Paieška

Vatican News
Pal. Mykolo Giedraičio kapas Krokuvoje Pal. Mykolo Giedraičio kapas Krokuvoje 

Parodyti visai Bažnyčiai Mykolą Giedraitį

„Videniškių bažnyčia – tarsi pirmasis ženklas, rodantis pal. Mykolo Giedraičio kulto sklaidą Lietuvoje. Laikui bėgant ji galėtų tapti šio palaimintojo – o viliamės, ateityje ir šventojo – gerbimo šventove“ – pasakė Lietuvos episkopato portalui pal. Mykolo Giedraičio bylos postulatorius prelatas M. Jagosz.

Palaimintojo Mykolo Giedraičio kanoninės bylos postulatorius ragina „neatidėlioti jo skelbimo šventuoju proceso būsimoms kartoms, imtis šio darbo iš karto“. Pasak Krokuvos arkivyskupijos dvasininko, prelato Mykalo Jagocsz, dalyvavusio Padėkos už Giedraičio kulto pripažinimą Mišiose Videniškiuose birželio 22 d., šio pripažinimo esmė – „parodyti visai Bažnyčiai Mykolą Giedraitį, turintį daug pasakyti šiandienos Bažnyčiai“. Pokalbį su postulatoriumi paskelbė Lietuvos vyskupų konferencijos portalas lvk.lcn.lt

„Mykolas Giedraitis moko šių dienų žmonėms kas yra tikroji didybė. Reikia priminti žmonėms ir kviesti patikėti pal. Mykolui Giedraičiui savo rūpesčius“, todėl „reikia, kad kas nors plėtotų, gyvintų šį kultą, supratingai ir išradingai kviestų žmones, atkreiptų dėmesį į palaimintojo aktualumą šiandien“. Prelatas taip pat prisiminė didžiulę palaimintojo reikšmę lenkų ir lietuvių bendrystės ryšiams.

Viena didžiulė šeima

Mažiausiai trys trijų lietuvių kilmės palaimintieji galėtų būti kanonizuojami Bažnyčios šventaisiais: arkivyskupas Jurgis Matulaitis MIC, paskelbtas palaimintuoju 1987 metais, kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis, paskelbtas palaimintuoju 2017 metais, ir augustinų brolis Mykolas Giedraitis, kurio kultą popiežius Pranciškus patvirtino 2018 metais.

Popiežius Pranciškus, vienoje katechezėje šventųjų bendravimo tema priminė, kad „visi pakrikštytieji, gyvenantys šioje žemėje, skaistyklos sielos ir jau rojuje esantys palaimintieji sudaro vieną didžiulę šeimą. Bendrystė tarp žemės ir dangaus įgyvendinama ypač užtarimo malda“. Popiežius sakė:

„Brangūs bičiuliai, turime tą gražų dalyką! Tai tikrovė, kuri mums visiems priklauso, kuri daro mus broliais, lydi mus gyvenimo kelyje ir leidžia iš naujo susirasti vieniems kitus danguje. Eikime tuo keliu su pasitikėjimu ir džiaugsmu. Krikščionis turi būti džiugus, džiaugtis, kad turi tiek pakrikštytų brolių, einančių drauge su juo; jį savo pagalba palaiko broliai ir seserys, tuo pačiu keliu keliaujantys į dangų; palaiko taip pat broliai ir seserys, esantys danguje ir besimeldžiantys Jėzui už mus. Eikime pirmyn šiuo keliu su džiaugsmu“. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 25, 13:47