Paieška

Vatican News
JAV vyskupijos paskelbė dešimtis išnaudotojų vardų JAV vyskupijos paskelbė dešimtis išnaudotojų vardų 

Luisvilio arkivyskupija paskelbė seksualinių išnaudotojų vardus

Vasario 8 dieną dar viena Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupija paskelbė dvasininkų vardus, kurie „tikėtinai kaltinami“ seksualinio nepilnamečių išnaudojimo nusikaltimais. Tai padarė Luisvilio arkivyskupija, kuriai vadovauja arkivyskupas Josephas Kurtzas. Nusikaltusių vardai paskelbti ataskaitoje apie nepilnamečių išnaudojimą arkivyskupijoje.

Arkivyskupas Kurtzas pabrėžė kelis dalykus. Visų pirma, ataskaita yra skirta tam, kad padėtų aukoms pagyti. Pasak jo, seksualinio išnaudojimo aukos ne kartą yra patvirtinusios, jog tikėtinai ir pagrįstai kaltinamų dvasininkų vardų viešas paskelbimas palengvina jų kančias, o taip pat padrąsina pirmyn žengti tuos, kurie vis dar tyli, nepasitiki, slepia išnaudojimo žaizdą savyje. Arkivyskupas paragino kiekvieną, kuris patyrė išnaudojimą, kreiptis į policiją ir į pagalbos aukoms koordinatorių pačioje arkivyskupijoje.  

Duomenys rodo, jog visuomenėje kas ketvirta moteris ir kas šeštas vyras iki pilnametystės patyrė lengvesnės ar sunkesnės formos seksualinį piktnaudžiavimą, kuris gali palikti sunkių pasekmių visam gyvenimui. Galima spėti, kad tarp mūsų draugų, parapijiečių, kolegų ir šeimos narių yra daug patyrusių šį blogį. Be galo apgailestautina, kad šis blogis buvo patirtas ir bažnytinėje aplinkoje: kartais pirmą kartą, kartais pakartotinai, vėliau Bažnyčios neigtas ar išsigintas. Šiandien Bažnyčia jau eina kitu keliu.  Tai ne kelio pabaiga, bet skaidrumo, solidarumo, maldos, gydymo, atgailos kelio pradžia. Tiek Bažnyčios, tiek visuomenės sveikatai būtina sąžiningai pažvelgti į vaikų seksualinio išnaudojimo problemą.

Luisvilio arkivyskupijos ataskaitoje paskelbti 34 dvasininkų vardai, kurie, remiantis tikėtinais liudininkais, padarė įvairaus sunkumo nusikaltimų prieš nepilnamečius: nuo daugybinio išnaudojimo iki pavienių epizodų ar iki pedopornografijos laikymo. Ataskaita apima laikotarpį nuo 1930 metų iki 2018 metų. Kadangi dauguma nusikaltimų padaryta prieš kelias dešimtis metų, iš paminėtų 34 asmenų tik keli yra gyvi šiandien, beveik visi buvo pašalinti iš kunigų luomo,  nei vienas nebevykdo sielovadinių pareigų, sunkiausiai nusikaltę atliko ar atlieka įkalinimo bausmes.

Galima pridurti, kad ši Luisvilio arkivyskupijos ataskaita pasirodė likus vos kelioms dienoms iki ganytojų iš viso pasaulio susitikimo Vatikane, kuris skirtas nepilnamečių išnaudojimo prevencijai. Panašias ataskaitas apie išnaudojimus per pastaruosius 70–90 metų paskelbė ar žada skelbti ir kitos JAV vyskupijos. Tai jau padarė Aleksandrijos vyskupija, paskelbusi 27 dvasininkų vardus, kurie tikėtinai nusikalto. Orleano arkivyskupija paskelbė 57 vardus. Austino vyskupija išvardijo 22 kunigus. Kaip ir Luisvilio arkivyskupijos atveju, dažniausiai kalbama apie kelių dešimčių metų senumo įvykius, už kuriuos atsakingų asmenų mažai liko gyvųjų tarpe. Jų nusikaltimai dažniausiai jau buvo įtraukti į ankstesnių tyrimų sąvadus, tačiau dabar pirmą kartą paskelbti nusikaltusiųjų vardai.  (RK / Vatican News)

2019 vasario 09, 18:04