Vatican News
PJD PJD 

Pasaulio jaunimo dienų istorija (1984–1986–2019)

Antradienį Panamoje prasideda jau 34-osios Pasaulio jaunimo dienos. Šios tradicijos ištakos siekia dar anksčiau – prieš 35 metus Romoje vykusį jaunimo susitikimą.

Dar prieš Pasaulio jaunimo dienų pradžią, 1984 ir 1985 metais Romoje įvyko du didieji jaunimo susitikimai, iš kurių išaugo ši tradicija. 1983–84 metais Romoje ir visoje Bažnyčioje buvo švenčiami Išganymo jubiliejaus metai. Ta proga, 1984-ųjų gavėnios pabaigoje, balandžio 11–15 dienomis Romoje buvo švenčiamos jubiliejinės jaunimo dienos, kuriose dalyvavo apie 600 tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio. Balandžio 15-ąją, Verbų sekmadienį, Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių pabaigoje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui Išganymo jubiliejaus kryžių. Šis kryžius, įteiktas kaip Šventųjų metų atminimo simbolis, tapo Jaunimo dienų kryžiumi, lydinčiu jaunimą visose iki mūsų dienų švęstose Pasaulio jaunimo dienose.

Jungtinių Tautų Organizacija 1985 metus paskelbė Tarptautiniais jaunimo metais. Į jų minėjimus įsijungė ir Katalikų Bažnyčia. Vėl Verbų sekmadienį ir jo išvakarėse (kovo 30–31) Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas, tema: „Kristus mūsų viltis“. Ta proga popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui ir jame pranešė, kad nuo to laiko kasmet Verbų sekmadienį bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Popiežiaus laiške buvo taip pat nurodyta Pasaulio jaunimo dienų minėjimo tvarka: Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos visose vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis kitame pasaulio mieste.

Pirmoji Pasaulinė jaunimo diena 1986 m. Verbų sekmadienį (kovo 23) buvo švenčiama vietiniu mastu, vyskupijose. Antrosios Pasaulinės dienos proga, 1987 m. balandžio 11-12 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II.

Iš pradžių buvo laikomasi 1985 m. Jono Pauliaus II nustatytos tvarkos: po didžiojo pasaulinio susitikimo, kitais metais jaunimo diena buvo švenčiama vyskupijose, o dar po metų vėl buvo rengiamas didysis pasaulinis susitikimas. Antrą kartą toks susitikimas 1989 m. vasarą buvo surengtas Ispanijos Santjago de Kompostela šventovėje. 1991 m. jaunimas buvo pakviestas į Lenkijos Čenstakavą. Pirmą kartą Pasaulio jaunimo dienos buvo surengtos iš komunizmo išsivadavusioje šalyje ir kartu su laisvę atgavusios Lenkijos jaunimu jas galėjo švęsti ir jaunimas iš kitų panašaus likimo valstybių. Po to pasauliniai jaunimo susitikimai buvo surengti JAV Denverio mieste (1993), Filipinų sostinėje Maniloje (1995) ir Paryžiuje (1997).

Kitas pasaulinis susitikimas buvo surengtas ne po dvejų, bet po trejų metų – tai buvo Didžiojo krikščionybės jubiliejaus Pasaulio jaunimo dienos, surengtos Romoje 2000-ųjų vasarą. 2002 m. Pasaulio jaunimo dienos vyko Toronte, Kanadoje. Jose paskutinį kartą dalyvavo šios tradicijos pradininkas popiežius Jonas Paulius II.

2005 m. Kelne švęstose Pasaulio jaunimo dienose dalyvavo popiežius Benediktas XVI. Su juo Pasaulio dienas jaunimas šventė 2008 m. Sidnėjuje ir 2011 m. Madride.

Į 2013 m. vasarą Brazilijos Rio de Žaneire švęstas Pasaulio jaunimo dienas keliavo jau popiežius Pranciškus. Paskutinis didysis jaunimo susitikimas, prieš dabar prasidedantį Panamoje, 2016 m. vyko Krokuvoje.  (JM / VaticanNews)

2019 sausio 21, 15:35