Vatican News
Kard. Vincent Nichols Kard. Vincent Nichols  (MARCIN MAZUR)

Anglai katalikai Lurde meldėsi už pasaulyje persekiojamus krikščionis

Mūsų laikais krikščionys persekiojami labiau negu bet kada anksčiau. Melskimės už juos, atsiminkime jų liudijimą, sakė kard. Vincent Nichols, aukodamas Mišias Lurdo Marijos šventovėje.

Kardinolas Nicholsas vadovavo Vestminsterio vyskupijos katalikų piligrimystei į Lurdą. Kelių piligrimystės dienų programoje vienas specialus momentas – kardinolo aukotos Mišios Lurdo šventovės šv. Pijaus X bazilikoje – buvo skirtas maldai už mūsų laikais pasaulyje persekiojamus krikščionis. Atsimindami mūsų brolių kančią ir būdami su jais, kartu dėkojame Dievui už jų auką, už tai, kad jie savo krauju praturtina Bažnyčią, kad savo drąsa mums visiems duoda herojiškos ištikimybės Viešpačiui pavyzdį, sakė homilijoje kardinolas. Jis taip pat prašė atsiminti visus žmones, kurie ir mums artimoje aplinkoje dėl savo tikėjimo yra nustumti į visuomenės gyvenimo pakraščius, neturi visiškos laivės.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 27, 14:42