Paieška

Naujos knygos apie popiežių Joną Paulių I viršeliai Naujos knygos apie popiežių Joną Paulių I viršeliai 

Jonas Paulius I jau kitais metais gali būti pripažintas palaimintuoju

Beatifikacija galėtų įvykti 2020 metais, rašo Italijos šiaurės rytų Veneto regione leidžiamas laikraštis „La Tribuna di Treviso“. Internetinėje publikacijoje samprotaujama, kad popiežius Pranciškus galėtų pranešti apie savo pirmtako Albino Luciani – popiežiaus Jono Pauliaus I – skelbimą palaimintuoju ateinančiomis savaitėmis ar mėnesiais.

Portalas apie Luciani iškėlimą į Altorių garbę kalba sąlyginai, nurodydamas, kad tokią nuomonę susidaryti leidžia pastarojo meto renginiai iš Veneto regiono kilusio popiežiaus gimtinėje Canale d’Agordo. Nuo rugpjūčio 2 dienos galima lankytis miestelio name, kuriame popiežius gimė, rugpjūčio 3 dieną miestelyje popiežiaus šventumo bylos postulatorius kardinolas Beniamino Stella pristatė naują popiežiaus biografiją. Tą pačią dieną pristatytas dar vienas leidinys apie trisdešimt tris dienas nuo išrinkimo iki mirties popiežiavusį Albino Luciani, ligi tol buvusį dviejų vyskupijų ganytoją, Vittorio Veneto vyskupijos ir Venecijos patriarchato.

Kardinolas Stella, kuris Romoje yra vienas iš popiežiaus bendradarbių, einantis Dvasininkų kongregacijos prefekto pareigas, ir beatifikacijos bylos vicepostulatorė žurnalistė Stefania Falasca nesileido į kalbas apie galimą beatifikacijos datą, tačiau pasak jų, bylos tolimesnė eiga atidžiai sekama taip pat kitur pasaulyje, ypač popiežiaus Pranciškaus gimtajame mieste, Argentinos sostinėje Buenos Airėse, kur surinkta medžiaga apie ten įvykusį stebuklą.

Kardinolas Stella naujo biografinio veikalo pristatymo dalyviams pasidžiaugė, kad ne tik asmeniškai pažinojo Garbingąjį Dievo tarną Albino Luciani, bet kad iš jo gavo kunigystės šventimus. Šventumo bylai svarbios trisdešimt trys Luciani popiežiavimo dienos 1978 metais, tačiau nemažiau svarbūs visi kiti jo gyvenimo etapai, ne tik vyskupo ir patriarcho, kunigo ir kardinolo, bet taip pat jo vaikystė.

„Albino Luciani buvo gana neramus vaikas. Jis nė minutės nebūdavo ramus, o kartais žaisdavo pavojingai. Todėl galima sakyti, kad jis buvo kaip daugelis kitų vaikų. Vis dėlto Albino mėgo knygas, daug skaitydavo ir norėjo mokytis, vėliau buvo vienas geriausių mokinių. Tačiau jis buvo tvirto būdo šeimos pirmagimis, išvesdavo į ganyklas karves ir avis, o jo tėvas buvo migrantas darbininkas Prancūzijoje“, – pasakojo kardinolas Stella, pristatydamas tūkstančio puslapių biografiją.

Būsimasis popiežius Jonas Paulius I niekuomet nesiskirdavo su savo tėvo laišku, kurį nešiodavosi piniginėje. Tėvas Luciani sūnui Albinui parašė: „Viliuosi, kad, kai tapsi kunigu, visuomet užstosi vargstančiuosius, nes Kristus juos užstojo“. Pasak bylos postulatoriaus kardinolo Beniamino Stella, šiuos žodžius būsimas popiežius Jonas Paulius I laikė tikru testamentu savo gyvenimo apsisprendimams: „Šiuose žodžiuose atsispindi būdas, kuriuo Luciani vykdė savo, kaip Dievo tautos ganytojo vaidmenį, be to liudija tiesioginį ryšį taip pat su popiežiaus Pranciškaus mokymu“, – sakė biografijos pristatyme kardinolas Stella.

Tuo metu Dievo tarno Albino Luciani – popiežiaus Jono Pauliaus I gimtajame mieste prie namo, kuriame jis gimė, šeštadienį ir sekmadienį formavosi ilga lankytojų eilė. Pasak Alpių kalnų regiono naujienų portalo Corriere delle Alpi, pamaldūs lankytojai popiežiaus gimtuosiuose namuose sustoja pasimelsti, ypač kambaryje, kuriame gimė būsimas popiežius. Popiežiaus gimtųjų namų oficiali inauguracija įvyks po kelių mėnesių, kai bus parengti kiti namo kambariai, sutvarkytas sodas.

Pasak vietinės valdžios atstovų, miestelio gyventojai kalniečiai tvarko popiežius gimtąjį namą su jiems būdingu tradiciniu kuklumu, tačiau žinodami, kad ir Albino Luciani buvo kuklaus, nuolankaus būdo žmogus. Nuolankumą – humilitas – jis buvo įrašęs į savo vyskupišką herbą.

Luciani gimtuosiuose namuose ateityje bus įkurta popiežiaus biblioteka ir archyvas, saugantis ligi šiol nepublikuotus Luciani tekstus. Kunigo, vyskupo, patriarcho, kardinolo ir popiežiaus rašytinį palikimą tvarkys ir naujus leidinius apie popiežių rengs kuriama Albino Luciani fundacija, kuriai vadovaus Garbingojo Dievo tarno bylos vicepostulatorė, žurnalistė ir rašytoja Stefania Falasca. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 08, 16:24