Paieška

Vatican News
Jaunimo festivalis Medžiugorjėje Jaunimo festivalis Medžiugorjėje 

Kardinolo Schönborno padėka popiežiui: Medžiugorjė – palaiminta vieta

Kardinolas Schönborn, Austrijos sostinės arkivyskupas, džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus liudijamu rūpinimuisi dėl Medžiugorjės, rašo britų katalikų žurnalo „The Tablet“ portalas. Pasak kardinolo, visi ženklai liudija, kad Bažnyčia su padėka pripažįsta tai, ką tiek daug jaunų žmonių dešimtmečiais patiria Medžiugorjėje.

Vienos arkivyskupas kardinolas Schönborn, kuris lankėsi Medžiugorjėje prieš devynerius metus, parašė sveikinimo laišką šių metų Medžiugorjės jaunimo festivalio dalyviams. Laiškas buvo perskaitytas festivalio atidaryme. Šiemet į tarptautinį jaunimo festivalį, iš eilės trisdešimtąjį, atvyko daugiau kaip 50 000 tikinčiųjų, daugiausia jaunimo. Kardinolas laiške parašė, kad yra giliai dėkingas popiežiui Pranciškui už išminties ir meilės kupiną pastoracinį rūpinimąsi Marijos šventovės lankytojais.

Kardinolas prisiminė, kad popiežius yra pasiuntęs į Medžiugorję savo asmeninį ir nuolatinį atstovą lenką arkivyskupą Henryk Hoser ir kad į festivalio atidarymą pasiuntė savo Romos vyskupijos vikarą kardinolą De Donatis. Pridursime, kad renginyje dalyvavo ir kiti Romoje gyvenantys ir aukšto lygio pareigas Kurijoje einantys hierarchai, tarp jų Naujojo Evangelizavimo popiežiškosios tarybos pirmininkas, arkivyskupas Salvatore Fisichella, kuris aukojo Festivalio uždarymo šv. Mišias.

Pasak Vienos kardinolo, šie ženklai rodo, kad Bažnyčia su dėkingumu pripažįsta tai, ką tiek daug jaunų žmonių dešimtmečiais patiria Medžiugorjėje, taip pat šią vasarą nepaisant nepaprastai karšto oro lankosi šioje malonės vietoje. Pranciškus žingsnis po žingsnio parodė, kad Medžiugorjė yra palaiminta vieta, kurioje Dievo Motina yra labai artima žmonėms ir jiems daug padeda. Kardinolas laiške prašė Medžiugorjės piligrimų melstis už popiežių Pranciškų ir pranešė, kad jis pats ketina asmeniškai dalyvauti kitame tarptautiniame Medžiugorjės jaunimo festivalyje.

Vienos arkivyskupo kardinolo Schönborn sumanymo dėka metinės Medžiugorjės pamaldos už taiką rengiamos Vienos Šv. Stepono katedroje nuo 2008 metų, jose kasmet dalyvauja per 5 0000 jaunų žmonių. (SAK / Vatican News)

Photogallery

Jaunimo festivalis Medžiugorjėje 2019
2019 rugpjūčio 14, 13:42