Paieška

Vatican News
Viešpaties krikšto vieta Viešpaties krikšto vieta  (ANSA)

Šventosios Žemės krikščionys Viešpaties krikštą minėjo prie Jordano

Sekmadienį, Bažnyčios liturgijoje minint Viešpaties krikštą Jordano upėje, keli šimtai Šventosios Žemės krikščionių dalyvavo kasmet šia proga rengiamoje piligrimystėje į Jėzaus krikšto vietą.

Į Jėzaus krikšto vietą atvyko piligrimai iš netoliese esančio Jericho, iš Jeruzalės, taip pat iš labiau nutolusių Nazareto ir Galilėjos Kanos. Mišias aukojo pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos vadovas t. Francesco Patton. Homiliją sakė Jericho Gerojo ganytojo parapijos klebonas, iš Libano kilęs pranciškonas, t. Mario Hadchity. Maldininkai buvo apšlakstyti Jordano vandeniu, atnaujino krikšto pažadus, o trims kūdikiams buvo suteiktas  krikšto sakramentas.

Jordano upe eina Izraelio ir Jordanijos siena, kuri į dvi dalina krikščionims brangią vietą. Tiksliai nežinoma, kuriame upės krante rinkdavęsi pas Joną Krikštytoją prieš du tūkstančius metų keliavę žmonės. Būtų logiška manyti, kad jei žmonės keliaudavę iš Jeruzalės, tai ir krikšto apeigos vykdavusios vakariniame upės krante. Vis dėlto, šią išvadą paneigia evangelistas Jonas. Visi evangelistai, rašydami apie Jono krikštytojo veiklą ir Jėzaus krikštą, mini Jordano upę, tačiau tik vienas Jonas kalba apie konkrečią vietą – Betaniją anapus Jordano. Vadinasi, krikšto vieta šiandien yra ne Izraelyje, bet Jordanijoje.

Kad ir kaip būtų, į šią vietą prie Jordano, kur, prieš įsiliedama į Negyvąją jūrą, upė išplatėja, visą laiką keliaudavo piligrimai. Į šią vietą piligrimai keliauja ir šiandien, tačiau dėl pastarųjų dešimtmečių geopolitinės padėties, yra dvi piligrimysčių vietos: viena Jordanijos pusėje, kuri šiandien vadinama senuoju Betanijos už Jordano vardu, ir kita, kitame upės krante, Izraelio pusėje, vadinama Qasr El Yahud. Jordanijos krante esančioje Betanijoje jau prieš kelis dešimtmečius buvo pastatytos dvi bažnyčios – viena lotynų apeigų katalikų, kita ortodoksų graikų melkitų. Izraelio krante dar neseniai buvo pašaliniams draudžiama karinė zona, o dar anksčiau – per 1967 m. karą užminuotas ruožas. Dabar ir čia visos kliūtys jau pašalintos ir piligrimai gali laisvai lankyti šią vietą.

Jėzaus krikšto vietoje, dešiniajame Jordano krante, tai yra Jordanijos teritorijoje, 2014 m. lankėsi popiežius Pranciškus. 2009 m. į tą vietą buvo nuvykęs ir popiežius Benediktas XVI. Tąkart lankydamasis prie Jordano popiežius Benediktas XVI pasakė: „Ši vieta prie Jordano upės saugo paties Jėzaus krikšto atminimą. Jėzus stojo į vieną eilę su nusidėjėliais ir buvo pakrikštytas Jono atgailos krikštu, šitaip duodamas pranašišką ženklą, jog jo kančia, mirtis ir prisikėlimas nuplaus visų žmonių nuodėmes. Daugybė piligrimų nuo amžių keliauja prie Jordano, trokšdami nusiplauti, atnaujinti savo tikėjimą ir būti arčiau Viešpaties. Jordano upė yra krikšto ženklas, primenantis, jog nuplauti vandeniu mes tapome Jėzaus šeimos nariais.“  (JM / VaticanNews)

2019 sausio 14, 16:20