Paieška

Vatican News
2019.03.19 social media, comunicazione, persone, network, interazione, internet, rete digitale, smartphone

Įžeidimas ir blogis internete. Nuo „patinka“ iki nuodėmės išpažinimo

„Tiek, kurie „palaikina“ įžeidimą turi atlikti išpažintį, nes „patinka“ paspaudimu dalijasi blogiu“ – sako italas vyskupas Ambrogio Spreafico, Frozinonės ganytojas. Vyskupas Spreafico, Italijos vyskupų konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas kalbėjo Pelenų trečiadienio apeigose, kuriomis krikščionys pradeda gavėnios laikotarpį, praneša italų dienraštis „Il Fatto Quotidiano“.

Vyskupas Pelenų trečiadienio apeigų homilijoje kalbėjo apie socialiniuose tinkluose skleidžiamą neapykantą. Nebūtinai viskas, kuo dalijamasi ir džiaugiamasi, yra visuomet gerai. Pakanka pažiūrėti, kaip paprastai dalijamasi niekinančiais nusistatymais ir žodžiais, įžeidimais. Mums, krikščionims, „patinka“ pridėjimas prie įžeidžiančios ar piktos žinios yra nuodėmė, kurią reikia pripažinti ir išpažinti klausykloje.

Pasak ganytojo, vis rimtesni ir kasdieniai atvejai paverčia internetą smurto kurstytoju ir garsintoju. Tai pasidarė pakankamai rimta ir plačiai paplitusi problema, ypač atsižvelgiant į kraštutinius atvejus, galinčius privesti net prie savižudybės tuos, į kuriuos nutaikyti tokie puolimai. Visai paprasta per internetą skleisti ir dalytis pasisakymais ar nusistatymais prieš tai nesusimąsčius. Piršto spustelėjimas, kuriuo pridedame „patinka“, ne visuomet skleidžia žmogiškumą, kuris turėtų būti visiems bendras, nepaisant mūsų teisėtų nuomonių ir vertinimo skirtingumų, kurie atskleidžia dialoguojančios visuomenės kilnumą.

Pasak vyskupo, paprastas spustelėjimas reiškia dalijimąsi blogiu, nes įžeidimas, nesvarbu, raštu ar žodžiu, visuomet yra blogis, įžeidžia, ir visi, kurie tuo pasidalija, yra blogio ir apsileidimo bendrininkai. Tai tik daugina blogį, jį padaro dar sunkesnį, sakė vyskupas. Ganytojas priminė Jėzaus žodžius apie pyktį „Kalno pamoksle“: „Kas sako savo broliui: „Pusgalvi!“, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: „Beproti!“, tas smerktinas į pragaro ugnį“ (Mt 5, 22).

Tai aiškūs žodžiai, įspėjantys apie žodžiais išliejamą pyktį ir asmenis, kurie juo dalijasi, skleisdami nedraugiškumą, susiskaldymą, atmetimą ir niekam nenaudingus kivirčus. Pasak Jėzaus, pikti žodžiai, sužadindami nedraugiškumą, gali nuvesti iki kito eliminavimo.

Visi karai, įskaitant žodžių karus, prasideda žmogaus širdyje, jausmuose ir mintyse ir reikia pripažinti, kad jie pavojingi. Šiandien turėtų būti priešingai, turėtų būti laikas kuo žmogiškesniam, mandagiam ir nepiktam žodynui. Visiems mums to reikia, sakė vyskupas. Pasak jo, tai nereiškia, kad visi turime būti vienos nuomonės apie viską. Skirtingumai yra turtas, tačiau jais reikia dalytis pasitelkiant kantraus dialogo, susitikimo ir taikios diskusijos kultūrą. Internetas yra puiki galimybė, pasinaudokime ja kitam palaikyti, o ne griauti. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 21, 18:17