Paieška

Vatican News
2018.10.17 Lionginas Virbalas, Arcivescovo di Kaunas (Lituania)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 2)

Pirmąjį mėnesio penktadienį paskelbta žinia apie arkivyskupo Liongino Virbalo atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų. Trumpu laišku jis paaiškina, kad ir toliau tęsia tarnystę pagal savo vienuolinį ir kunigiškąjį pašaukimą. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ dėkoja ištikimai Bažnyčioje tarnaujantiems kunigams bei pasauliečiams, atsiprašydamas už trūkumus laiduoja išliekančią maldos bendrystę.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Vilniaus arkikatedros bendruomenė kvietė pasirengti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventei maldos devyndieniu, o nuo penktadienio dalyvauti iki pirmadienio vyksiančioje pamaldų ir šventinių renginių programoje. Lietuvių jaunimo globėjo šventės proga Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras šeštadienį sukvietė moksleivius į programą „Pašaukti gyventi meile“. Vilniaus akademinis jaunimas rinkosi į Atsinaujinimo dieną „RESTART. Apie misiją“. Nuo penktadienio iki sekmadienio vyko tradicinis Vilniaus krašto ateitininkų renginys moksleiviams – akademinis Šv. Kazimiero savaitgalis.

Vilniaus arkikatedroje ir Bažnytinio paveldo muziejuje vyko ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai šv. Kazimiero gerbimo istorijai pažinti. Sekmadienį Vilniaus Kalvarijose šv. Kazimiero garbei skirtas maldos žygis „Už skaistumą“.

Šeštadienį Panevėžio vyskupijos institucijos drauge su Utenos dekanato organizatoriais surengė Atsinaujinimo dieną Utenos kultūros centre tema „Nebijok šventumo“. Į renginį kviečiantis plakatas papuoštas šv. Kazimiero atvaizdu ir popiežiaus Pranciškaus padrąsinimu: šventumas neatims iš tavęs nė lašo veiklumo, gyvumo ir džiaugsmo.

Lietuvos vyskupų kvietimu jau šeštus metus pirmąjį kovo sekmadienį meldžiamasi už pasaulyje pasklidusius lietuvius. Šia proga paskelbtame laiške primenama, kad šiuos metus Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais, o prieš 70 metų buvo įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė. Laiške iškeliamas kazimieriečių vienuolijos steigėjos Garbingosios Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės pavyzdys – ji teikė visokeriopą pagalbą tėvynainiams, kuriantiems gyvenimą svetur. Raginama sekti kilniu jos tarnystės pavyzdžiu, ypač rūpinantis tautiečiais, patekusiais į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės spąstus. Pažymima, kad šiemet LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas pirmąjį kovo sekmadienį meldėsi Kopenhagoje su tenykšte lietuvių bendruomene.

Praėjusį sekmadienį pasibaigusioje Vilniaus knygų mugėje katalikiškąsias žiniasklaidos priemones jau trečią kartą draugėn subūrė labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“. Fondo interneto svetainėje fotoreportažais atspindėti per keturias mugės dienas vykę susitikimai, knygų pristatymai, spontaniško bendravimo akimirkos.

Antradienį ir trečiadienį Telšiuose vyko Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos ir vyskupijų jaunimo centrų atstovų susitikimas. Susitikimo vaizdais Facebook paskyroje dalijasi vysk. Darius Trijonis. Įspūdžiais su žemaitiškais akcentais džiaugiamasi ir Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro svetainėje. Šiaulių vyskupijos svetainėje taip pat pranešama apie vykusį susitikimą ir būsimus renginius: rudenį vyksiantį jaunimo sielovados forumą ir 2020-aisias Šiauliuose vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Facebook paskyroje džiaugiasi praėjusį penktadienį VDU Katalikų teologijos fakultete vykusia jaunimo konferencija „Ar reikalingas krikščioniškų vertybių sugrįžimas į viešąjį gyvenimą“. Ganytojas taip pat dalijasi sekmadienio homilija, kur, komentuodamas Evangelijoje skambėjusį Jėzaus raginimą mylėti priešus, aptaria apgailėtiną šiandienos gyvenimo tikrovę, paženklintą didžiulio žmonių susipriešinimo. Pasak arkivyskupo, tam tikrą moralinę pusiausvyrą dar palaiko tikintieji, tačiau ir jie leidžiasi įsukami į susipriešinimo verpetus.

Lietuvos žiniasklaidos dėmesio nestokojo praėjusią savaitę Vatikane vykęs vyskupų susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos. Pirmadienį iš to susitikimo grįžęs LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniuje surengė spaudos konferenciją, kurioje išsamiai pasakojo apie susitikimo eigą, svarstytas temas ir nutarimus. Spaudos konferencijos medžiagą apibendrino LVK atstovė spaudai Ieva Urbonaitė-Vainienė.

Kauno arkivyskupijos svetainėje pranešama apie Lietuvos dvasininkų lankymąsi Krokuvoje, planuojant padėkos iškilmes pal. Mykolo Giedraičio beatifikacijos proga. Birželio mėnesį numatytos iškilmės Krokuvoje, po to Lietuvoje – Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje. Vyskupai Jonas Ivanauskas ir Algirdas Jurevičius interviu Lenkijos žiniasklaidai aptarė pal. Mykolo Giedraičio aktualumą šiandienos Bažnyčiai.

Interneto dienraštis „Bernardinai.lt“ šiemet mini 15 metų gyvavimo sukaktį. Kovo mėnesio maldyne „Magnificat“ skelbiamas interviu su portalo vyr. redaktore Rosita Garškaite. Ji dalijasi mintimis apie krikščioniškos žiniasklaidos galimybes prabilti plačiai auditorijai, ieškoti bendro pagrindo susikalbėti; kita vertus, redakcija pateikdama skirtingus požiūrius gali sulaukti priekaištų dėl aiškios pozicijos trūkumo.

Kauno arkivyskupijos svetainėje skelbiama išsami praėjusių metų ataskaita, kurioje aptarta arkivyskupijos institucijų, centrų bei bendruomenių veikla, pateikiami statistiniai ir finansiniai duomenys. Ataskaita buvo pristatyta vasario pabaigoje vykusiame arkivyskupijos kunigų susirinkime.

2019 kovo 02, 13:23