Paieška

Vatican News
Jacques’o Hamelio premijos įteikimas filmo „Penktoji Evangelija“ režisierei Christelle Ploquin Jacques’o Hamelio premijos įteikimas filmo „Penktoji Evangelija“ režisierei Christelle Ploquin  (Vatican News)

Tarptautinės katalikų žurnalistų dienos Lurde

250 žurnalistų dalyvavo Lurdo Marijos šventovėje nuo sausio 30-osios iki vasario 1-osios vykusiose dvidešimt trečiosiose Pranciškaus Salezo tarptautinėse žurnalistų dienose.

Lurde prieš daugiau kaip 160 metų vykę Nekaltai Pradėtosios apsireiškimai nė kiek neprarado aktualumo ir svarbos. Ši vieta turėtų būti svarbi visiems, kiekvienam žmogui, taip pat abejojantiesiems, netikintiesiems. Kiekvienas žmogus tam tikra savo dalele yra „Nekaltasis Prasidėjimas“, nes Dievo Motinos „tebūnie“, leidęs Dievui įsikūnyti, visiems atveria tikėjimo ir išganymo kelią, kelią į Jėzų, jo šviesą ir tiesą, įraše kreipdamasis į žurnalistų dienų dalyvius kalbėjo Jeanas Vanier, „Arkos“ bendruomenės įkūrėjas, “Tikėjimo ir šviesos“ judėjimo pradininkas. Jis linkėjo katalikams žurnalistams būti Dievo tiesos ir šviesos žmonėmis, skelbti tiesą pasauliui, kuris dažnai tenkinasi daline tiesa ar net melu. Jeanas Vanier prašė liudyti gailestingumą, padėti kiekvienam žmogui, nesvarbu, kas jis, kad mūsų pasaulis būtų broliškesnis.

Lurde vykusių tarptautinių žurnalistų dienų tema: „Žurnalizmas ir įsitikinimai“. Ji verčia klausti: kas yra žurnalizmas? Ar mūsų laikų žurnalizmas iš tikrųjų yra tiesos ieškojimas, ar tik nuomonės apie tiesos paieškas perdavimas? Kokią įtaką tam daro žmogaus įsitikinimai?  Apie tai kalbėjo į Lurdą iš Vatikano nuvykęs Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Ruffini. Pasak jo, įsitikinimai tarnauja tiesos perdavimui, jei jie patys yra įsišakniję tiesoje. Jei jų šaknys suleistos į melą, tuomet ir žurnalisto darbas ne veda į tiesą, bet klaidina. Pasak Paolo Ruffini, labai rimta mūsų laikų žurnalizmo problema yra paviršutiniškumas, lėkštumas.

Kelios dešimtys prelegentų, daugiausia prancūzai katalikai žurnalistai, taip pat medijų ekspertai iš Vokietijos, Indijos, Libano, Amerikos ir Afrikos šalių dalijos įžvalgomis apie įsitikinimų vaidmenį ir reikšmę, apie savo įsitikinimus ginančių žmonių atsakomybę visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, politikoje, kultūroje, mokykloje, šeimoje.

Lurdo šventovę, kurioje vyko tarptautinės katalikų žurnalistų dienos, kasmet aplanko penki milijonai maldininkų. Apie piligrimų, ligonių, juos lydinčių savanorių, taip pat turistų priėmimą, dvasinį ir sielovadinį palydėjimą žurnalistams pasakojo vietinės Tarbo vyskupijos ganytojas ir šventovės generalinis sekretorius. Jie pranešė apie planus artimiausiu metu dar labiau praplėsti aikštę prie Marijos apsireiškimų grotos, kad vienu metu, bet atskirai, prie grotos ir šaltinio galėtų prieiti ir ligoniai, kuriems čia skiriamas ypatingas dėmesys, ir visi kiti. Dar viena naujovė – Tarbo vyskupijos jaunimo sielovada Lurdo šventovėje šv. Valentino dieną, kartu pasiūlant galimybę slidinėti Pirėnų kalnuose.

Penktadienį, paskutinę žurnalistų susitikimo dieną, buvo pagerbtas gyvybės kainą už įsitikinimus sumokėjęs kunigas Jacques’as Hamelis. Katalikų medijų federacijos įsteigta Jacques’o Hamelio premija šiemet suteikta filmo „Penktoji Evangelija“ kūrėjams. Apdovanojimą įteikė Ruano arkivyskupas Dominique Lebrun, premijos skyrimo komisijos primininkas, premijos įteikime taip pat dalyvavo kunigo Hamelio sesuo Roseline. Filme pasakojama apie 1994 m. Alžyre nužudyto dominikono palaimintojo Henri Vergès dvasinį palikimą. Vienuolis rašytojas paskelbtas palaimintuoju pernai gruodžio 8 d. kartu su kitais kankiniais – Tbihirino vienuoliais ir Orano vyskupu.

Jei nėra vilties – nėra horizonto, nėra gyvenimo. Viltis yra gyvenimas. Kai nežinome, iš kur ateiname – nėra kelio pirmyn, nėra ateities. Mūsų ateitis įsišaknijusi mūsų praeityje. Turime kalbėti apie viltį. Žurnalistų darbas – skelbti viltį,  sakė Pranciškaus Salezo tarptautinėse žurnalistų dienose dalyvavęs rašytojas ir žurnalistas Jeanas Birnbaumas, „Le Monde des Livres“ vyriausias redaktorius.

Lurde vykusias dvidešimt trečiąsias Pranciškaus Salezo tarptautines žurnalistų dienas surengė Katalikų medijų federacija ir Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija. Kartu su 250 katalikiškos žiniasklaidos atstovų iš įvairių šalių, dalyvavo ir keletas dikasterijos žurnalistų, tarp jų – lietuvių redakcijoje dirbantis Saulius Augustinas Kubilius. (Vatican News)

2019 vasario 02, 15:37