Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus ir kard. Godfried Danneels 2015 m. Popiežius Pranciškus ir kard. Godfried Danneels 2015 m. 

Popiežiaus užuojauta mirus kard. Godfriedui Danneelsui

Ketvirtadienį, kovo 14-ąją, mirė Briuselio-Mecheleno arkivyskupas emeritas kard. Godfried Danneels.

Popiežius Pranciškus, šiomis dienomis dalyvaujantis gavėnios rekolekcijose, sužinojęs apie kardinolo mirtį, pasiuntė užuojautos telegramą dabartiniam Briuselio-Mecheleno arkivyskupui. Popiežius su dėkingumu prisimena velionio kardinolo uolią ganytojišką tarnystę Belgijos katalikų labui, o taip pat dalyvavimą sinoduose ir Romos kurijos dikasterijų veikloje. Meldžiu Kristų, mirties ir blogio nugalėtoją, rašo Pranciškus, kad priimtų mirusįjį į savo taikos ir džiaugsmo karalystę.

Godfried Danneels gimė 1933 m. birželio 4 d. Belgijos Briugės vyskupijoje. Studijavo teologiją Liuveno katalikų universitete. 1957 m. jam suteikti kunigo šventimai. 1961 m. apsigynė teologijos daktaratą Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Po studijų buvo paskirtas Briugės kunigų seminarijos dvasios tėvu ir vėliau dėstytoju Liuveno universitete. 1977 m. pabaigoje popiežius Paulius VI kunigą Danneelsą paskyrė Antverpeno vyskupu. Po dvejų metų, jau popiežius Jonas Paulius II vyskupą Danneelsą paskyrė Briuselio-Mecheleno arkivyskupu, o 1983 m. – kardinolu.

Kardinolas Danneelsas 31 metus vadovavo Briuselio-Mecheleno arkivyskupijai, 29 metus buvo Belgijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kaip Bažnyčios Belgijoje atstovas arba popiežiaus skyrimu dalyvavo dvylikoje Vyskupų sinodų. Dalyvavo 2005 m. ir 2013 m. konklavose, kuriose buvo išrinkti Benediktas XVI ir Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 14, 15:51