Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Vilniuje 2018 m. rugsėjo 22 d. Popiežius Pranciškus Vilniuje 2018 m. rugsėjo 22 d. 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (kovo 16)

Kas toliau, Šventasis Tėve? Praėjo dar vieni metai su popiežiumi Pranciškumi. „Bernardinai.lt“ portalas apžvelgia praėjusius metus.

Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas. „Bernardinai.lt“ skelbia Vilniaus arkivyskupijos informaciją apie  2019 m. kovo 13 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vykusį Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimą, kuriame svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai. Arkivyskupas Gintaras Grušas, neseniai dalyvavęs Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikime Vatikane, pasakojo apie susitikimo programą, temas, suaktualino ten girdėtas įžvalgas apie nepilnamečių apsaugą Bažnyčioje. Vatikane kalbėta apie vyskupo ganytojišką pareigą užtikrinti savo ganomųjų saugumą, ypač pačių mažiausių ir silpniausių. Šia atsakomybe jis turi dalintis su visais Bažnyčios nariais, įtraukti pasauliečius. Dažnai kartojamas žodis klerikalizmas veikiau reiškia piktnaudžiavimą užimamos pozicijos galia, o tai yra nusikaltimas.

Panevėžio vyskupija kovo 12 d. minėjo kunigo Alfonso Lipniūno gimimo metines. Vyskupijos svetainėje pristatoma kunigo biografija – nuo kelio kunigystės link iki pasipriešinimo režimui, įkalinimo, kanči.. Kurie buvo šalia kun. Alfonso Lipniūno liudija jo šventumą per savęs atsižadėjimą, rūpinantis visais, kurie stokoja. Jo meilė Dievui, artimui, auka, drąsa, klusnumas Bažnyčiai per vyskupą – autentiško krikščionio, kataliko pavyzdys, kuris visuomet ir visais laikais aktualus. 2005 m. Panevėžio vyskupijoje pradėta beatifikacijos byla dėl kun. Alfonso Lipniūno kankinystės. Tikintieji gavę Viešpaties malonių, per Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno užtarimą, prašomi informuoti Panevėžio vyskupijos kuriją.

Marijos diena Šiluvoje: atgaila ir atsivertimas gali pakeisti mūsų gyvenimo istoriją. Kovo 13-ąją, neseniai pradėtu gavėnios laiku, Šiluvos šventovėje gausūs piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, parapijos bendruomenė šventė Marijos dieną. Šią dieną piligriminę kelionę surengė Jonavos dekanatas, dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo žmonėms klausyklose. Iškilmingos šv. Mišios vidudienį buvo švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, praneša Kauno arkivyskupijos svetainė.

Tėvas Aldonas: sekti norisi džiaugsmingu žmogumi. Tai laikraščio „Kauno diena“ publikacija, kurioje 2019-ųjų, paskelbtų Jėzuitų misijos Lietuvoje metais, proga siūlomas interviu su jėzuitų kunigu  Aldonu Gudaičiu. Sakoma, kad, norint būti arčiau Dievo, reikia pažinti gerą kunigą. Tokiu tiltu į tikėjimą ir tikrųjų vertybių atsivėrimą daugeliui yra kunigas Aldonas. Gebėjimas šiltai bendrauti, subtiliai išklausyti, puikus humoro jausmas traukia prie šios asmenybės jauną ir seną, kasdien ir per šventes.

Kovo 11-ąją – garbės piliečio vardas Trakų klebonui Jonui Varaneckui. Trakų žemės laikraštis praneša, kad minint Kovo 11-ąją, Trakų parapijos dekanui kunigui klebonui Jonui Varaneckui buvo suteiktas Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. Pilnutėlėje žmonių Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Arūnas Poniškaitis. Po jų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė paskelbė, kad Trakų klebonui J. Varaneckui už nuopelnus kraštui, jo kultūrai bei dvasingumo puoselėjimui suteikiamas garbės piliečio vardas bei įteikė specialų medalį.

2019 kovo 16, 13:54