Paieška

Vatican News
Kardinolas José Manuel Estepa Llaurens Kardinolas José Manuel Estepa Llaurens 

Mirė ispanas kardinolas Estepa

Sekmadienį Ispanijoje mirė vienas iš Katalikų Bažnyčios katekizmo autorių, kardinolas Jose Manuel Estepa Llaurens. 93 metų kardinolas, buvęs ilgametis Ispanijos kariuomenės ordinariato ganytojas, bus laidojamas antradienį Ispanijos ginkluotųjų pajėgų katedroje Madride.

Popiežius Pranciškus išreiškė užuojautą velionio artimiesiems, kariuomenės ordinariato dvasininkams ir tikintiesiems, su dėkingumu prisimindamas kardinolo pastoracinę veiklą ir tarnystę Bažnyčiai, visiems suteikdamas savo palaiminimą kaip tikėjimo ir vilties į Prisikėlusį Kristų ženklą.

Popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Jose Manuelį Estepą Llaurensą paskyrė kardinolu 2010 metais už nuopelnus visuotinei Bažnyčiai. Iš Andalūzijos kilęs arkivyskupas buvo vienas iš kardinolo Josepho Ratzingerio, Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto vadovautos komisijos naujam katekizmui parengti redakcinės komisijos narių. Šešių narių komisija parengė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskelbtą naują Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Vėliau kardinolas Estepa buvo atsakingas už šio katekizmo kompendiumo leidybą Ispanijoje.

Velionio kardinolo, buvusio Madrido vyskupo augziliaro, ryšiai su Romos kurija siekia pirmąjį posusirinkiminį laikotarpį. Vyskupą Estepą popiežius šv. Paulius VI 1971 metais paskyrė Kunigų kongregacijos patarėju, o vėliau nariu. Estepa dalyvavo dviejuose Vyskupų sinodo asamblėjose Romoje: 1977 metais, kai buvo svarstoma apie katechezę dabartiniais laikais, ir pirmojoje neeilinėje asamblėjoje dėl Bažnyčios suvienytoje Europoje 1991 metais.

Paskirtas arkivyskupu, Estepa du dešimtmečius tarnavo Ispanijos kariuomenei kaip jos vyriausias dvasios vadas ir ganytojas. Beje sunkiausia jam šiose pareigose valanda buvo tragiškas įvykis 2003 metais trumpai prieš išeinant į pensiją, kai lėktuvo katastrofoje Turkijoje žuvo 62 grįžtantys Ispanijos taikdarių kontingento Afganistane kariai. Kardinolas Jose Manuel Estepa Llaurens taip pat yra buvęs Jeruzalės Šv. Kapo riterių ordino prioras. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 22, 15:17