Paieška

Vatican News
Kard. Pietro Parolin Kard. Pietro Parolin 

Kard. Parolin apie popiežiaus kelionę į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją

Popiežius Pranciškus keliaus didžiųjų šventųjų – Kirilo ir Metodijaus, Jono XXIII ir Jono Pauliaus II – numintais keliais, sako kelionėje į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją gegužės 5–7 dienomis popiežių lydėsiantis jo valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin.

Šventojo Sosto žinių tarnybai duotame interviu kardinolas atkreipė dėmesį į dvi didžiąsias dvidešimtojo amžiaus Bažnyčios istorijos asmenybes, susijusias su šalimis, į kurias keliauja popiežius Pranciškus: Bulgarijoje gyvenusį šv. Joną XXIII ir Šiaurės Makedonijos sostinėje gimusią šv. Kalkutos Motiną Teresę. Popiežiaus vizito Bulgarijoje motto: „Taika žemėje“ – „Pacem in terris“ – žodžiai, kuriais buvo pavadinta garsioji Jono XXIII enciklika. Prie jos popiežius Pranciškus tikriausiai ne kartą sugrįš savo kalbose ir šios kelionės metu. Galima tikėtis, kad mūsų dienų pasaulio sunkumų kontekste bus paminėti tie keturi pamatiniai tvirtos ir tvarios taikos principai, kuriuos savo enciklikoje skelbė Jonas XXIII: tiesa, teisingumas, laisvė, meilė. Bus iškelta ir paties šv. Jono XXIII asmenybė. Šis didis popiežius ir šventasis buvo tų keturių pamatinių vertybių liudytojas, vienijo žmones savo draugiškumu, romumu, meilumu.

Svarbus vizito Sofijoje momentas bus popiežiaus malda prie šventųjų Kirilo ir Metodijaus sosto ir susitikimas su Bulgarijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchu ir kitais vyskupais, ypač atsimenant, kad katalikų ir Bulgarijos ortodoksų dialogas dar nelabai išplėtotas. Pasak kardinolo Parolino, ir čia į pagalbą ateina didieji šventieji. Turime atsiminti, kad broliai Kirilas ir Metodijus yra pirmojo tūkstantmečio šventieji, kai dar Bažnyčia nebuvo padalinta. Žinoma, ir tais laikai būta įtampų ir nesusipratimų, tačiau trokšdami skelbti Kristų jie drąsiai ėjo į jiems nepažįstamą teritoriją, nebijojo naujų metodų, naujos kalbos. Panašiai ir dabar, nors blaiviai vertiname sunkumus, neturime bijoti eiti pirmyn. Ekumenizmas – tai brolių kelias. Turime pripažinti, kad esme vieni kitų broliai ir tai suprasdami bandyti pašalinti kliūtis iš savo kelio. Reikia atsiminti visiems krikščionims tenkančią atsakomybę už Evangelijos skelbimą. Nuo krikščionių vienybės labai priklauso skelbimo sėkmė.

Panašiai kaip Jonas XXIII Bulgarijoje, trumpo vizito Šiaurės Makedonijoje simbolis bus šios šalies sostinėje gimusi šv. Kalkutos Motina Teresė. Ji mėgdavo save lyginti su vandens lašu jūroje. Nors vienas lašas nieko nereiškia, bet turime atsiminti, kad visa jūra – tai tokių lašų visuma. Jie nebūtų lašų, nebūtų ir jūros. Tad ir popiežius ragins liudyti artimo meilę, kuri susideda iš mažų konkrečių darbų kitų žmonių labui.

Klausiamas apie pagrindinius iššūkius, kurie popiežiaus laukia šios kelionės metu, kardinolas atsakė, kad reikėtų kalbėti ne apie iššūkius, bet apie galimybes. Geografinis regionas, kurį popiežius lankys šiomis dienomis nuo seno yra tautų ir kultūrų susitikimo vieta. Tad ir popiežius dar kartą ragins kurti skirtingumų vienybę, kalbės apie skirtumus ne kaip nesantaikos priežastis, bet kaip galimybę vieniems kitus praturtinti. (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 03, 16:56