Paieška

Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta

Savaitė Lietuvoje (kovo 23)

Antradienį minėta šventojo Juozapo iškilmė. Kun. Roberto Urbonavičiaus straipsnyje „Bernardinai.lt“ dienraštyje šventasis Juozapas vadinamas „Ne kalbos, bet veiklos žmogumi“.

Kunigas pastebi, kad šį šventąjį tikintieji labiau pratę sutikti prie Kalėdų prakartėlės, o ne gavėnios kelionėje, tačiau taip pat primena kad Šv. Juozapo globai patikėta visa Bažnyčia, o jo vardas minimas eucharistinėse maldose. Straipsnio pabaigoje rašoma: „Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu ir užtarimu“.

Šią mintį, paskanindamas gražiu krikščionišku humoru, „Marijos radijo“ „Dievo žodžio“ laidoje plėtojo kun. Arūnas Simonavičius. Jo nuomone, minint šventąjį Juozapą labai tiktų drauge švęsti ir „Vyrų dieną“ – vyrai taip pat kenčia dėl menkos savivertės, jiems reikia pagarbos bei dėkingumo ženklų.

Šv. Juozapo iškilmei skirtomis mintimis socialiniame tinkle Facebook pasidalijo ir arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Jis apmąsto ieškančio Juozapo paveikslą pagal Luko evangelijos (Lk 2, 41–52) skaitinį. „Po vaikystės tikrumo  <...> daug kam ateina laikas, kai Dievas tarsi kažkur dingsta. Žmogus išeina lyg Juozapas iš šventovės į gyvenimą, į kelionę. Reikia šiek tiek laiko, kol suvokia, kad nebėra Viešpaties kartu. Tada pradeda ieškoti įvairiuose keliuose, tarp įvairių pažįstamų... “. Mintys baigiamos malda: „Šv. Juozapai, Dievo ieškančiųjų Palydėtojau, melski už mus“.

Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ „Bernardinai.lt“ dienraštyje plačiau paaiškina tai, ką trumpai pranešė atsistatydindamas iš ordinaro pareigų ir grįždamas darbuotis pagal vienuolinį ir kunigiškąjį pašaukimą. Po maldos ir poilsio laiko užsienyje jis planuoja aktyviau įsitraukti į jėzuitų bendruomenės veiklą Lietuvoje.

Trečiadienį vykusioje Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje arkivyskupijos valdymą aptarė apaštališkasis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Jis minėjo, kad arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ taip pat talkins Kauno arkivyskupijoje teikiant Sutvirtinimo sakramentą.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė susieja, kad šv. Juozapo dieną minimas taip pat „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ gimtadienis. Ji primena, kad prieš 50 metų iš anuomet aktyviai apaštalavusių kunigų Sigito Tamkevičiaus ir Juozo Zdebskio sovietų valdžios funkcionieriai atėmė kunigo registracijos pažymėjimus. Straipsnis pavadintas vyskupo tremtinio Vincento Sladkevičiaus parašyto padrąsinimo laiško žodžiais: „Vienintelė svarbi yra Viešpaties registracija“.

Praėjusį penktadienį Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 40-mečio minėjimas.

Kovo mėnesį minėtas vyskupų emeritų Juozo Matulaičio ir Juozo Žemaičio vyskupystės 30-metis.

Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje dangiškojo Globėjo dieną klierikams suteikti lektorių ir akolitų skyrimai. Tą dieną pagal tradiciją seminarijoje rinkosi jos buvę auklėtiniai. Po Mišių vyko Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos mokytojų ir mokinių parengtas spektaklis.

Praėjusį penktadienį Vilniaus rotušėje įteikti sertifikatai devyniems nematerialaus kultūros paveldo vertybių saugotojams. Tarp jų yra ir krikščioniškojo paveldo vertybių: pristatyta verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, taip pat Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymas. Tarp 2017 m. pažymėtų nematerialaus kultūros paveldo vertybių krikščioniškąją tradiciją atspindėjo Kūčių šventimas ir Kryžių lankymo tradicija Griškabūdžio apylinkėse. UNESCO reprezentatyviajame nematerialaus kultūros paveldo sąraše yra įtraukta kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje.

Kovo mėnesį Fatimoje vykusiuose VII tarptautinių religinio turizmo seminarų renginiuose dalyvavo ir Šiluvos šventovės atstovai. Raseinių rajono savivaldybė pernai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Oremo savivaldybe, kuriai priklauso Fatima.

Lietuvos šeimos centro leidžiamame „Aplinkraštyje“ pasakojama apie vyskupijose jau veikiančias ir naujai planuojamas programas. Pranešama apie naują programą, skirtą sužadėtiniams, dar nepriėmusiems Sutvirtinimo sakramento. Dovydo Kučinsko siūloma programa grindžiama katekizmo Youcat grupiniu aptarimu. Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre surengtas naujas seminaras „Misija– kalbėti, kad būtum išgirstas“. Jis skirtas tėvams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai – dalijamasi patirtimi, kaip megzti santykį, kaip „nepersūdyti entuziazmu“.

Praėjusią savaitę Vilniuje lankėsi katalikų studentų Focus Missionaries draugijos misionieriai iš JAV. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Milda Vitkutė kalbino jaunimo evangelizaciją vykdančius Focus misionierius, per tylą ir Dievo žodžio apmąstymą mezgančius „sielas pagaunantį džiaugsmo tinklą“.

Šeštadienį Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko tradicinė Lietuvos šeimos centrų metinė konferencija apie sužadėtinių dvasinį palydėjimą. Tai renginys, skirtas savanoriams sužadėtinių rengėjams, kunigams, lektoriams ir visiems pastoracinio darbo su sužadėtiniais dalyviams.

Šeštadienį Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete vyko Prezidento rinkimų debatai, kuriuose siekta išryškinti kandidatų į prezidento postą vertybines nuostatas remiantis krikščioniškąja pasaulėžiūra. Renginį „Krikščioniškasis rentgenas“ moderavo apžvalgininkas Tomas Viluckas ir politologas Vytautas Sinica, renginio globėjas – vyskupas Kęstutis Kėvalas.

(Kastantas Lukėnas)

2019 kovo 23, 13:25