Paieška

Vatican News
Jaunimo dienų kryžius 1984 m. Jaunimo dienų kryžius 1984 m. 

Verbų sekmadienis – PJD vyskupijose

Verbų sekmadienį vyskupijų mastu buvo minima 34-oji Pasaulinė jaunimo diena. Šiemet ji pažymėta kukliau, nes dar visai neseniai, sausio mėnesį, Panamoje vyko didysis pasaulio jaunimo susitikimas.

Pasaulio jaunimo dienų tradicija išaugo iš 1984 ir 1985 metais Romoje įvykusių dviejų didžiųjų jaunimo susitikimų. 1983–84 metais Romoje ir visoje Bažnyčioje buvo švenčiami Išganymo jubiliejaus metai. Ta proga, 1984-ųjų gavėnios pabaigoje, balandžio 11–15 dienomis Romoje buvo švenčiamos jubiliejinės jaunimo dienos. Balandžio 15-ąją, Verbų sekmadienį, Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių pabaigoje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių, kuris nuo to laiko lydi jaunimą visose iki mūsų dienų švęstose Pasaulio jaunimo dienose.

Jungtinių Tautų Organizacija 1985 metus buvo paskelbusi Tarptautiniais jaunimo metais. Į jų minėjimus įsijungė ir Katalikų Bažnyčia. Vėl Verbų sekmadienį ir jo išvakarėse Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas. Ta proga popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui ir pranešė, kad nuo to laiko kasmet Verbų sekmadienį bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Popiežiaus laiške buvo taip pat nurodyta Pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarka: Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis kitame pasaulio mieste. Pirmoji Pasaulinė jaunimo diena 1986 m. Verbų sekmadienį buvo švenčiama vyskupijose, o antrosios Pasaulinės dienos proga, 1987 m. balandžio 11–12 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II. Nuo 2002 m. pasauliniai susitikimai rengiami kas treji metai. Šių metų sausį Panamoje vykusio paskutiniojo didžiojo susitikimo metu pranešta, kad kitas pasaulinis susitikimas numatytas Lisabonoje 2022 m.

Šiemetinė vietiniu mastu švenčiama jaunimo diena tik kai kuriose vyskupijose buvo pažymėta specialiais renginiais ir susitikimais. Kai kuriose vyskupijose jaunimas savo dieną šventė jau šeštadienį, Verbų sekmadienio išvakarėse, kitur, kaip Romoje, sekmadienį, dar kitur – atskirų renginių iš viso nebuvo, atsimenant dar visai neseniai su popiežiumi švęstas jaunimo dienas Panamoje. Lietuvoje neseniai, gavėniai jau einant į pabaigą, buvo pranešta apie ateinančiais metais vyksiančias nacionalines jaunimo dienas. Jos vysk Šiauliuose 2020 m. birželio 26–28 dienomis. Devintą kartą rengiamų Lietuvos jaunimo dienų tema – „Aš esu (Iš 3,14). O kur tu?“

2019 balandžio 14, 14:49