklos ataskaita. 2018 m. Kolumbo riteriai paaukojo beveik 186 milijonus dolerių ir beveik 77 milijonus savanoriško darbo valandų. Paaukotomis lėšomis visų pirma finansuojami projektai, skirti Artimųjų Rytų krikščionims, remiami pabėgėliai.

Suvažiavimo atidarymo Mišias aukojo Mineapolio vyskupas Bernard Anthony Hebda, koncelebravo JAV vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Daniel DiNardo, kanadietis kardinolas Gérald Cyprien Lacroix, kiti Kolumbo riterių veikloje dalyvaujantys vyskupai iš JAV ir kitų šalių.

Organizaciją, pavadintą Kolumbo riterių vardu, 1882 m. Jungtinėse Valstijose įkūrė airių kilmės kunigas Michael McGivney. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Šiuo metu organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia įvairiose Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 07, 15:34