Paieška

Vatican News
Chaldėjų patriarchas kardinolas Louis Raphael Sako Chaldėjų patriarchas kardinolas Louis Raphael Sako  (ANSA)

Chaldėjų Bažnyčios sinodas kviečia grįžti kurti tėvynę

Chaldėjų vyskupai paragino savo Bažnyčios tikinčiuosius gyventi viltimi sukurti Bažnyčios ateitį Irake. Vyskupai ypač kreipėsi į tūkstančius pabėgėlių, išvykusių iš tėvynės dėl Islamo valstybės grėsmės. Vyskupai pakvietė ypač chaldėjų katalikų jaunimą ir pasauliečius dalyvauti dviejuose susitikimuose Bažnyčios ateities klausimais. Chaldėjų jaunimo konferencija įvyks 2020 metais, Irako katalikai chaldėjai pasauliečiai kviečiami į jiems skirtą suvažiavimą 2022 metais.

Chaldėjų Bažnyčios sinodas įvyko šiaurės Irake, Erbilio miesto krikščionių daugumos kvartale Ankave rugpjūčio 3–10 dienomis. Vyskupai sinode kvietė Bažnyčios tikinčiuosius darbuotis dėl visų krikščionių vienybės dialogu, bendradarbiavimu ir taikingu sugyvenimu, tiesti tiltus tarp skirtingų etninių grupių, ugdyti viso krašto plėtrą ir jo piliečių gerovę.

Didžiausią dėmesį chaldėjų ganytojai skyrė išvykusiųjų repatrijavimui. Visi chaldėjai, gyvenantys tiek krašto viduje, tiek užsienyje tevienija pastangas stiprinti chaldėjų tapatybę, paremtą bendru tikėjimu, krikščioniškąja etika, kalba, priklausymu Bažnyčiai ir tėvynei. Prioritetinis chaldėjų katalikų uždavinys – užtikrini Islamo valstybės iškeldintų šeimų sugrįžimą. Daugelis jų gyvena labai sunkiomis sąlygomis. Būtina palaikyti džihadistų nuniokoto Mosulo ir kitų Ninėvės lygumų vietovių atsikūrimo procesą. Chaldėjų vyskupų sinodas labai karštai paragino irakiečių katalikų šeimas sugrįžti, neparduoti nuosavybės, išsaugoti savo istorinį ir kultūrinį paveldą.

Sinodas taip pat paprašė chaldėjų tikinčiųjų atkakliai ginti krikščionių teises, siekti atitinkamo atstovavimo vyriausybinėse institucijose. Irako krikščionys nori, kad Irakas taptų pilietine valstybe, pripažįstančią visavertę pilietybę visiems krašto gyventojams, grindžiamą lygybės, teisingumo ir teisių principais.

Pirmą kartą Chaldėjų Bažnyčios istorijoje Vyskupų sinodas į asamblėjos darbus pakvietė tikinčiuosius pasauliečius. Iš viso 16 pasauliečių, tiek vyrai, tiek moterys, dalyvavo asamblėjos darbuose rugpjūčio 6 ir 7 dienomis. Pasauliečiai sesijose kalbėjo įvairiomis temomis, tačiau daugiausia dėmesio buvo skiriama būtinumui paskatinti didesnį pasauliečių dalyvavimą savo vietinės Bažnyčios gyvenime.

Tai paskatino vyskupus sušaukti pasauliečių suvažiavimą 2022 metais ir pasiūlyti gaires bažnytinės bendruomenės ateičiai, ypatingą dėmesį skiriant tapatybės sutvirtinimui kalba ir liturgija. Vyskupai taip pat sušaukė chaldėjų jaunimo konferenciją kitą pavasarį ir pasiūlė pagrindines temas: tikėjimą, atsivėrimą kitam, santuokos sakramentą ir pašaukimo atpažinimą.

Chaldėjų sinodo dalyviai vyskupai iš Irako, Irano, Sirijos, Libano, JAV, Kanados ir Australijos pabaigoje padėkojo popiežiui Pranciškui. Chaldėjų ganytojai laiške Šventajam Tėvui išreiškė viltį, kad popiežius Pranciškus galės apsilankyti Irake 2020 metais. Pats popiežius išsakė viltį apsilankyti Irake birželio mėnesį kalbėdamas Rytų Bažnyčioms pagalbą teikiančių institucijų organizacijai. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 13, 15:48