Paieška

Vatican News
Vaikų išnaudojimas Vaikų išnaudojimas 

Vienuolijų vyresniųjų pareiškimas: nulenkiame iš gėdos galvas

Susitikime dėl nepilnamečių apsaugos Vatikane dalyvaus dvidešimt du vyrų ir moterų vienuolijų atstovai. Kaip žinia, vienuolijoms priklauso daugybė mokyklų, kai kuriais atvejais šimtamečių, ir socialinių centrų, kuriuose buvo padedama daugybei atstumtų, pamestų, niekam nereikalingų vaikų. Ir šiuo metu vienuolijos rūpinasi daugybe vaikų, kai kuriais atvejais išgyvenusių be galo daug, pabuvusių vergais ar kareiviais. Iš kitos pusės, kaip rodo parengtos ataskaitos apie keletą pastarųjų dešimtmečių, seksualinis vaikų išnaudojimas neaplenkė ir vienuolinių mokyklų, darželių, ligoninių. Yra labai skaudžių atvejų, kai jose dirbusių kunigų, vienuolių ar pasauliečių išnaudojimas truko daug metų, palietė dešimtis vaikų ir nebuvo laiku sustabdytas.

„Nulenkiame galvas iš gėdos, kai suprantame, jog tokie piktnaudžiavimai vyko mūsų kongregacijose ir ordinuose, mūsų Bažnyčioje. Išmokome, jog išnaudotojai sąmoningai slepia savo veiksmus ir yra manipuliuotojai. Nėra lengva apčiuopti šiuos išnaudojimus. Mūsų gėda dar didesnė, nes nesuvokėme, kas dedasi. Kai žvelgiame į mūsų ordinų ir kongregacijų provincijas ir regionus, pripažįstame, jog reakcija tų, kurie užėmė atsakingas vietas nebuvo tokia, kokios reikėjo. Jie neatpažino aliarmo ženklų arba nesugebėjo į juos pažiūrėti rimtai“, – rašoma Vienuolijų vyresniųjų sąjungos deklaracijoje.

„Viliamės, jog Šventoji Dvasia darbuosis visa savo galia per šias tris (susitikimo) dienas. Trys dienos yra trumpas laikas. Tačiau tikime, kad mūsų Bažnyčioje pučiant permainų vėjams, su visų gera valia gali būti pradėti nauji svarbūs procesai, steigiamos atsakingos atskaitomybės institucijos ir stiprinamos jau egzistuojančios“.

Vaikų išnaudojimas yra blogis visur ir bet kokiu laiku, dėl to negali būti svarstymų. Vienuolijų vyresnieji įsipareigojo pripažinti ir paskelbti padarytas klaidas, padėti nukentėjusiems, mokytis iš jų pačių išklausyti ir padėti, pradėti specialias formacijos iniciatyvas savo institucijose, siekti proto ir širdies atsivertimo, nes be to neveiks ir geros taisyklės.

„Galiausiai ir svarbiausiai trokštame kreiptis tiesiogiai į išgyvenusius ir jų šeimas: pripažįstame, jog bandymas spręsti šias problemas buvo neadekvatus, nesugebėjimas suvokti jūsų skausmą gėdingas. Iš visos širdies jūsų atsiprašome ir apgailestaujame. Jūsų taip pat prašome patikėti mūsų gera valia ir mūsų nuoširdumu. Jus kviečiame darbuotis su jumis, kad sukurtume struktūras ir užtikrintume maksimalų rizikos sumažinimą“, – rašo vienuolijų vyresnieji. (RK / Vatican News

Dievo meilė tobula
2019 vasario 20, 17:19