Paieška

Vatican News
Šv. Faustinos namelis Šv. Faustinos namelis 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (balandžio 27)

Nuo Velykų iki Atvelykio, Dievo Gailestingumo sekmadienio, švęsta Dievo gailestingumo savaitė. Ištisą parą atviroje Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje tikinčiuosius telkė intensyvi pamaldų programa. Šeštadienį vyko tradicinė ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Vilniaus piligrimų centras praturtino renginių programą piligrimyste Gailestingumo keliu: šiame kelyje minima Dievo gailestingumo paveikslo sukūrimo istorija, taip pat Vilniuje gyvenę Gailestingumo žinios skleidėjai šv. Faustina ir pal. kun. Mykolas Sopočko.

Kaišiadorių katedroje Dievo Gailestingumo sekmadienį buvo švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai. Šia proga Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas prie Gailestingumo koplyčios durų atidengė plytą, atgabentą iš Romos Švč. M. Marijos Didžiosios bazilikos jubiliejinių durų mūro.

Tytuvėnuose Dievo Gailestingumo šventė pasitikta Švč. M. Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje surengta konferencija „Dievo gailestingumas beribis“.

Atvelykio sekmadienį Lietuvoje taip pat minėta Pasaulinė gyvybės diena. Vilkaviškyje dekanato Šeimos centras, miesto bendruomenė ir ligoninė sukvietė į tradicija tapusį renginį, prasidėjusį šventine eisena „Už gyvybę“ nuo Vilkaviškio ligoninės į Švč. M. Marijos Apsilankymo katedrą. Kaune arkivyskupijos Šeimos centro programos „Pažink save“ savanoriai specialia programa prie arkikatedros siekė atkreipti visuomenės dėmesį į gyvybės vertybę.

Paryžiaus Dievo Motinos katedrą nuniokojęs gaisras visuomenėje sukėlė spėlionių bei pranašysčių bangą, o tikinčiuosius mobilizavo apmąstyti laiko ženklus. LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas šios simbolinės nelaimės padariniams aptarti sukvietė žiniasklaidos atstovus į brifingą. Velyknakčio pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas klausė: „Kai pasaulis sukrėstas stebėjo degančią Dievo Motinos katedrą, ką tuo metu darė Marija? Tikiu, kad tuo metu ji gesino gaisrą tūkstančių žmonių širdyse: grąžindama tikėjimą, žadindama viltį, padėdama suprasti, kad Europa neįsivaizduojama be krikščionybės, kviesdama melstis ir grįžti prie šaknų. Europiečiams reikia šios Motinos, kad ji sugrąžintų juos į savo pačių namus. Tų namų sienos yra krikščionybė. O sienos liko nesudegusios, mes tai matėme. Kaip ir spindintį kryžių griuvėsių centre, tamsiausią valandą skelbiantį Prisikėlimą“, – sakė ganytojas.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ Facebook tinkle paskelbtoje meditacijoje rašė: „Dieve, kaip reikia tavo namų, kurie yra ir mūsų namai! <…> Kai dėl jų rauda net tie, kurie sakosi Tavęs nepažįstą , kas beišdrįs teigti, kad tavo Sūnus nieko nereiškia dabartinei Europai?!“

Kaip visada, Velykų proga leidiniai ir portalai mėgsta pakalbinti dvasininkus. „Valstietyje“ aštuoniasdešimtąjį gimtadienį minėsiantis kun. jėzuitas Antanas Saulaitis pasakoja apie Velykų šventimą, išgyventą įvairiuose pasaulio kampeliuose ir sako; „Velykos kasmet kitokios, nes mes patys tampame kitokie“. Straipsnyje minimi ir tėvo Antano Saulaičio darbai puoselėjant iškilių lietuvių misionierių atminimą.

Savaitraštyje „Savaitė“ mintimis apie Velykų šventimą dalijasi liturgijos žinovas, Kauno arkikatedroje dirbantis kun. Artūras Kazlauskas. Pasak jo, šiemetinių Velykų staigmena ir džiaugsmas – iki šiol didžiausias katechumenų skaičius: per Velyknaktį Krikštą priėmė dvi dešimtys suaugusių asmenų.

„Kauno dienoje“ benediktinė ses.Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB sako: „Kad išvystume kitame žmoguje prisikėlusio Jėzaus veidą, turime dalytis meile ir nepavargti“. Ji pasakoja apie seserų benediktinių Velykinį šventimą, prasidedantį Didįjį ketvirtadienį liturgija ir seder vakariene.

Kauno arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis prisimena savo turėtus margučių skutinėjimo įgūdžius, taip pat gėrisi parapijiečių menine išmone, kurią patyrė klebonaudamas Čekiškėje.

„Tauragės kurjeris“ rašė, kad Velykų išvakarėse miesto savivaldybė patikėjo garbės ambasadoriaus vardą Airijoje besidarbuojančiam kun. Egidijui Arnašiui.

Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ paskelbiamas velykinis interviu su Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonu kan. Viktoru Aču. Jis džiaugiasi, kad šiemet į švenčių organizavimą aktyviai įsijungė parapijos pastoracinė taryba; per Velykas skambėjo naujasis bažnyčios varpas, suorganizuota margučių ridenimo šventė. Verbų sekmadienį Priekulės bažnyčioje pristatyta Turino drobulės kopija.

Aklųjų ir silpnaregių sąjungos laikraštyje „Mūsų žodis“ pakalbintas regėjimo negalę turintis, šiuo metu Kauno arkikatedroje dirbantis kun. Ramutis Janšauskas. Jis dalijasi patarimu, kaip turėti laiko skubančiame pasaulyje, pateikdamas taisyklę sutalpinamą į tris žodžius: ritualas, ritmas ir disciplina. 

Šeštadienį vyko tradicinis piligriminis žygis „Šviesos kelias“ su Tiberiados broliais iš Alytaus į Pivašiūnus.

Laikraštyje „XXI amžius“ plačiai aprašytas praėjusią savaitę Ramygaloje vykęs renginys, Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metinių minėjimas.

(Kastantas Lukėnas)

2019 balandžio 27, 16:20