Paieška

Vatican News
Šv. Laurynas Brindizietis Šv. Laurynas Brindizietis 

Šv. Laurynas Brindizietis apie duoną saldesnę už medų

Kapucinų bendruomenėje sekmadienį baigiasi br. Lauryno Brindiziečio metai. Mažesniesiems broliams kapucinams progą ypatingu būdu švęsti Bažnyčios mokytoją šv. Lauryną Brindizietį (1559–1619 m.) suteikė jo mirties 400 metų jubiliejus – Lauryno metus kapucinai šventė nuo 2018 liepos 21 iki šio sekmadienio, liepos 21 d.

Šv. Laurynas, kilęs iš pietinės Italijos Brindizio, intensyviai apaštalavo, daug keliavo po Italiją ir Europą, gerai išmanė Šventąjį Raštą, Bažnyčios Tėvus, buvo įtaigus pamokslininkas, gebėjo ugdyti šviesuomenę ir paprastus žmones, visus kviesdamas gyventi pagal Bažnyčios tikėjimą. Popiežius Benediktas XVI pristatydamas Bažnyčios mokytoją šv. Lauryną Brindizietį vienoje katechezėje didžiai įvertino jo, kaip ir apskritai kapucinų bei kitų ordinų vienuolių, nuopelnus XVI-XVII amžiais ugdant krikščioniško gyvenimo atnaujinimą savo gyvenimo liudijimu ir mokymu.

Popiežius ypač akcentavo „Apaštalinio mokytojo“ (Doctor apostolicus) meilę Šventajam Raštui, kurio didelę dalį mokėjo atmintinai, ir jo įsitikinimą, jog Dievo Žodžio klausymasis ir priėmimas perkeičia iš vidaus ir veda į šventumą. Paties Lauryno žodžiais, „Viešpaties Žodis yra šviesa protui ir ugnis valiai, kad žmogus galėtų pažinti ir mylėti Dievą. Vidiniam žmogui (...) tai duona ir vanduo. Ši duona saldesnė už medų ir vanduo geresnis už vyną ir pieną (...) yra šarvas prieš ydose paskendusią širdį. Yra kardas prieš kūną, pasaulį ir demoną, skirtas sunaikinti kiekvienai nuodėmei.“

Šv. Laurynas moko mus mylėti šv. Raštą, jį pažinti ir kasdien maldoje palaikyti draugystės ryšį su Jėzumi, kad kiekvienas mūsų veiksmas Jame turėtų pradžią ir išsipildymą. Tai yra šaltinis, iš kurio reikia semtis, kad mūsų krikščioniškas liudijimas būtų šviesus ir pajėgus kreipti mūsų laiko žmones link Dievo.

Šv. Laurynas Brindizietis mirė Lisabonoje 1619 metais vykdydamas taikos misiją, buvo palaidotas „Mažąja Kompostela“ vadinamo Villafranca del Bierzo miesto klarisių vienuolyne, esančiame Santjago de Kompostelos piligrimų kelio paskutinėje atkarpoje Ispanijoje.

Šv. Laurynas Brindizietis yra ligi šiol vienintelis kapucinų generalinis ministras pripažintas šventuoju ir paskelbtas Bažnyčios mokytoju. Lauryną šventuoju paskelbė popiežius Leonas XIII 1881 metų gruodžio 8-ąją, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną. Šventojo Lauryno raštų leidyba, trukusi beveik tris dešimtmečius nuo 1928 iki 1956 metų, paskatinto popiežių Joną XXIII paskelbti šv. Lauryną Bažnyčios mokytoju. Popiežius šv. Jonas XXIII drauge paliudijo savo asmeninį dvasinį ryšį su šv. Laurynu Brindiziečiu paskelbdamas jį Bažnyčios mokytoju savo pontifikato pirmaisiais mėnesiais, 1959 metų kovo 19-ąją, šv. Juozapo, Mergelės Marijos sužadėtinio ir savo globėjo minėjimo proga. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 20, 13:45