Paieška

Vatican News
Laikraščiai Laikraščiai 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (birželio 8)

Apie Vilniaus Kalvarijas: kur nepasiekia protas, prieiname pėdomis ir keliais

Keturi ministrai bažnyčioje pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, skelbia portalas Lrt.lt. Vidaus reikalų, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo bei švietimo, mokslo ir sporto ministrai antradienį Vilniuje pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Dokumentas pasirašytas sostinės senamiestyje esančioje Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. „Toks memorandumo pasirašymas labiau įveiklina ir nustato teisines ribas. Numatytos 18 sričių, kuriomis bandysime įveiklinti šią bažnyčią su šiomis ministerijomis“, – BNS sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Ketvirtadienį Lietuvos Respublikos Seime buvo priimta parengta rezoliucija, kviečianti Vyriausybę skirti daugiau pastangų ir išteklių Lietuvos medinio sakralinio kultūros paveldo išsergėjimui, rašoma pranešime žiniasklaidai. Medinės bažnyčios ir koplyčios, sinagogos, cerkvės ir mečetės yra išskirtinis ir savitas Lietuvos kultūros paveldo įnašas į Europos architektūros ir sakralinio meno paveldo lobyną. Deja, dėl savo medžiaginių savybių medinis paveldas yra labai pažeidžiamas, jam ypač gresia gaisro ar tyčinio padegimo pavojus.

„Tik niekam nesakyk“ – kodėl žiūrėti dar vieną filmą apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje? Į šį klausimą „Bernardinai.lt“ vyriausioji redaktorė Rosita Garškaitė atsako: Katalikų Bažnyčią yra ištikusi rimta seksualinio išnaudojimo krizė, ją ignoruoti nėra prasmės. Dabar ypač sunku kunigams, kurie yra po padidinamuoju stiklu, todėl dėl kiekvieno jums brangaus ganytojo pabandykite suprasti, kas vyksta. Pradžiai puikiai tinka ir šis lenkų filmas. Labiausiai, dėl to, ko nepadarė, kenčia kunigai, šventai tarnaujantys Dievui ir žmonėms. Jiems iš anksto be pagrindo, vos perskaičius naujieną žiniasklaidoje apie seksualinį išnaudojimą Bažnyčioje, pritaikoma „pedofilų“ etiketė. Turėtume padėti jiems nešti šią naštą malda ir palaikymu – tiek asmeniniu, tiek viešojoje erdvėje.

„In­ter­ne­ti­nis Baž­ny­čios siū­ly­mas: ne­vir­tu­a­lus Die­vas ir „ne­lai­ki­nė” ben­druo­me­nė“. Laikraštis „Alytaus naujienos“ paskelbė interviu su  Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios kle­bo­nu ku­ni­gu Ry­čiu Baltrušaičiu apie ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės so­cia­li­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją ir jos svar­bą.

Kun. Mozė Mitkevičius apie Vilniaus Kalvarijas: kur nepasiekia protas, prieiname pėdomis ir keliais. Vilniaus Kalvarijoms minint 350-ąsias Sekmines, portalo „Bernardinai.lt“ žurnalistai kalbasi su kun. Moze apie Kryžiaus kelio prasmę, patyrimo svarbą tikėjime ir klausia, kodėl Sekminės švenčiamos Kristaus kančios kontekste.

Videniškiuose – garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmės. Iškilmingose padėkos šv. Mišiose už garbingąjį Mykolą Giedraitį, kurios vyks birželio 22 dieną Videniškiuose, Molėtų rajone, laukiama maldininkų ne tik iš Lietuvos, Lenkijos, bet ir iš kitų šalių. Nuo seno tituluojamo palaimintuoju mūsų tautiečio Mykolo Giedraičio kultą popiežius Pranciškus patvirtino 2018 metų lapkričio 7-ąją.

Vilniuje – šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos relikvijos, skelbiama Vilniaus arkivyskupijos svetainėje. Vilniaus Šventosios Dvasios parapija kviečia birželio 10–11 dienomis melstis prie šv. t. Pijaus iš Pietrelčinos relikvijų.

Gegužinės pamaldos kunigo kankinio Alfonso Lipniūno tėviškėje. Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimas išlieka aktualus ir šiandien. Baigiantis gegužiui  grupelė  Pasvalio dekanato tikinčiųjų  vyko į kun. Alfonso Lipniūno tėviškę  Talkonius – Pumpėnų (Pasvalio r.) dalyvauti gegužinėse pamaldose, informuoja Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra.

LSMU Kauno klinikose pašventintas ypač pažangaus gydymo centras. Birželio 3 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikoje atidarytas pirmasis Baltijos šalyse gama peilio centras. Naująjį gydymo centrą pašventino atidaryme dalyvavęs Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, informuojama Kauno arkivyskupijos svetainėje.

Piligrimystė Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga. Laikraštis „Radviliškio kraštas“ pasakoja, kad Pasaulinės vaikų gynimo dienos proga, Šiaulių vyskupija gegužės 31 d. organizavo 14 km piligriminį žygį į Kryžių kalną, kuriame dalyvavo Baisogalos gimnazijos Jaunųjų šaulių ir Jaunųjų karitiečių būrelių nariai. Žygis aukotas už pasaulio vaikus, kurie neturi vaikystės, negalinčius lankyti mokyklų, kurie kasdien patiria smurtą, skurdą, badą, patyčias ar patys  kariauja su ginklu rankose. (DŽ / Vatican News)

2019 birželio 07, 16:41