Paieška

Vatican News
Žemaičių Kalvarijos šventovėje meldžiamasi už medikus Žemaičių Kalvarijos šventovėje meldžiamasi už medikus 

Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai. Medikų diena

Liepos 3 dieną, trečiadienį, Šventovėje buvo meldžiamasi už medikus bei visus sveikatos apsaugos sistemos žmones. Ta diena buvo skirta Šilalės dekanato kunigų ir parapijų parapijiečių piligrimystei. Į pagrindines 12 valandos Šv. Mišias, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, rinkosi medikai iš Telšių vyskupijoje esančių miestų ir miestelių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas, ligoninių kapelionai, kiti atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilalės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko.

Arkivyskupas pamokslaudamas kalbėjo apie dabartinio žmogaus būklę visuomenėje – daugybė žmonių šiandien serga, todėl susirinkusieji piligrimai į Žemaičių Kalvariją prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo yra pakviesti sveikti, nes Marija – Ligonių Sveikata. Tokiu titulu esame pakviesti kreiptis į gydančią mus visus Dangiškąją Motiną.

Šiandien meldžiamasi už medikus, kurie rūpinasi kitų žmonių, ypač sergančiųjų įvairiomis kūno ir sielos ligomis, sveikata. Dabartinis žmogus, anot arkivyskupo, varginamas epideminių ligų – skubos, neturėjimo laiko Dievui, artimui, šeimai, sau. Pamokslininkas priminė aiškius ligos simptomus – skyrybos šeimose, nemeilė negimusiems kūdikiams, nenoras leisti ateiti į pasaulį naujai gyvybei. Tokia epidemija siautėja visoje Europoje. Neliko džiaugsmo auginti vaikus, nebėra bendros maldos šeimose praktikos.

Pamokslininkas drąsino piligrimus ir Marijos radijo klausytojus sveikti ieškant pagalbos Marijose užtarime ir jos teikiamoje paguodoje. Su Dievo ir visų mūsų dangiškąja Motina eidami per gyvenimą galime patirti gydančią Dievo meilę ir taip sveikti šiame epideminio lygmens ligotume.

Po Šv. Mišių didelis būrys piligrimų patraukė į Kryžiaus Kelią, kur kartu su Vilniaus arkivyskupu metropolitu ir Telšių vyskupijos vyskupu bei būriu kunigų apmąstė Kristaus kančią, giedojo Kalnų giesmes, atskirose Kalnų stotyse klausėsi kunigų sakomų pamokslų. (Vatican News iš Žemaičių Kalvarijos kan. Andriejus Sabaliauskas)

2019 liepos 03, 17:25