Paieška

Vatican News
Jaunimo festivalis Medžiugorjėje Jaunimo festivalis Medžiugorjėje 

Arkivysk. H. Hoser. Kasmet Medžiugorję aplanko apie tris milijonus piligrimų

Rugpjūčio pradžioje, 1–6 dienomis, Medžiugorjėje, išgarsėjusioje marijinio kulto vietoje, įvykęs jaunimo festivalis buvo iš tiesų įspūdingas – kai kas jį pavadino „mini Pasaulinėmis jaunimo dienomis“. Jame dalyvavo 50–90 000 žmonių, paskutinę festivalio dieną šv. Mišias celebravo ir išpažinčių klausė per 800 kunigų. Festivalis išsiskyrė ir hierarchų dalyvavimu: jį atidarė kardinolas Angelo de Donatis, popiežiaus vikaras Romos miestui, o uždarymo šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Rino Fisichella, Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkas. Festivalio metu į jaunuolius iš viso pasaulio kreipėsi arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo, Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius, serbų kardinolas Vinko Puljič ir kiti ganytojai. Jaunimo festivalis buvo persmelktas gilios dvasinės įtampos, daugelis jo dalyvių ilgam atsimins paskutinės festivalio dienos adoraciją – didžiulės minios nuščiuvimą ir maldos tylą, kurioje, pasak vienos dalyvės, buvo galima pasijusti „tarp žemės ir dangaus“.

Šio jaunimo festivalio dvasinės patirtys įsilieja į daugybę kitų liudijimų apie Medžiugorję. Tuo pat metu Mostaro-Duvno vyskupijos, kurios teritorijoje yra Medžiugorjė, interneto portale galima įvairiomis kalbomis rasti jos dviejų vyskupų – dabartinio jos ganytojo Ratko Peričiaus ir jo pirmtako Pavao Žanićiaus –išdėstytas pastabas, kuriose vardijami įvairūs Medžiugorjės regėtojų ir jų pirmųjų rėmėjų pareiškimų bei gyvenimo nenuoseklumai. Jų išvada yra ta, kad Medžiugorjė regėtojų liudijimas nėra autentiškas.

Tačiau, kaip rugpjūčio 16 dienos interviu žinių agentūrai SIR tvirtina lenkų arkivyskupas Henryk Hoser, 2017 metais paskirtas Šventojo Sosto pasiuntiniu Medžiugorjėje, o 2018-aisiais, kai dėl amžiaus atsistatydino iš Varšuvos-Pragos arkivyskupo pareigų, buvo paskirtas Medžiugorjės parapijos vizitatoriumi, kasmet Medžiugorję aplanko per tris milijonus piligrimų ir srautas vis dar auga.

Arkivyskupas Hoser
Arkivyskupas Hoser

Ankstesniuose interviu arkivyskupas Hoser yra pateikęs svarbių patikslinimų. Viena, katalikų doktrinai ir tikėjimui nėra būtinas jokių marijinių apreiškimų, kad ir garsiausių, kaip kad Lurdo, priėmimas. Antra, reikia skirti kultą arba pamaldumą Dievo Motinai ir apsireiškimų turinį bei pripažinimą. Tad jo paskyrimo Medžiugorjėje vizitatoriumi esmė – rūpestis sielovada, o ne Medžiugorjės regėjimų pripažinimas. Panašiai bet kuris kunigas ar vyskupas gali rengti maldos piligrimystę į Medžiugorję – nereikia jokių leidimų maldoje prašyti Dievo Motinos užtarimo čia ar kitoje vietoje. Tačiau to nereikia painioti su visų Medžiugorjės regėtojų tvirtinimų pripažinimu.

Jaunimo festivalis
Jaunimo festivalis

„Mano darbas yra plėtoti sielovadą Medžiugorjėje ir užtikrinti, kad piligrimai būtų gerai priimti ne vien logistiškai, bet ypač dvasiškai. Tai sunkus iššūkis, nes iš viso pasaulio atvykstančių piligrimų skaičius yra tikrai nemažas, juos reikia palydėti jų kalba. Mes turime 16 kabinų liturginėms apeigoms ir katechezėms versti realiu laiku“, – SIR žinių agentūrai pasakojo lenkų arkivyskupas. – „(Piligrimų) skaičius tikrai auga ir mūsų vertinimu siekia apie tris milijonus kasmet, daugiausia piligrimų atvyksta vasarą, bet lankosi ir kitais metų laikais. Sunku paaiškinti, kas juos traukia, tai nėra apčiuopiamas dalykas, žmonės ieško dvasinės tikrovės ir ją atranda maldoje, eucharistinėje adoracijoje, Dievo Žodžio meditacijoje ir ypač Medžiugorjei būdingoje išpažinties sakramento praktikoje. Daugiausia tikinčiųjų atvyksta iš Italijos ir Lenkijos, bet taip pat yra lankytojų iš aplinkinių vietovių, iš Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos, Balkanų. Jie yra patraukiami taikos ir tylos atmosferos, su Viešpačiu praleistų momentų, stipriai išgyvena tikėjimą, daugelis vėl sugrįžta atsiveždami ir draugus. (...) Prie parapijos gyvenimo prisideda daug žmonių, ypač kunigai – Medžiugorjėje dirba trylika kunigų pranciškonų, kurie kliaujasi, kai atvyksta didelės piligrimų grupės, kitų Mostaro-Duvno vyskupijos vienuolių ir diecezinių kunigų pagalba. Padeda ir piligrimus lydintys kunigai. Daug dėmesio yra skiriama Atgailos sakramentui, bet rengiamos ir rekolekcijos – Medžiugorjė yra garsi pasninkavimo rekolekcijomis, kai žmonės savaitę gyvena vien duona ir vandeniu. Savaitės programa yra labai turtinga, ryte įvairiomis kalbomis vyksta Mišios ir katechezės, popietę kalbamas Rožinis ir aukojamos išvakarių Mišios su trumpu mąstymu. Triskart per savaitę vyksta Švenčiausiojo Sakramento garbinimas ir kartą – kryžiaus pagarbinimas. Be to, yra dvi kalvos – Križevaco su labai dideliu kryžiumi, į kurią kopdami žmonės eina Kryžiaus kelią, ir Podbrdo su Marijos statula, į pastarąją kalvą lipant kalbami Rožinio slėpiniai.“

Medžiugorjė
Medžiugorjė

„Medžiugorjės statusas per pastaruosius kelerius metus nepasikeitė. Aš gavau Šventojo Tėvo siuntimą ir nuolat bendrauju su Valstybės sekretoriatu (Vatikane), kuriam pranešu apie visą veiklą, padėtį, poslinkius ir pan. Medžiugorjė vis dar neturi Marijos šventovės statuso, yra tik Medžiugorjės parapija, kuri nėra nei nacionalinė, nei diecezinė šventovė. Marijos šventovės titulas Medžiugorjei dar nesuteiktas“, – patikslino arkivyskupas Hoser, kuris pats šiuo metu reziduoja Medžiugorjės parapijoje. (RK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 17, 17:00