Paieška

Vatican News
2019.02.25 vetrate Chiesa

Viduramžių malda „Ave verum“ senesnė nei manyta

Ave verum: Sveikas, tikrasis Kūne, gimęs iš Mergelės Marijos, tikrai kentėjęs, paaukotas ant kryžiaus už žmogų. Iš tavo perverto šono ištekėjo vanduo ir kraujas. Leisk tavęs ragauti prieš mirties išbandymą! O saldusis Jėzaus, o gerasis Jėzau, o Jėzau, Marijos Sūnau!

Labai sena visame pasaulyje paplitusi katalikiška eucharistinė malda „Ave verum“ senesnė nei ligi šiol manyta. Mainco Martyno bibliotekoje aptiktas pergamentas įrodo, kad „Ave verum“ (Sveikas, tikrasis Kūne) tekstas buvo žinomas ne nuo XIV amžiaus, bet visu šimtmečiu anksčiau, sakoma Mainco vyskupijos komunikate, praneša vokiečių žinių agentūra KNA. XIII amžiaus lotyniškas ir vokiškas rankraštis surastas moters maldaknygėje.

Giesmė išpopuliarėjo XV ir XVI amžiais. Bene žinomiausia yra Mocarto „Ave verum“ kompozicija. Malda tridentinėje Mišių liturgijoje (ekstraordinarinė Romos rito Mišių forma) kalbama konsekravimo metu. Vokietijoje giedama taip pat ordinarinėse Mišiose Komunijos metu, tekstas įtrauktas į dabartinį Vokietijos katalikų giesmyną.

Mainco Martyno bibliotekos vadovas pranešė, kad nauja „Mainco Ave verum“ giesmė pirmą kartą skambės gegužės 26 popietę Mainco Šv. Augustino bažnyčioje. Kūrinį atliks Aichšteto katedros choras su solistais ir orkestru, diriguos Christian Matthias Heiß, paskirtasis berniukų choro Regensburger Domspatzen vadovas. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 18, 09:06