Paieška

Vatican News
LITHUANIA-POLITICS-VOTE

Savaitės Lietuvoje apžvalga (gegužės 11)

Visą savaitę aktualiausia tema buvo rinkimai.

Porą dienų prieš pirmąjį balsavimą Lietuvos vyskupai paskelbė laišką, skirtą Lietuvos Respublikos prezidento ir Europos parlamento rinkimams, kuriame ragino tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pilietinę pareigą. Vyskupai ragino palaikyti tuos politikus, kurie pasisako už žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, už laisvę tėvams auklėti vaikus pagal savo moralinius bei religinius įsitikinimus. Dienraštis „Bernardinai.lt“ publikavo Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus „Pamąstymus prieš rinkimus“, kuriuos jis paskelbė atsiliepdamas į daug kartų girdėtą tikinčių žmonių raginimą padėti jiems susiorientuoti. „Konkretus pasirinkimas priklauso pačiam rinkimuose dalyvaujančiam žmogui, tačiau pasirinkimą gali palengvinti žinojimas, ko mes, tikintieji, viltumėmės iš tų, kurie mums atstovaus“, – rašė arkivyskupas, paminėdamas penkis punktus, į ką tikintieji turėtų atkreipti dėmesį rinkdamiesi, už kurį kandidatą balsuoti. Rinkimams skirta ir Ramūno Aušroto publikacija „Gėriai, dėl kurių nevalia derėtis“, kuriuo buvo tęsiama viešoje erdvėje vykstanti polemika.

Prieš 90 metų, 1929 m. gegužės 10 d., Naujienoje, Marijampolės apskrityje, gimė kunigas Juozas Zdebskis, žymus XX a. antros pusės disidentas, kovotojas už tikinčiųjų teises, ryški, daugeliui įtakos turėjusi asmenybė. Jo atminimui pagerbti „Bernardinai.lt“ paskelbė straipsnį „Kun. J.Zdebskis – gyvas širdies magnetas“, Magnificat  kunigui Zdebskiui skirta kun. Mariaus Talučio publikacija „Tegul Dievas saugo, kad teisėjai nepastebėtų manyje neapykantos“, „Kauno diena“ ir agentūra „Elta“ pristato kunigo Zdebskio 90-osioms gimimo metinėms skirtą virtualią parodą.

Knyga „Ataidintis šauksmas“ – Jeano Vanier dvasinis testamentas. Gegužės 7 d. pas Viešpatį po sunkios ligos iškeliavo 90 metų sulaukęs Jeanas Vanier. Šį rudenį pasirodys jo ir jį kalbinusio žurnalisto François-Xavier Maigre nuoširdi ir labai atvira biografinė knyga apie „Arkos“ bendruomenės įkūrimo iššūkius, dėmesį visuomenės atstumtiesiems, gyvenimą celibate, Bažnyčios ir visuomenės funkcionavimą. „Magnificat“ ir „Bernardinai.lt“ kviečia skaityti šios knygos ištraukas.

2019 metų birželio 22-ąją Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje vyks Palaimintojo Mykolo Giedraičio beatifikacijos Padėkos iškilmė. Iškilmei Lietuvoje Kaišiadorių vyskupijos užsakymu bus pagamintas palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvijorius. Šis darbas patikėtas Vilniuje gyvenančiam ir dirbančiam auksakaliui, juvelyrui Donatui Andrijauskui. Apie relikvijoriaus kūrimą – „Bernardinai.lt“ reportažas „Pal. Mykolo Giedraičio relikvijorius – išbandymas lietuviui auksakaliui“.

Kauno arkivyskupijos svetainėje skelbiama apžvalga apie neseniai Kaune vykusią konferenciją „Krikščioniškas atsakas į pseudopsichologines tendencijas dvasinėse praktikose“, kurios temą pristatė ir į susirinkusiųjų klausimus atsakė kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas. Publikacija pavadinta „Kun. A. Valkauskas: mes nesame Dievai, bet turime be galo daug laisvės“.

Kunigų susirinkime kalbėta apie „fake news“. Gegužės 8 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas, kuriame Auksė Ūsienė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento skaitė pranešimą apie tai, kaip žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje atpažinti propagandinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką (angl. fake news, dar vadinama „melagiena“), rašoma Vilniaus arkivyskupijos svetainėje.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija pakvietė į atvirų durų dieną, informavo Elta ir portalas „Delfi“. Diena buvo skirta ne tik galvojantiems apie kunigystės kelią ar ketinantiems stoti į seminariją, bet ir visiems norintiems daugiau sužinoti apie kunigo pašaukimą bei rengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę, apžiūrėti seminarijos patalpas bei susipažinti su jos istorija.

2019 gegužės 11, 16:01