Paieška

Vatican News
Spauda Spauda 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 26)

Kai artėjo rinkimai, vyskupai priminė, kad Bažnyčios kanonų teisė draudžia dvasininkams aktyviai dalyvauti politikoje ir ragino vengti agitacijos.

Prieš rinkimus vis buvo keliamas klausimas, kodėl ir kiek Bažnyčia turi teisės reikšti nuomonę apie socialinį gyvenimą ir politiką. Bažnyčios hierarchai paragino dvasininkus nesikišti į politiką. Lietuvos vyskupų konferencija apie kanonų teisės normą, draudžiančią dvasininkams aktyviai dalyvauti politikoje, priminė plenariniame posėdyje, nes buvo pastebėta dvasininkų politinė agitacija socialiniuose tinkluose. „Lietuvos vyskupai dar kartą primena, kad kunigai pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos“. Vyskupų raginimas pasirodė po kelių kunigų pasisakymų, parėmusių vieną ar kitą kandidatą Prezidento rinkimuose. Tačiau ir vienas vyskupų išreiškė savo aiškią paramą vienam į Europos Parlamentą kandidatuojančiam visuomenės veikėjui.

Apie tai kiek Bažnyčia turi teisės reikšti nuomonę apie socialinį gyvenimą ir politiką buvo rašoma ir kun. Žydrūno Vabuolo „Bernardinai.lt“ paskelbtame straipsnyje, kuriame autorius teigė, kad Bažnyčia kišasi į pasaulio reikalus, nes tai pradėjo Dievas. „Dievas žmogumi rūpinasi visapusiškai, ne tik jo amžinuoju, bet ir šiapusiniu gyvenimu, jo socialiniais santykiais.“ Tai kun. Ž. Vabuolo paskaitos, „Socialinis Bažnyčios mokymas: žmogaus asmens principas“, santrauka.

„Mažoji studija“ kėlė klausimą ką politinėje veikloje galima laikyti krikščioniškomis vertybėmis ir kaip jas atpažinti. Apie tai – pokalbyje apie religijos ir politikos santykį su prof. dr. Pauliumi Subačiumi ir prof. dr. Vytautu Ališausku. „Bažnyčia niekada neturėjo tokios partijos, kurią galėtų nuoširdžiai remti“, – teigė prof. dr. Vytautas Ališauskas.

Kita sankirta tarp Bažnyčios ir valdžios institucijų. BNS rašo, kad Vidaus reikalų ministerijos siūlymas įteisinti sielovados paslaugų teikimą pareigūnams sulaukė Seimo narių kritikos. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Seime pateikė Vidaus tarnybos statuto pataisą, kad „pagal centrinių statutinių įstaigų vadovų susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis gali būti vykdoma pareigūnų sielovada ir teikiamos su sielovada susijusios paslaugos“. Taip pat nurodoma, kad minėtais susitarimais būtų nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija. Nepaisant kritikos, projektui po pateikimo pritarta. 2017 metais Vidaus reikalų ministerija perėmė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią sostinės senamiestyje.

Mirus vyskupui Pauliui Baltakiui, užuojautą vyskupų konferencijos pirmininkui išreiškė ir popiežius Pranciškus. Apie neeilinę vyskupo asmenybę rašoma „Bernardinai.lt“ straipsnyje „Vyskupas Paulius Baltakis – žmogus, kurio bijojo net KGB“.

Vilniaus arkivyskupija kviečia į birželio 6–9 d. Vilniaus Kalvarijose vyksiančius Sekminių atlaidus. 2019 metais švenčiame jubiliejinius Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno pakilimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi.

Dabartinei Telšių Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai – 225-eri, skelbia „Telšių žinios“. Ji pašventinta Abiejų Tautų Respublikoje vykstant žūtbūtinei kovai už valstybę ir laisvę – Tado Kosciuškos sukilimui, kuriame aktyviai dalyvavo ir Telšių pavieto žmonės. 1794 m. balandžio 18 d. Telšiuose buvo perskaitytas ir į Telšių žemės teismo knygą įrašytas sukilimo aktas. Į Telšius susirinkę daugiau kaip tūkstantis Telšių žemės bajorų paskelbė, kad prisijungs prie sukilimo.

Gegužės 15 d. Vilniaus universitete vyko konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“. Tai vienas iš renginių, kuriais jėzuitai pažymi savo misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų. Apie jėzuitų ugdomosios veiklos pradžią Lietuvoje, jų atneštas inovacijas, draugijos atsikūrimą XX a. pradžioje ir ignaciškojo ugdymo principus įvadinėje konferencijos diskusijoje kalbėjo istorikai doc. dr. Liudas Jovaiša bei doc. dr. Arūnas Streikus ir kun. Antanas Saulaitis SJ. Apie tai – „Bernardinai.lt“ paskelbtame kun.  A. Saulaičio SJ straipsnyje „Mokyklos yra jėzuitų kraujyje“. (DŽ / VaticanNews)

2019 gegužės 24, 16:38