Paieška

Vatican News
Presidential elections in Lithuania

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 18)

Velykų laiko liturginiuose skaitiniuose pasakojama, kaip nepatikliai į Jėzaus sekėjų gretas priimti iš pagonių kilę tikintieji. Pastarosiomis savaitėmis socialiniuose tinkluose smarkokai diskutuojama, kuris kandidatas į prezidentus atitinka krikščioniškųjų pažiūrų normatyvus. Belieka viltis, kad kaip ir anuomet, Apvaizda ras būdų išvesti geros valios žmones iš nuomonių akligatvio ir dar kartą primins, kad istorija rašoma ne tik ant tiesių linijų.

Rinkimų metu viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie politikų nuostatas krikščioniškųjų vertybių atžvilgiu. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Toma Bružaitė aptaria „11 katalikų socialinio mokymo principų“. Ji pastebi: skaitydami Katalikų Bažnyčios mokymą aptariančius tekstus retai sutinkame terminą „krikščioniškos vertybės“, įprasta kalbėti apie dorybes. Katalikų Bažnyčios mokyme apie žmogų ir visuomenę pateikiami principai, padedantys kurti žmogiškesnę visuomenę. Tai nėra politinė programa ar primetama ideologija, bet dėsniai, kylantys iš pačios žmogaus prigimties. Pirmasis principas pripažinti pamatinį žmogaus orumą, kylantį iš to, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą.

Rinkimų nuotaikos kaitroje atskiro dėmesio sulaukė dvasininkų nuomonės, pareikštos socialiniuose tinkluose: diskutuota ar socialiniuose tinkluose, kurie iš dalies yra viešoji erdvė, dvasininkui dera reikšti asmeninę nuomonę kaip piliečiui. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook paskyroje pasidalijo praktišku patarimu, kaip naudotis socialinių tinklų teikiama nuomonių raiškos laisve. Jis rašė ištrinantis visus komentarus, kuriuose nurodoma, už ką konkrečiai balsuoti.

Lietuvos vyskupai plenarinio posėdžio komunikate dar kartą priminė nuostatą: „Dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms ginti ar bendram gėriui“.

Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą surengta Pašaukimų savaitė. Nuo pirmadienio iki penktadienio įvairiose vietose vyko renginiai, kuriais siekta atkreipti dėmesį į pašaukimo svarbą tikinčiųjų gyvenime. Savaitės renginiai pradėti Malda už pašaukimus Šiluvoje, po to vyko diskusija studentams Vytauto Didžiojo universitete, ekskursija po Kauno kunigų seminariją, Tarptautinės šeimos dienos proga vyko susitikimas tėvams.

„Palaiminimų šeštadienis“ Šilutėje tęsė po Žemaitiją keliaujantį atvirų visuomenei renginių ciklą. Palaiminimų šeštadienį Šilutėje vedė bendruomenė „Martindom“ iš Slovakijos.

Slovakų katalikų bendruomenė „Martindom“ Lietuvoje lankėsi evangelizacijos bendruomenės „Naujoji Sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos kvietimu. Svarbi Slovakų misijos Lietuvoje dalis buvo šlovinimo seminaras Kretingoje, skirtas bažnyčioje giedantiems ir grojantiems muzikantams. Dviejų dienų seminaras baigtas atviru jungtiniu maldos ir šlovinimo vakaru. Bendruomenės „Martindom“ misijos renginiai transliuoti internetu, Telšių vyskupijos ir Kretingos pranciškonų „YouTube“ kanalais.

Mėnraštyje „Artuma“ kun. Artūras Kazlauskas prisimena vaikystėje išgyventas gegužines pamaldas, drauge primena šios pamaldumo tradicijos kilmę ir jos sumanytojų užmojį: straipsnis „Marijos gegužė“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie gražiai gyvuojančią gegužinių pamaldų tradiciją Kaišiadorių rajone esančiame Varkalių kaime – tai patraukė fotomenininko Donato Stankevičiaus dėmesį.

Sekmadienį Klaipėdoje jau dvyliktą kartą vyko Vilties bėgimas. Šiemetinis renginio akcentas – Baltijos kelio 30-mečio paminėjimas ir akcija „Baltijos kelias – Vilties mieste“. Lėšos, surinktos per „Vilties bėgimą“ ir „Vilties miesto“ renginių ciklą aukojamos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui.

Šeštadienį Vilniaus akademinės sielovados centras surengė penktąją studentams skirtą atsinaujinimo dieną „Restart“: šįkart joje svarstyta apie skurdo priežastis ir padarinius, taip pat krikščionišką laikyseną vargo akivaizdoje.

Sekmadienį Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko renginys Tarptautinės šeimos dienos proga.

Praėjusį šeštadienį Kauno arkivyskupijos salėje vykusią konferenciją „Balzamas Lietuvos širdžiai: kaip įveikti totalitarinį palikimą“ vedė teologė ir psichologė dr. Katerina Lachmanova iš Čekijos. Renginyje savo liudijimu dalijosi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Viešnia iš Čekijos taip pat vedė seminarą sielovados institucijose bei bendruomenėse dirbantiems žmonėms, kuriame dalijosi mintimis, kaip tarnaujant Bažnyčioje išvengti nusivylimo ir perdegimo. Renginius organizavo kunigai redemptoristai ir Evangelizacijos mokykla.

Praėjusį penktadienį Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko praktinė konferencija „Pastebėkime ir gerbkime žmonių darbus, reikalingus mūsų tėvynei“. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius skaitytas pranešimas „Padaryti ir nepadaryti darbai Lietuvai“ pasiekiams Marijos radijo laidų archyve.

Šeštadienį Kaune per miesto gimtadienio šventę atverta nauja erdvė renginiams sovietmečiu suniokotoje Švč. Sakramento bažnyčioje. Iškilmingoms Mišioms vadovavo apaštališkasis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Naujai atvertoje antrojo aukšto erdvėje vyko dvi viešos diskusijos, svarstant „Kokia yra tikroji bažnyčios – Dievo namų – paskirtis“ ir  aptariant „Pagonių kiemo“ idėją: „Bažnyčia kaip susirinkimo vieta“.

Praėjusios savaitės laikraščio „XXI amžius“ numeryje aprašytas Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Arturo Sosa SJ apsilankymas Lietuvoje ir atpasakotos Kauno jėzuitų gimnazijoje vykusioje spaudos konferencijoje išsakytos mintys.

Kastantas Lukėnas

2019 gegužės 18, 16:06