Paieška

Vatican News
Susitikimas Brazilijoje Susitikimas Brazilijoje 

Priešsinodinis seminaras: čiabuviai, miestai, sielovada

Liepos 16–18 dienomis Brazilijos sostinėje vyko seminaras, skirtas spalio mėnesį Vatikane vyksiančiam Vyskupų sinodui. Penkios dešimtys dalyvių, atstovaujančių devynioms Pietų Amerikos šalims, tarp jų 23 vyskupai ir penki Sinodo tarybos nariai, diskutavo apie neseniai paskelbtą Amazonijai skirtos būsimosios Sinodo asamblėjos darbo dokumentą.

Trys seminaro dienos buvo skirtos trims pagrindinėms būsimos Sinodo asamblėjos darbotvarkės temų grupėms. Pirmoji diena buvo skirta Amazonijos tautų ir autochtonų genčių gyvensenai, kultūrai ir vertybėms, kurioms kelia grėsmę didieji energetiniai ir infrastruktūriniai projektai, miškų ir iškasenų eksploatavimas. Kaip savo enciklikoje „Laudato si’“ rašė popiežius Pranciškus, reikia skirti ypatingą dėmesį Amazonijoje gyvenančioms vietinėms gentims ir jų kultūrų savitumui. Jie žemę suvokia ne tik kaip ekonominę gėrybę ar juo labiau tik kaip eksploatavimui tinkamų žaliavų telkinį, bet kaip iš protėvių paveldėtą dovaną, kaip šventą erdvę, su kuria žmogus sąveikauja ir už kurią yra atsakingas. Sinodas tam ir skirtas, kad Bažnyčia išgirstų šių žmonių balsą ir padėtų ginti jiems brangias vertybes.

Antrąją dieną buvo svarstoma kita būsimo Sinodo darbotvarkės temų grupė, liečianti Amazonijos regiono miestų gyventojų problemas. Buvo klausiama, kaip kurti miestuose gyvas ir veiklias bendruomenes, kaip pasipriešinti skurdžiose periferijose gyvenančių žmonių socialiniam ir kultūriniam marginalizavimui, kaip atsiliepti į visuomenės komunikavimo erdvę užvaldžiusį vartotojišką materializmą. Antrąją seminaro dieną taip pat kalbėta apie ekumenizmą ir tarpreliginį dialogą Amazonijoje.

Dar viena seminaro diena skirta Bažnyčios sielovadinei tarnystei, Eucharistijai, pašaukimams, moterų vaidmens stiprinimui tikinčiųjų bendruomenių viduje. (JM / VaticanNews)

2019 liepos 19, 15:21