Paieška

Vatican News
Lietuvos spaudos apžvalga Lietuvos spaudos apžvalga 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 9)

Arkivyskupas Pedro López Quintana, lig šiol vadovavęs nunciatūrai Vilniuje, popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Austrijoje, skelbiama Vilniaus arkivyskupijos svetainėje. „Prisiminkime jį savo maldose ir melskimės už naująjį nuncijų, kuris dar nežinom, kas bus. Savo maldoje palaikykime Šventąjį Tėvą ir taip pat su dėkingumu prisiminkime nuncijų Pedro López Quintana, kuris tiek daug darbavosi, ypač praeitais metais besirengiant popiežiaus Pranciškaus vizitui“ – sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Ketinama atkurti bažnyčią su 75 m. aukščio bokštu, skelbia Vakarų ekspresas. Kultūros ministerija pritaria, kad Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projektas būtų pripažintas valstybei svarbiu kultūriniu projektu. „Projektas yra labai svarbus Klaipėdos miestui ir ypač Evangelikų liuteronų parapijai, siekiant atkurti evangelikų liuteronų bendruomenės maldos namus ir įamžinti parapijiečių atminimą bei atkurti paveldosauginiu požiūriu labai reikšmingą objektą – bažnyčios bokštą“, – teigiama kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko pasirašytame rašte.

„Lietuvos žinių“ straipsnyje „Kunigas Julius Sasnauskas trokšta perduoti gerąją naujieną“ kalbama apie naują kunigo pranciškono Juliaus Sasnausko knygą. Knygos „Kraujomaiša“ pavadinimas ne vieną privertė aukštai kilstelėti antakius. Ką autorius norėjo pasakyti? Ši knyga jau šeštas J. Sasnausko tokio žanro kūrinys. Komentuojamose Biblijos ištraukose nerasi tiesioginio Šventojo Rašto ištraukų interpretavimo ir pritaikymo. Visa tai tarsi paskandinta kasdienių įvykių, emocijų sraute, prisiminimų fragmentuose, patirties detalėse.

„Už viską dėkokite – net ir už nesėkmes ar išbandymus“. Laikraštyje “Gimtoji žemė” – įspūdžiai iš susitikimo su teologijos mokslų daktaru, Ruklos įgulos kapelionu, egzorcistu, kunigu Arnoldu Valkausku, kuris pasakoja savo gyvenimo istoriją. Pasirinkdamas profesiją A. Valkauskas dvejojo – medicina ar kunigystė? Galop nusprendė studijuoti Kunigų seminarijoje. Mokėsi Romoje, o grįžęs apsigynė daktaro laipsnį.

Spindulys mirties fabrike. Portalas „Alfa“ primena apie lietuvių išgyventas kančias Štuthofo koncentracijos stovykloje. Prieš daugiau nei septynias dešimtis metų kovo viduryje 46-i lietuvių inteligentai pateko į pragarą žemėje, tarp jų buvo ir iš Panevėžio krašto kilusių žmonių. Vienas tokių – kunigas Alfonsas Lipniūnas, kurio vardu Panevėžyje dabar pavadinta progimnazija. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arūnas Bubnys sako, kad Štuthofo koncentracijos stovykla lietuvių istorinėje atmintyje yra bene svarbiausia iš visų nacių koncentracijos stovyklų. Keli šimtai Lietuvos gyventojų – žydai, lietuviai, kitų tautų atstovai šioje mirties stovykloje atsidūrė įvairiais keliais. Daugiau apie jų istoriją straipsnyje „Spindulys mirties fabrike“.

Dienraštis „Bernardinai.lt“ skelbia pokalbį su kunigu pranciškonu Arūnu Peškaičiu  apie rytietiškųjų praktikų pavojų krikščioniškajai pasaulėjautai,  taip pat ir apie turtingą krikščionybės lobyną, iš kurio, deja, nei patys semiamės, nei kitiems duodame. Pokalbis pavadintas „Gyvendami Kristaus malone atsargiai vertinkime rytietiškas praktikas“.

 


Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą. Kita dienraščio „Bernardinai.lt“ publikacija - Monikos Midverytės mintys apie pasninką. Pradėjome gavėnios laikotarpį, kai vėl prisimename įprastą dvasinę praktiką – maldą, pasninką ir išmaldą. Kaip ir kasmet, esame kviečiami apriboti savo asmeninius poreikius ir padėti stokojantiesiems. Pastaruoju metu tapo įprasta ieškoti naujų netradicinių pasninko formų, atsisakant to, ką labiausiai mėgstame, ar kam jaučiame tam tikrą priklausomybę (pradedant kava ir baigiant kompiuteriniais žaidimais).  Monika Midverytė kelia klausimą– kokio pasninko reikia šiandien ir kas tie vargšai, į kurių šauksmą turime atsiliepti? (Parengė DŽ)

2019 kovo 09, 11:08