Paieška

Vatican News
Pirmieji nuolatiniai diakonai Italijoje Pirmieji nuolatiniai diakonai Italijoje  (Foto Archivio Storico della Pia Società San Gaetano)

Prieš 50 metų – pirmieji nuolatiniai diakonai Italijoje

Šeštadienį, kovo 23 dieną, Šv. Kajetono draugija iškilmingomis Mišiomis Romos Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje minėjo 50-metį.

1969 m. sausio 22 d., Vičencoje buvo įšventinti pirmieji septyni nuolatiniai diakonai Italijoje ir pasaulyje. Visi jie priklausė Šv. Kajetono draugijai, popiežiaus teisių misionieriškai kongregacijai, kuri gimė 1941 m. kun. Ottorino Zanon iniciatyva. Šios svarbios sukakties proga kongregacija kovo 23 d. Romos Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje surengė konferenciją tema „Tarnauk kaip Jėzus“. „Tie pirmieji diakonai prisidėjo atveriant naują tarnystės Italijos Bažnyčioje etapą“, laiške kongregacijai rašė kardinolas Gualtiero Bassetti, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas. „Šiandien jūsų, diakonų, jau 5000, dauguma vedę, dosniai besidarbuojantys ir vedini autentiškos bendrystės dvasios vietinėse bažnyčiose“, rašė kardinolas, palinkėdamas, kad šis minėjimas paskatintų daugiau domėtis diakonyste, pašvęstąja tarnyste, leidžiančia diakonams užimti ypatingą vietą krikščioniškų bendruomenių santykių audinyje.

Šeštadienį senajame abatijos vienuolių refektoriuje vyko konferencija, kurioje dalyvavo arkivyskupas  Josè Rodriguez Carballo, Pašvęstojo gyvenimo ir apaštalinio gyvenimo bendruomeniųkongregacijos sekretorius, ir kunigas Luca Garbinetto, priklausantis Šv. Kajetono bendruomenei. Po konferencijos vyko Šv. Mišios, kurioms vadovavo arkivyskupas Carballo, koncelebravo draugijos vyresnysis kun. Venanzio Gasparoni. Anksčiau šiais metais vykusių šventinių renginių metu jis sakė, jog pirmuosius nuolatinius diakonus Italijoje parengęs kun. Zanon buvo pranašas visai Katalikų Bažnyčiai, šiandien siekiančiai naujais pastoraciniais keliais atsiliepti į pasaulio reikalavimus. Pasak jo, nuolatinės diakonystės tarnystė, kurią vykdo daugelis santuokoje gyvenančių vyrų, sparčiai auga daugelyje regionų ir yra vienas iš tinkamiausių bažnytinio atsinaujinimo ženklų šiandienos krikščioniškose bendruomenėse.

Nuolatinės diakonystės penkiasdešimtmetis Italijoje pradėtas minėti sausio mėnesį Vičencoje, vasario mėnesį - Krotonėje, kur buvo surengtos konferencijos. Rugpjūtį numatytas susitikimas Vičencoje, kur kartu su Italijos Caritas rengiama nacionalinė diakonų bendruomenės konferencija. (DŽ / Pia Società San Gaetano)

2019 kovo 23, 16:13