Vatican News
Tarptautinio jaunimo forumo dalyviai Tarptautinio jaunimo forumo dalyviai 

Tarptautinis jaunimo forumas apie Sinodo siūlymų įgyvendinimą

Keli šimtai Romos priemiestyje vykstančio Tarptautinio jaunimo forumo dalyvių šiomis dienomis dalijasi mintimis apie tai, kaip įgyvendinti Vyskupų sinodo ir popiežiaus paraginimo „Christus vivit“ siūlymus. Forumo dalyvius šeštadienį audiencijoje priims popiežius Pranciškus.

Tarptautinio jaunimo forumo tikslus Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos portalui pristatė kun. Alexandre Awi Mello, Popiežiškosios pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius.

„Jaunimui skirtas Sinodas dar nesibaigė. Prasidėjo jo įgyvendinimo laikotarpis. Itin svarbu dabartiniu metu padėti šiam jaunimui perduoti savo Vyskupų konferencijoms ir bažnytiniams sąjūdžiams Vyskupų sinode subrandintas ir popiežiaus permąstytas žinias, kurias jis padovanojo Bažnyčiai posinodiniame dokumente „Christus vivit“.

„Sinodo įgyvendinimas priklauso nuo paties jaunimo pastangų. Tai jie turi perduoti Sinodo žinią savo aplinkoje, savo bažnyčiose, universitetuose, mokyklose ir visur, kur tik būna. Jaunimas jaučia, kad jiems Sinodo ir popiežiaus žinia „Christus vivit“ suteikia progą dar labiau reikštis ir veikti Bažnyčioje“.

Tarptautiniame jaunimo forume Čiampine dalyvauja 246 jaunuoliai ir jaunuolės nuo 18 iki 29 metų atstovaujantys 106 kraštams ir 37 bažnytiniams sąjūdžiams. Tarp dalyvių – 18 jaunuolių, dalyvavusių Vyskupų sinodo asamblėjoje pernai spalio mėnesį  ir 15 jaunimo pastoracijos nacionalinių vadovų. (SAK / Vaticannews)

2019 birželio 19, 14:26