Paieška

Vatican News
Prancūzų jėzuitai paskelbė, kad surinko liudijimus apie 19 jėzuitų išnaudojimus nuo 1950 metų. Prancūzų jėzuitai paskelbė, kad surinko liudijimus apie 19 jėzuitų išnaudojimus nuo 1950 metų. 

Prancūzijos jėzuitų duomenys apie seksualinius išnaudojimus

Prancūzijos jėzuitų portale paskelbtame pranešime rašoma, jog seksualinio išnaudojimo aukų išklausymo ir priėmimo ekipa nuo 2014 metų, kai pradėjo veikti, surinko liudijimus apie devyniolikos jėzuitų išnaudojimus, kurie palietė trylika nepilnamečių ir šešis suaugusius. Dauguma liudijimų apėmė laikotarpį nuo 1950 iki 1980 metų. Penkiolika iš devyniolikos paminėtų jėzuitų jau yra mirę. Kalbant apie likusius keturis, trys buvo teisiami ir nuteisti, o dėl ketvirtojo informacija dar renkama, jo nebėra jėzuitų tarpe.

Pranešime nurodoma, kad aukų išklausymo ir priėmimo ekipai priklauso jėzuitai, juristai ir psichologai, ji bendradarbiauja tiek su bažnytiniu, tiek su valstybės teisingumu.   

Ekipos surinkti duomenys paskelbti atsiliepiant į Nepriklausomos komisijos apie seksualinius išnaudojimus Bažnyčioje Prancūzijoje kvietimą. Prancūzijos katalikų vyskupų konferencija nusprendė tokią komisiją sukurti 2018 metų lapkričio susitikime, kad ji ištirtų išnaudojimo atvejus nuo 1950 metų ir pateiktų prevencijos ir apsaugos priemonių įvertinimą.

Komisijai sutiko vadovauti Jeanas – Marcas Sauvé, buvęs Valstybės Tarybos, vicepirmininkas. Valstybės Taryba Prancūzijos santvarkoje yra viena iš pagrindinių kolonų svarbių aktų priėmime ir administracinio teisingumo užtikrinime. Komisijai priklauso 22 nariai, dvylika vyrų ir dešimt moterų, įvairių sričių ekspertai. Komisijos užduotis visų pirma yra nustatyti faktus, surinkti aukų liudijimus, religinių organizacijų ir valstybės institucijų duomenis. Kartais prireikia dešimtmečių, kol aukos išdrįsta prabilti.

Kitas Komisijos uždavinys yra ištirti, kaip buvo reaguojama į pažeidimus ar nusikaltimus, atsižvelgiant į to laiko kontekstą, paaiškinti institucinius ir kultūrinius mechanizmus, įvertinti nuo 2000 metų pradėtas diegti prevencijos ir nepilnamečių apsaugos priemones. Galiausiai Komisija pateiks rekomendacijas ateičiai.

Prancūzijos jėzuitai nurodo, kad yra pasiryžę „atvirai ir be išlygų peržiūrėti savo praeitį“ ir supranta, jog darbas nėra baigtas.

„Jėzaus Draugija smerkia visus išnaudojimus – seksualinius, piktnaudžiavimus sąžine ir galia. Ji išreiškia savo gėdą ir liūdesį, kad asmenys buvo sužeisti kai kurių jos narių. Ji prašo atleisti už tuos atvejus, kai ji nesugebėjo gerai tvarkyti šių bylų, sudarydama įspūdį, jog esamų ar potencialių aukų sąskaita labiau ginama institucija“, – rašo prancūzų jėzuitai. 

„Lydėti ir ugdyti laisvę yra jėzuitų misijos pamatinė dalis, užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų saugumą yra prioritetas. Jau prieš kelerius metus buvo imtasi veiksmų užkirsti kelią išnaudojimo situacijoms“, – priduriama jų pranešime. Prevencijos ir reagavimo procedūros įvestos visose jėzuitų mokyklose, dvasiniuose centruose, universitetuose ir kitose aplinkose, kuriose jėzuitai darbuojasi su nepilnamečiais ir jaunuoliais. Formacijos ir prevencijos kursai rengiami ir jėzuitų institucijose dirbantiems pasauliečiams. Kandidatų į jėzuitus formacijoje labiau rūpinamasi ir stebima jų emocinė branda. Tai ne vien asmeninio moralinio įsipareigojimo ir šventumo, bet ir evangelinio skelbimo bei Bažnyčios misijos klausimas. (RK / Vatican News

2019 liepos 06, 16:28