Paieška

Vatican News
Dokumento pasirašymas Dokumento pasirašymas  (Vatican Media)

Nuo Sinodo sušaukimo iki baigiamojo dokumento

Pirmadienį Loreto šventovėje popiežiaus pasirašytas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“ vainikuoja gana ilgą procesą, prasidėjusį prieš dvejus metus.

Popiežiaus pasirašytas dokumentas – posinodinis apaštališkasis paraginimas – dar nepaskelbtas. Oficialus jo pristatymas įvyks antradienį, balandžio 2 d., Vatikano spaudos salėje. Dokumento pasirašymo dieną kiek prasisklaidė neaiškumai dėl jo pavadinimo. Iš pradžių buvo skelbta, kad jis vadinsis pirmaisiais jo ispaniško teksto žodžiais „Vive Cristo, esperanza nuestra“, dabar jau aišku, kad jis, kaip ir beveik visi oficialūs popiežių mokymo dokumentai, turės lotynišką pavadinimą „Christus vivit“. Nesusipratimų buvo kilę greičiausiai dėl to, kad apie dokumento pasirašymą buvo pranešama remiantis popiežiaus Pranciškaus rašytu originaliu ispanišku teksto variantu. Balandžio 2-ąją dokumentas dienos šviesą išvys iš karto keliomis kalbomis.

Kaip visi posinodiniai apaštališkieji paraginimai, taip ir šis, yra ilgokai trukusio Sinodo proceso rezultatas. Jaunimui skirto vyskupų Sinodo atveju pirmasis šios proceso momentas buvo popiežiaus Pranciškaus laiškas jaunimui, paskelbtas 2017 m. sausio mėnesį. Pranešdamas jaunimui apie rengiamą Sinodą ir kviesdamas įsitraukti į pasirengimus laiške popiežius, be kita ko, rašė: „Geresnės ateities kūrime turite dalyvauti ir jūs su savo troškimu keisti pasaulį, su savo dosnumu. Nebijokite klausyti Šventosios Dvasios, kuri jus kviečia drąsiai rinktis, nedvejokite, kai sąžinė jus ragina rizikuoti sekant Viešpačiu. Bažnyčia nori įsiklausyti į jūsų balsą, jūsų jautrumą, jūsų tikėjimą, taip pat į jūsų abejones ir kritiką. Garsiai išsakykite savo nuomonę, ją teišgirsta jūsų bendruomenės ir ganytojai.“

Po šio popiežiaus paraginimo sekė keli konkretūs pasirengimų etapai. Pernai kovo mėnesį Romoje buvo sušauktas priešsinodinis jaunimo forumas, o birželį buvo paskelbtas  oficialus Sinodo asamblėjos darbo dokumentas – Instrumentum laboris – kuris buvo redaguojamas atsižvelgiant į viso pasaulio Vyskupų konferencijų pateiktas pastabas  ir į daugiau kaip 100 tūkst. jaunuolių atsakymus į Sinodo sekretoriato parengtą klausimyną. Galiausiai pernai spalio mėnesį tris savaites vyko jaunimui skirto Vyskupų sinodo susirinkimas, kuriame dalyvavo visų vyskupų konferencijų atstovai, jaunimo sielovados ekspertai ir paties jaunimo atstovai. Sinodo darbo rezultatas – 167 baigiamieji pasiūlymai. Jais remdamasis, tačiau neįpareigotas tiksliai jų laikytis, dabar popiežius skelbia oficialų savo mokymo dokumentą – posinodinį apaštališkąjį paraginimą, kuris buvo pasirašytas jau šį pirmadienį Loreto Marijos šventovėje, o pristatymo laukiama ateinančios savaitės antradienį.  (JM / VaticanNews)

2019 kovo 25, 17:27