Paieška

Vatican News
Kard. Pietro Parolin Varšuvoje Kard. Pietro Parolin Varšuvoje 

Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas Lenkijoje

Popiežiaus valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin dalyvavo Lenkijos vyskupų konferencijos posėdyje, kuriuo buvo minimos Lenkijos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių užmezgimo 100-osios metinės. Kartu minimas Lenkijos vyskupų konferencijos šimtmetis.

Lenkija, panašiai kaip Lietuva ir kitos po Pirmojo pasaulinio karo susikūrusios naujos nepriklausomos valstybės, pernai paminėjo atkurto valstybingumo šimtmetį. Po Didžiojo karo atkūrus nepriklausomybę prasidėjo įsitvirtinimo tarptautinėje bendruomenėje ir diplomatinių santykių mezgimo su kitomis valstybėmis procesas. Šventasis Sostas jau 1919 m. kovo 30 d. formaliai pripažino Lenkijos valstybingumą. Birželio 6 d. prelatas Achille Ratti, jau anksčiau paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi, buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi Lenkijoje. Spalio 28 d. Varšuvos katedroje jis buvo konsekruotas vyskupu. Tačiau jis neilgai pasiliko Varšuvoje. Jau 1921 m. birželį buvo paskirtas Milano arkivyskupu ir kardinolu, o 1922 m. vasario 6 d., tai yra nuo konsekravimo vyskupu nepraėjus nė dvejiems su puse metų, jis buvo išrinktas popiežiumi Pijumi XI.

Lenkijos ir Šventojo Sosto diplomatinius santykius nutraukė po Antrojo pasaulinio karo valdžią Lenkijoje paėmę komunistai. Šventasis Sostas dar kurį laiką pripažino prieš karą paskirtą Lenkijos ambasadorių, kuris pokario metais buvo pavaldus egzilinei Lenkijos vyriausybei Londone. Devintajame dešimtmetyje buvo užmegzti neformalūs santykiai su komunistine valdžia, tačiau tikras diplomatinių santykių atkūrimas buvo įmanomas tik po komunistinės santvarkos žlugimo 1989 m.

Šiomis dienomis Lenkijoje taip pat minimos vyskupų konferencijos įkūrimo 100-osios metinės. Nors vyskupų konferencija buvo kuriama keliais etapais, pirmasis oficialus žingsnis ta linkme buvo apaštališkojo delegato prelato Achille Ratti sušauktas visų lenkų vyskupų suvažiavimas, įvykęs Varšuvoje 1919 m. kovo 12–14 dienomis.

Diplomatinių santykių užmezgimo ir vyskupų konferencijos įkūrimo šimtųjų metinių proga į Lenkiją nuvyko Vatikano valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Jis dalyvavo jubiliejiniame iškilmingame Lenkijos vyskupų konferencijos posėdyje, susitiko su Lenkijos prezidentu ir premjeru. Trečiadienį Dievo Apvaizdos šventovėje Varšuvoje kardinolas Parolin aukojo Mišias, kuriomis, kartu su lenkų sukaktimis, buvo paminėtos ir popiežiaus Pranciškaus išrinkimo šeštosios metinės.  (JM / VaticanNews)

2019 kovo 14, 15:56