Paieška

Vatican News
Jaunimo metai Bažnyčioje Filipinuose Jaunimo metai Bažnyčioje Filipinuose  

Jaunimo metai Filipinų Bažnyčioje: palydėkime ieškančius tiesos

Raginimas padėti jaunimui, ieškančiam gyvenimo tiesos, pasklido sekmadienį Maniloje pasibaigus šeštajai nacionalinei Naujojo evangelizavimo konferencijai. Per penki tūkstančiai konferencijos dalyvių pripažino, jog Bažnyčia turi skirti daugiau pastangų jaunimui, padėti jam atrasti sektinus gyvenimo pavyzdžius.

Katalikų Bažnyčios Filipinuose naujojo evangelizavimo konferencijų tikslas – pasirengti Krikščionybės Filipinuose 500 metų jubiliejui. Manilos arkivyskupas paskelbė devynerius pasirengimo metus. Iki jubiliejinės sukakties minėjimo 2021-aisiais liko kiek mažiau nei treji pasirengimų metai. Daugelis Filipinuose tikisi, kad tais metais pagrindinėje jubiliejaus iškilmėje galės dalyvauti popiežius Pranciškus. Dabartinius 2019 pasirengimų metus Filipinų Bažnyčia paskyrė jaunimui, paskelbdama Jaunimo metus.

Šeštosios konferencijos liepos 19–21 dienomis tema „Filipinų jaunimas eina su Jėzumi“. Pagrindinis konferencijos akcentas buvo skirtas jaunimo dvasinio gyvenimo ir tikėjimo stiprinimui ir pagilinimui.

Duoti sektinus pavyzdžius

Daeto vyskupas Rex Andrew Alarcon kvietė vyresniuosius katalikų lyderius padėti jaunimui ieškoti atsakymų į didžiuosius gyvenimo klausimus ir savo gyvenimo liudijimu duoti jaunimui sektinus pavyzdžius.

„Katalikų vyresnieji negali atsakyti į visus jaunimo keliamus klausimus, tačiau turi padėti jaunimui pajusti, kad yra palydimi siekime atrasti Dievą ir tiesą“, – priminė vyskupas.

Reikia nuoseklių liudytojų

Filipinuose plačiai žinomas rašytojas, katalikas pasaulietis Bo Sanchez, „Jėzaus šviesos“ tarnystės steigėjas, konferencijos dalyviams sakė, kad jauniems katalikams tikėjimo kelyje reikia matyti nuoseklius liudytojus; jaunimui reikia užtarėjų, asmenybių, galinčių pakviesti: „ateikite ir pamatykite!“.

Įvairiose sferose pasižymėjusios asmenybės konferencijoje dalijosi asmeniniais liudijimais. Sportininkė Sisi Rondina dalijosi samprotavimais apie būdus įveikti nerimą. Moteris konferencijos dalyviams pasakojo, kaip ji per maldą galėjo patirti gydančią Dievo galią.

Psichinės sveikatos kriterijai

Manilos katalikų ganytas Antonio Tagle kalbėjo apie vadinamuosius psichinės sveikatos kriterijus. Pasak jo, nerimo situacijos dar nereiškia, kad žmogus susirgęs psichikos liga. Vien tai, kad patiria laikiną vienišumo ar nerimo krizę nereiškia, kad jis yra „psichiškai nestabilus“. Žmogaus sugebėjimas dorotis su frustracijomis reiškia psichinę sveikatą. „Jei tu sugebi su jomis tvarkytis ir jas spręsti, jei neprarandi vilties, tu esi sveikas, esi normalus“, – sakė Antonio Tagle, Manilos arkivyskupas. Jis palinkėjo, kad pasibaigus konferencijai visi jos dalyviai „keliautų kalbėdamiesi“ su jaunimu, Bažnyčia, visuomene, kūrinija ir Jėzumi.

„Gyvuokite su Jėzumi: Jėzus yra gyvas!“

Šeštoji Filipinų Naujojo evangelizavimo konferencija pasibaigė kardinolo Tagle vadovautomis šv. Mišiomis ir homilijoje išsakytu kvietimu krikščionims priimti kitus, nes juose yra Dievo atvaizdas ir panašumas. Pasibaigus Mišių aukai Manilos katalikų ganytojas kardinolas Tagle paprašė visų dalyvių išsitraukti išmaniuosius telefonus. „Pasiųskite visiems artimiesiems ir draugams žinutę: „Gyvuokite su Jėzumi: Jėzus yra gyvas!“.

Mylimi, apdovanoti, turintys galią

Bažnyčia Filipinuose Jaunimo metų renginius pradėjo pirmąjį 2018 metų Advento sekmadienį, gruodžio 2 dieną. Metai oficialiai bus užbaigti Kristaus, Visatos valdovo iškilmės sekmadienį, lapkričio 24 dieną. Jaunimo metų tema: „Filipinų jaunimas misijoje: mylimi, apdovanoti, turintys galią“. Paskelbti keturi pagrindiniai Jaunimo Metų tikslai nacionaliniu ir vyskupijų lygiu: jaunimo ugdymas, jaunimo veikla bendruomenėse, Bažnyčioje ir visuomenėje, jaunimas misijoje, jaunimo sielovada ir sielovadininkai.

Dievas yra stiprybė

„Laukdami 2021 metų viliamės, kad krikščionybės Filipinuose 500 metų jubiliejus leis pasidžiaugti gausiu derliumi – šeimoms, Bažnyčiai ir kraštui pasiaukojusiu jaunimu, su atnaujintu uolumu siekiančiu skelbti Žodį, darbuotis savo bendruomenėse ir Bažnyčioje, norinčiu dalytis formuojant teisingumą ir taiką pasaulyje veiksnia misionieriška veikla“, – rašo Jaunimo metams skirtame pastoraciniame laiške arkivyskupas Romulo G. Valles, Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas.

Pranciškus: „kelkite šurmulį“

Ganytojas laiške, be kita ko, priminė popiežiaus Pranciškaus paraginimą „kelti šurmulį“, išsakytą PJD Rio de Žaneire 2013 metais. „Ir mes (Filipinų vyskupai) raginame jaunimą: kelkite šurmulį! Bet ir padėkite susitvarkyti. Kelkite šurmulį, kuris išlaisvina širdis, šurmulį, kuris ugdo solidarumą, žadina viltį, šurmulį, kurį gimdo pažintis su Jėzumi ir supratimas, kad Dievas, kai tik jį pažinsi, yra stiprybė“.

„Mumyse, vyresniuosiuose, pažadinkite ganytojus! Iš naujo įskelkite tikėjimo, vilties ir meilės ugnį visuose, esančiuose Bažnyčioje, kad kartu galėtume eiti pirmyn ir tarnauti su jumis – jaunimu, tarnaujančiu Bažnyčiai ir artimui“, –  parašė pastoraciniame laiške Filipinų episkopato vadovas. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 23, 15:28