Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškus Kaune Popiežiaus Pranciškus Kaune  (Vatican Media)

Savaitės Lietuvoje apžvalga (vasario 3)

Šeštadienį Lietuvoje minėta Pašvęstojo gyvenimo diena ir pagerbtas šis Bažnyčią gaivinantis pašaukimas. Kristaus Paaukojimo šventės ir Pašvęstojo gyvenimo dienos proga Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko adoracija, švęstos Mišios.

Kastantas Lukėnas – Kaunas

Vyskupijos kurijoje vyko konferencija tema „Kaip nesusirgti depresija“. Vilniuje pašvęstojo gyvenimo nariai taip pat dalyvavo jiems skirtoje konferencijoje, o Vilniaus arkikatedroje vyko adoraciją, buvo švenčiamos Mišios. Kauno arkikatedroje prieš Kristaus Paaukojimo šventės pamaldas jungtinis vienuolių choras giedojo Akatistą. Vilkaviškio vyskupijoje veikiančių vienuolijų atstovai Pašvęstojo gyvenimo dieną šventė Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šiaulių katedroje Grabnyčių dieną švęstos Mišios vyko procesija su žvakėmis; buvo meldžiamasi už vienuolijų narius, taip pat naujus pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Kaišiadorių vyskupija taip pat kvietė tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui: šioje nedidelėje vyskupijoje veikia 4 moterų vienuolijos.

Sekmadienį Juodšilių Pal Mykolo Sopočkos bažnyčioje iškilmingai pasitiktos pirmojo laipsnio šv. Uršulės Leduchovskos relikvijos. Iškilmingoms Mišioms vadovavo vyskupas Darius Trijonis. Juodšilių bendruomenėje šis įvykis pažymėtas taip pat koncertu ir šventine programa vaikams. Juodšiliuose nuo 1924 m. veikė šv. Uršulės įsteigta uršuliečių kongregacija, globojusi našlaičius ir vargstančius vaikus. Uršuliečių iniciatyva Juodšiliuose buvo atidaryta mokykla, ligoninė, pradėta bažnyčios statyba. Pati šventoji Uršulė Leduchovska keletą kartų lankėsi Vilniuje, taip pat Juodšiliuose. Ses. Uršulę šventąja 2003 m. paskelbė šventasis popiežius Jonas Paulius II. Juodšiliuose šv. Uršulės Leduchovskos vardu pavadinta gimnazija ir gatvė. Gimnazijos muziejuje puoselėjamas jos šventosios Globėjos atminimas.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašytas praėjusią savaitę Vilniuje Valdovų rūmuose vykęs mecenato pagerbimas: Nacionalinio mecenato ženklas įteiktas bendrovės „Teltonika“ savininkui Arvydui Paukščiui, milijonu eurų parėmusiam Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą.

Kitas šio laikraščio straipsnis taip pat susijęs su mecenatyste. Žiniasklaidoje jau įvairiopai nušviestas Vilniuje įgyvendintas filantropijos projektas, Viktoro ir Danguolės Butkų šeimos lėšomis atidarytas modernaus meno muziejus MO. Straipsnyje „Muziejaus MO istorijos tęsinys“ pasakojama apie daugeliui nežinomą priešistorę, mecenatų Butkų šeimos istoriją, kurioje išryškėja kilni jų senelių karta – Lietuvos patriotai, švietėjai, kaip daugelis patyrę tremtinių dalią.

Telšių vyskupijos dekanatų centruose nuo sausio mėnesio rengiami „Palaiminimų šeštadieniai“ – tai visuomenei atviri renginiai, skirti visiems norintiems geriau pažinti krikščionybę. Renginiai pradedami kultūros centre, po to švenčiamos Mišios bažnyčioje. Taip tęsiama praėjusiais metais Telšiuose vykdyta Palaiminimų sekmadienių iniciatyva, sulaukusi didelio susidomėjimo. Sausio viduryje Gargžduose į pirmąjį Palaminimų šeštadienį susirinko 500 dalyvių. Jo programa tiesiogiai transliuota Telšių vyskupijos „YouTube“ kanalu. Apie pavykusį renginį taip pat rašyta „XXI amžiaus“ reportaže. Ateinantį šeštadienį Palaiminimų šeštadienis vyks Naujojoje Akmenėje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje primenama apie sausio pradžioje Telšiuose vykusią Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos vadovų konferenciją, kurios metu buvo aptariami katalikiškos mokyklos įsivertinimo kriterijai. Asociacijos pirmininkė Rūta Šalkauskienė interviu aptaria katalikiškos mokyklos tikslus ir veikimo būdus. Į klausimą apie evangelizacijos prielaidas ji atsako vienareikšmiai: jei nėra asmeninio susitikimo, evangelizacija nevyksta; pirmiausia svarbu susitikti kitą žmogų ir priimti jį kaip vertingą.

Maldyno „Magnificat“ „Istorinių datų“ skiltyje istorikas dr. Liudas Jovaiša primena, kad sausį sukako šimtmetis nuo architekto ir skulptoriaus Antano Vivulskio mirties. Biografinėje apybraižoje pabrėžiama, kad jis jaunystėje svarstė rinktis dvasininko kelią; katalikybė jam reiškė daugiau už tautybę. Šis plataus kultūrinio horizonto menininkas svarbiausius kūrinius sukūrė Lietuvoje; vienas iškiliausių darbų – Apreiškimo koplyčia Šiluvoje. Antano Vivulskio gyvenime derėjo Dievo, Tėvynės ir artimo meilė. 1919 metų sausį Vilniuje jis užsirašė savanoriu ginti miestą nuo bolševikų. Atėjusiam jo pakeisti kitam sušalusiam savanoriui jis kaip šv. Martynas atidavė savo milinę, tačiau pats mirtinai peršalo. Užupio bendruomenė ėmėsi iniciatyvos įamžinti šį kilnų gestą kareiviškos milinės skulptūra-horeljefu ant Užupio gatvės 5-uoju numeriu pažymėto namo.

Istorikas Liudas Jovaiša pateikia ir kitų  šiais metais minėsimų jubiliejinių sukakčių sąrašą. Prieš 300 m. pirmą kartą paminėta Nemunėlio Radviliškio koplyčia, o prieš 250 m. – Palėvenėlės koplyčia; jos ilgainiui tapo parapijų šventovėmis. Prieš 250 m. pastatyta Veiviržėnų bažnyčia, prieš 200 m. – Skapiškio ir Paringio bažnyčios, prieš 150 m. – Plokščių ir Vainuto bažnyčios, taip pat įsteigta bažnyčia Ropkojuose.

Vilniaus Kalvarijos šiemet švenčia 350 metų įsteigimo jubiliejų. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį kviečiama eiti Kryžiaus kelią.

Nuo penktadienio iki sekmadienio Trinapolio rekolekcijų namuose vyko studentų ateitininkų Žiemos akademija.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras praneša apie trečius metus rengiamą kūrybinio dailyraščio konkursą „Geroji žinia“. Skirtingų amžiaus grupių tikybos pamokas lankantys mokiniai kaligrafiška rašysena, piešiniais bei ornamentais siekė perteikti Marijai Angelo ištartus Apreiškimo žodžius.

2019 vasario 03, 14:45